دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی

بخشنامه شماره140521 مورخ 13/11/1393 توسعه مدیریت و سرمایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی 

در اجرای ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوط (نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی کارمندان) و همچنین بند 3 ماده 48 و ماده 49 این قانون (موضوع شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی) و بند«هـ» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که اجازه می دهد قرارداد افرادی که به صورت ساعتی یا کار معین به کار گرفته می شوند؛ تمدید شود (موضوع تبصره ماده 32 قانون صدرالاشاره) و  به استناد ماده 118  قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضوابط ارزیابی کارمندان، نحوه تعیین صلاحیت و تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی ( پیمانی و قراردادی) و بهره گیری برای تداوم خدمت کارمندان رسمی ، به شرح ذیل است.  

ماده1 - واحد منابع انسانی دستگاه های اجرایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد: 

1-  تکمیل اطلاعات ردیف‌های «ب»، «ج» (به استثنای ج-۴)، «د»، «ز-۲» و «ط» از بند ۱۵ فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» -پیوست- از ابتدای بهمن ماه ظرف مدت ۱۵ روز (مستند به اطلاعات اخذ شده از واحدهای مربوط).

۲- ارسال فرم مربوط به هر یک از کارمندان برای مدیر واحد ذیربط و دریافت فرم تکمیل شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه.

۳- استعلام از واحد گزینش برای اخذ تأییدیه تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی و دریافت اطلاعات مربوط از واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به شکایات، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، حضور و غیاب کارمندان و…، تا اول بهمن ماه.

۴- اخذ امضای مقامات مجاز طبق فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» و اقدام بر اساس اجرای دستورات و اطلاع‌رسانی به کارمند ذی‌ربط، تا ۱۵ اسفندماه هر سال.

تبصره ۱: امتیازاتی که توسط مدیر بلافصل کارمند تعیین می‌شود باید با هماهنگی رییس مافوق انجام پذیرد.

تبصره ۲: ارزیابی عملکرد مدیران (مدیران میانی و بالاتر) بر اساس دستورالعمل و فرم مستقلی انجام می‌گیرد که متعاقباً ابلاغ می‌شود.

ماده ۲- تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است.

۱- نیاز واحد مربوط به ادامه خدمت کارمند و وجود اعتبار لازم

۲- تأییدیه گزینش

۳- عدم محکومیت بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- کسب حداقل ۸۰ امتیاز از مجموع عوامل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان

ماده ۳- ملاک ارزیابی عملکرد کارمندان رسمی، موضوع بند سوم ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه مربوط، کسب امتیاز لازم از «فرم ارزیابی عملکرد کارمندان» است.

ماده ۴- تکمیل فرم «ارزیابی عملکرد کارمندان» و تعیین امتیاز هر یک از عوامل، طبق «راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارمندان» که پیوست است انجام می‌پذیرد. دستگاه موظف است ضمن بیان ضرورت تکمیل دقیق فرم و روش آن برای مدیران، به نحو مقتضی وظایف محوله و عوامل ارزیابی را به اطلاع کارمندان برساند.

ماده ۵- دستگاه می‌تواند متناسب با ویژگی‌های اختصاصی مشاغل خود، چنانچه امتیاز هر یک از عوامل، نیازمند تغییر بوده و یا اضافه کردن عاملی جدید ضرورت داشته باشد با تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت مربوط، حداکثر تا ۲۰ امتیاز از سقف ۱۲۰ امتیاز فرم را تغییر دهد به نحوی که این تغییر منجر به حذف هیچ‌یک از عوامل مندرج در فرم نشود (کاهش یا افزایش امتیاز و یا اضافه نمودن عامل جدید).

ماده ۶- مسؤولیت اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی نسبت به اجرا و کیفیت آن بر عهده بالاترین مقام مسؤول در واحد منابع انسانی دستگاه است.

تبصره- در صورتی که در موعد مقرر، فرایند مذکور در این دستورالعمل به اجرا درنیاید، پس از اتمام مدت قرارداد کارمندان غیررسمی و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان، قرارداد قبلی صرفاً برای حداکثر سه ماه، قابل تمدید است.

ماده ۷- دستگاه موظف است تمامی کارمندان خود را بر اساس این دستورالعمل به صورت سالیانه ارزیابی نماید و پس از اطلاع‌رسانی نتایج ارزیابی به کارمند و ثبت نتیجه در سامانه مدیریت عملکرد، فرم مربوط را در پرونده پرسنلی کارمند (رسمی، غیررسمی) نگهداری نماید.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

 

 

فایل PDF بخشنامه به همراه پیوستها


مطالب مشابه :


قانون مدیریت خدمات کشور

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی

گلستان کارگزینی صنعت ، معدن و تجارت - دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1394مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 27/۱۲/93

كارمندان و كارگران -employees & workers - میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ب

"وبلاگ کارمندان وکارگران " با هدف سهولت دسترسی مردم بویژه کارمندان و کارگران عزیز و مسئولین
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

برای تعیین حقوق و مزایای قطعی کارمندان در سال 1388، کل چامعه حسابداران رسمی
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی- شماره140521 مورخ 13/11/

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرار داد کارمندان غیر رسمی
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1393 - ضریب حقوق سال 93 جزئیات افزایش 20 درصدی

طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران) - میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال
دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان ماده 1- کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی
الزام کارکنان دولت به ثبت‌نام در سایت کارمند ایران

این سامانه فقط برای کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی دولت یعنی یکی از دستگاه های اجرایی
برچسب :