نمونه طرح درس روزانه والیبال

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

موضوع

اهداف آموزشی

زمان

 

حضور و غیاب

آوردن بجه ها به حیاط – حضور و غیاب دانش آموزان – کنترل پوشش ورزشی دانش آموزان

10دقیقه

 

دویدن و نرمش

  1. دویدن های آرام همراه با استراحت های فعال-دو دور زمین می دوند یک دور راه می روند( تکرار شود .)
  2. به شکل ستونی یا دایره ای ایستاده و انجام حرکات نرمشی شامل ( حرکات کششی – جنبش پذیری – پرشی )

15دقیقه

 

آموزش مهارت

پاس پنجه در والیبال

از مهمترین پاس ها در والیبال نحوه دریافت و ارسال

 

توضیح تئوری

برای انجام این پاس ، پاها به اندازه ی عرض شانه باز ، زانوها کمی خم ، دست ها به بالای پیشانی آورده شود به شکل نیم کاسه طوری که انتهای دو شصت و سبابه یک مثلث را تشکیل دهد ساعدها روی بازو خم گردد و با بند آخر انگشتان به توپ ضربه زده شود هنگام ضربه زانوها صاف شده و توپ به بالا و روبرور فرستاده می شود .

10 دقیقه

 

نشان دادن

عملی مهارت

نشان دادن عملی مهارت توسط خود

 دبیر ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام تمرینات ویژه تمرین اول

دانش آموزان به شکل ستونی می استند و این پاس را با خود معلم تکرار می کنند .

 

 

20 دقیقه

 

تمرین دوم

تمرین بالا را دانش آموزان با دانش آموزی که پنجه خوب می زند تمرین می کنند

 

 

 

مرین سوم

دو گروه ستونی می ایستند و نفر اول پنجه زده به انتهای صف خود می رود . نفر دوم دریافت و دوباره پنجه زده به انتهای صف خود می رود. در این تمرین دانش آموزان سعی کنند توپ زمین نیفتد .

 ( هرکس یک بار پنجه می زند و به انتهای صف می رود )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین چهارم

دانش آموزان دایره ای می ایستند یک نفر در وسط دایره می ایستد و پنجه می زند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از تمرینات زیاد که دانش آموزان طرز صحیح پنجه زدن را یاد گرفتن می توان دانش آموزان را پشت تور برد تا تمرین کنند .

15 دقیقه

جمع آوری وسایل

بازگشت به حالت اولیه

5 دقیقه

 


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه بسکتبال

+نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۵ساعت 7:29 توسط گروه درسی تربیت بدنی اسلامشهر |
طرح درس روزانه بسکتبال

وبلاگ ورزشی - طرح درس روزانه بسکتبال - برای دانش آموزان وهمکاران تربیت بدنی - وبلاگ ورزشی
نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی
طرح درس یک جلسه بسکتبال

طرح درس یک جلسه بسکتبال آرشیو پیوندهای روزانه: طرح درس ورزش در
طرح درس بسکتبال

طرح درس بسکتبال طرح درس سالانه رشته بسكتبال كلاس اول
طرح درس روزانه شوت سه گام در بازي بسكتبال

شماره طرح درس: جویندگان مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

جهان اطلاعات ورزشی - فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال - کسی
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه پیوندهای روزانه : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
طرح درس روزانه ی هندبال

طرح درس روزانه ورزش" درس: ورزش و تربیت بدنی پایه: چهارم ابتدایی کلاس: طرح درس بسکتبال
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه والیبال بسکتبال. شماره طرح درس: مجری:
برچسب :