جای پا (رد کفش) بهمراه سه جوغان

فرم ثبت سوال و تقاضاي كارشناسي

  اطلاعات ارسالی
نام و نام خانوادگي: داريوش باقري
كد اشتراك شما: مهمان
شماره همراه: *******0933
ايميل شما: **********************
استان نشانه مورد سوال: [همدان]
نوع درخواست شما: [بررسي غير حضوري و اعلام نتيجه همراه با پاسخ كارشناسي]
نمادها، علائم موجود تا شعاع 300 قدمي نشانه اصلي را به دقت تعيين نماييد: [نقش حيوانات و اندام حيواني (حكاكي خطوط)]
نشانه اصلي در چه نوع مكاني قرار گرفته است: در دشت نسبتا مسطح
شيب جلوي نشانه به كدام سمت است: به سمت غرب (غروب)
فاصله نشانه تا نزديكترين آب در اطراف چند قدم است؟: 1000
اگر چشمه در نزديكي آنجاست، چند قدم با آن فاصله دارد؟: هيچ چشمه اي تا 300 قدمي نيست
چشمه در كدام سمت نشانه اصلي قرار دارد؟: جنوب
ارتفاع (اختلاف سطح)محل نشانه تا كف زمين يا رودخانه پهلوي تپه چند متر است: كمتر از 3 متر
در اطراف نشانه اصلي اگر درختان كهنسال دارد، نوع آن و فاصله نشانه تا درخت چقدر است؟: وجود ندارد
اندازه سنگ يا صخره اي كه نشانه روي آن است: اندازه كوچك ولي داراي ريشه در خاك
نشانه به چه صورت بر سنگ يا صخره كار شده است: [حكاكي و سنگ تراش خورده مانند تنديس و مجسمه]
عكس يا كروكي محل ياد شده را با توجه به سوالات اين پرسشنامه آماده نموده در اين قسمت قرار دهيد:
توضيحات تكميلي و درخواستهاي شما:
باتشكر از استاد گرامي ،اين سنگ در دشت قرار گرفته است اندازه ي جاي كفش حدود سي سانتيمتر است جهت كفش روبه شمال در اطراف سنگ نشانه جوغن و رد كفش تعدادي سنگ به صورت تقريبا دايره قرار گرفته است از پشت سنگ حدود بيست و پنج قدم واز جلو نيز تعدادي سنگ بزرگ وريشه دار حدود بيست و پنج قدم قرار دارد در روبروي اين سنگ تقريبا هزار متر جلوترسنگ فيل قرارداردوازپشت اين سنگ تقريبا هزار متر رو به عقب سنگ صندلي قرار دارد مرسي
به غیر از توضیحی که بر روی عکس داده ام، باید متذکر شوم که سنگی که در 1000 متری این نشانه قرار دارد، اصلا هیچ ارتباطی با این نشانه نداشته و ندارد و خود آن نشانه به تنهایی دارای معنی و مفهوم جداگانه ای می باشد.
ضمنا برای رمزگشایی آن مورد نیز باید به کتاب جدید رموز گنج خدایان مراجعه نمایید. موفق باشید.


مطالب مشابه :


نماد علائم و نشانه ها

تفسیر و توضیح علائم و نشانه شود ، نشانه های طبیعی چیست همه جوغن ها
نماد علائم در باستان شناسی

تفسیر و توضیح علائم و نشانه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی
كلمات كليدي

تفسیر و توضیح علائم و نشانه یابی چیست ، توضیحات کامل در مورد همه جوغن ها حکاکی
جسته گریخته

و دیگر نشانه ها وجود آهک و یا گل آهک است که اغلب جهت مقاومت و جلوگیری از نشست خاک بدین منظور
جای پا (رد کفش) بهمراه سه جوغان

ي جاي كفش حدود سي سانتيمتر است جهت كفش روبه شمال در اطراف سنگ نشانه جوغن و چیست؟ نشانه
نشانه پستانه زن

آکادمی گنج - نشانه پستانه زن - اسرار گنج های گمشده ایران و مرکز رمزگشایی آموزش علائم و نشانه
مقبره ای سرداری با عمق زیاد

آیا علامت دومی هم در کار است اگر هست چیست در زیر همین نشانه و در داخل جوغن مربوطه یک
علامت ها و نشانه های دفینه

گر چندین جوغن بر روی یک دیدید که یک خط به آن جوغن وصل بود نشانه قبر یک چیست, مقابله با
برچسب :