تبریک آغازدهه کرامت

آن یك، خاكِ مدینه كرده مزّین                      صفحه قــــــم را نمــــوده، این یك انور

خاك قم، این كرده از شرافتْ، جنّت                 آب مــــــدینه نمــــــــوده آن یك، كوثر

(امام خمینی)ره

میلادسراسر برکت  کریمه  اهل بیت   حضرت فاطمه معصومه  (س) 

 و آغازدهه   کرامت  بر شما  حجاج  گرامی  مبارک. 

مدیروعوامل کاروان ۱۹۲۷۲عباس شرکتی

 

  


مطالب مشابه :


چاپ آگهی ترحیم،تبریک،تسلیت،یادبود،تقدیر،تشکرو...

چاپ آگهی روزنامه همشهری،جام تعرفه روزنامه خراسان. چاپ آگهی ترحیم،تسلیت،تبریک،یادبود
فروش خانه -نیازمندیهای همشهری

چاپ آگهی مزایده و مناقصه,دعوت به مجمع،فوق العاده،ترحیم "میدان خراسان چاپ آگهی روزنامه
کرایه حجله - اجاره حجله

تعرفه روزنامه خراسان. تعرفه روزنامه برچسب‌ها: چاپ آگهی ترحیم.
سفارش آگهی روزنامه همشهری،جام جم،ایران،کیهان و...

چاپ آگهی روزنامه همشهری،جام تعرفه روزنامه خراسان. دعوت به مجمع،فوق العاده،ترحیم
کاریکلماتور(1)

زبان و ادبیات ترکان خراسان سیاه به یقه ام نزنم غیرممکن است صفحه ی ترحیم و تسلیت روزنامه
تسلیت به وزیر محترم ورزش و جوانان

سایت هواداران کشتی باچوخه و آلیش خراسان صفحه نخست آرشیو ضمنا آیین ترحیم آن مرحومه از
همکاری زائرین درانجام اعمال زائرین مسن

روزنامه خراسان. مجلس ترحیم حاج ابراهیم طاهریان وروداولین کاروان خراسان رضوی به
تبریک انتصاب امام جمعه آیسک

روزنامه خراسان جنوبی۲۹بهمن۹۱ -صفحه برگزاری مجلس ترحیم;
تبریک آغازدهه کرامت

روزنامه خراسان. آن یك، خاكِ مدینه كرده مزّین صفحه قــــــم را مجلس ترحیم
برچسب :