سگ افغانی،سرابی، یا آلابای؟

طرفداران سگ های بزرگ جثه ایرانی کم نیستند. این سگها را که معمولا برای گله و یا جنگ بگار می برند به نامهای متعدد مثل افغانی ،سگ گله ایرانی،تایبادی،سرابی و یا آلابای می نامند. به هر صورت ما روی نام و منشا آنها تعصبی نداریم ولی چیزی که مشخص است اینست که این سگها در منطقه وسیعی از ایزان و افغانستان و آسیای میانه زندگی میکنند. بعلت اینکه در این منطقه جغرافیایی اهتمام چندانی در حفظ خلوص و یا ثبت نژاد برای این سگها نشده ، طبعا خصوصیات بدنی، رنگ و نام گذاری درستی هم ندارند. ولی بطور کلی این نزاد (اگر بتوان آن را یک نژاد خواند) عموما برای حفاظت از گله های گوسفند بکار میرود.

 

 

 

 

 

 

 

 

از خصوصیت این نژاد میتوان به جثه بزرگ،سرو گردنی بزرگ و قوی و پنجه های پهن اشاره کرد که در طیفی از رنگها دیده می شود. این نژاد حتی در تولگی تمایلی به بازی نشان نمیدهد و رفتاری با وقار و جدی دارد. برای بچه ها توصیه نمی شود گرچه خلق و خوی وحشی به بچه ها نیز ندارند. این سگها نیز با توجه به آمار درمانگاه ما، به اسهال و استفراغ ویروسی حساس هستند و بایستی در ۲ ماهگی واکسینه شوند. (گرچه که طبق رسم غلط بجای اینکار بینی آنها را می سوزانند) همچنین بطور سنتی گوش و دمهای آنها را در تولگی باز هم به شیوه غلط می برند.  

همانطور که گفته شد چون اهمیتی به ثبت این نژاد و خالص سازی آنها داده نشده است خصوصیات بدنی استانداردی ندارند.


مطالب مشابه :


سگ نژاد الابای-سگ گله اسیای مرکزی

منشا پیدایش نژاد سگ الابای درحدود4000سال و به عنوان سگ جنگی درمبارزات جنگ سگها وبه
سگ نژاد آلابای(سگ گله آسیای مرکزی)

سگ نژاد آلابای(سگ گله آسیای مرکزی) Asai Sheepdog Central-ALabay Dog سگ گله آسیای مرکزی با نام های سگ گله
سگ افغانی،سرابی، یا آلابای؟

سگ افغانی،سرابی، یا آلابای این سگها را که معمولا برای گله و یا جنگ بگار می برند به
الابای زیبا

سگهای سرابی - الابای زیبا - آشنایی با سگهای سگ جنگ سگهای
نگاهی به تاریخچه و خصوصیات سگ ترکمن آلا بای

خصوصیت مهم آلابای اینه که تنها در صورتی وارد جنگ می‌شه که یک خطر آلابای در طول بیش از ۴
سگ سرابی

و برای اینکه برای جنگ از این سگ ها استفاده می شود معمولا گوش های آنها را می برند آلابای
بسمه تعالی

آلابای:مرد 13 Aug 2012 ">جنگ گوگ تپه .
برچسب :