روزنه هاي اميد

با اين همه بي مهري باز پاييز است.در روستا روزنه هاي اميد است.هر جا خدا است اميد هم هست

عكس:صفري

خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز ، استفاده از امروز ، اميد به فردا
ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم
حسرت ديروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا

آقاي حسن عبادي


مطالب مشابه :


سخنان بزرگان در مورد آرزو و امید 1

سخنان بزرگان در مورد آرزو عراقی و سایر بزرگان شعر و اميد در زندگاني بشر به همان
زندگی نامه ی امید

بعد از اون امید با آ لبوم هر دو عاشق با شعر مورد علاقه اميد : هاي اميد شروع شد . .اميد در
بررسي و تحليليأس و اميد در اشعار قيصر امين پور

* جلوه هاي مختلف ياس و اميد در شعر قيصر در پس شعرهاي يعني سخن در مورد پروانه، با اوصاف
شعر در مورد ماه پربرکت رمضان

شعر در مورد ماه پربرکت رمضان اميد مهمان داستان عبرت آموز در مورد
یک شعر پر امید ....

یک شعر پر امید امیدوارم که از این شعر بهره کامل رو ببرید و اینکه اگر در مورد دنیایی که
سخنراني اميد بخش حجة الاسلام حاجتي در مورد مقام معظم رهبري

سخنراني اميد بخش حجة الاسلام حاجتي در مورد شاهرود در دهه اول محرم شعر با خود
روزنه هاي اميد

همه بي مهري باز پاييز است.در روستا روزنه هاي اميد است.هر جا خدا است اميد شعر در مورد
شعري در مورد شهيد حمزه علي احساني

شعري در مورد شهيد حمزه اين شعر مثنوي در سبك شاهنامه فردوسي و به صورت اميد آنكه
سخنان بزرگان در مورد آرزو و امید 1

سخنان بزرگان در مورد آرزو عراقی و سایر بزرگان شعر و اميد در زندگاني بشر به همان
زندگی نامه ی امید

بعد از اون امید با آ لبوم هر دو عاشق با شعر مورد علاقه اميد : هاي اميد شروع شد . .اميد در
برچسب :