انعقاد قرارداد دستگاه ها با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) در سال 1390

انعقاد قرارداد دستگاه ها با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) در سال 1390

 

نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - پنج شنبه دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۰

سال ۶۷  شماره ۱۹۴۲۱

 

اصلاح بند (10) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

شماره159889/ت47361هـ

۱۳۹۰/۸/۱۰

 

نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

      هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 17/7/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (135) قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصويب نمود:

      1ـ تبصره الحاقي بند (10) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 115071/ت47172هـ مورخ 6/6/1390 به عنوان تبصره (1) تلقي و متن زير به عنوان تبصره (2) به بند يادشده الحاق مي‌شود:

      تبصره2ـ انعقاد قرارداد مستقيم انجام كار معين با نيروهاي سامد مستقر در استانداريها كه در آزمون استخدامي مورخ 3/2/1389 پذيرفته شده‌اند و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر مي‌باشند، خارج از سقف مذكور در بند (10) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور بلامانع مي‌باشد.

      2ـ اين تصويب‌نامه از تاريخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا است.

 معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي  

 

بند 10 ضوابط اجرائی بودجه سال 1390 کل کشور

انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز مي‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمي نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و تعمير و نگهداري تأسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد.

تبصره 1 ـ قرارداد كاركنان شركتي دستگاههاي اجرايي كه قبل از سال 1387 با آنها همكاري نموده و در سالهاي 1388 و 1389 در اجراي مصوبات هيئت وزيران و يا آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، به قرارداد كار معين تبديل وضعيت يافته‌اند، علاوه بر سقف تعداد مقرر در اين بند، با عنايت به بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در سال 1390 قابل تمديد خواهد بود. (تبصره الحاقی مصوبه شماره شماره115071/ت47172هـ تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ هیات وزیران )

تبصره2ـ انعقاد قرارداد مستقيم انجام كار معين با نيروهاي سامد مستقر در استانداريها كه در آزمون استخدامي مورخ 3/2/1389 پذيرفته شده‌اند و داراي مدرك كارشناسي و بالاتر مي‌باشند، خارج از سقف مذكور در بند (10) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور بلامانع مي‌باشد. (تبصره الحاقی مصوبه شماره شماره159889/ت47361هـ تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۰هیات وزیران )

 

بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری

هريك از كارمندان دستگاههاي اجرائي‌، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به‌كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك‌سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است‌.

        تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده ‌درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند.

نسخه pdf


مطالب مشابه :


پرسشهایی در ارتباط با قراردادکار

قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
مقررات مرخصي :

مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 4- استفاده از مرخصی ساعتی
قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران

در قرارداد كارمزد ساعتی باید میزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد. كارمزد ساعتی برحسب
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
انعقاد قرارداد دستگاه ها با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) در سال 1390

نظارت مالی همدان - انعقاد قرارداد دستگاه ها با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) در سال
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب
قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران

سایت تخصصی حقوق - قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران - vekalatnoori.ir - سایت تخصصی حقوق
برچسب :