روش های جمع آوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

روش های جمع آوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 روش های جمع آوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

 جمع آوری اطلاعات یکی از اصلی ترین بخش های تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد است. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهند.

 

1) استفاده از اطلاعات و مدارک موجود

 • در برخی تحقیقات ، اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق به دنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده و در پرونده های موجود است اقدام کند. .

 

• مزایا : به واسطه موجود بودن اطلاعات ارزان است و در وقت صرفه جویی می شود. مهمترین مزیت آن امکان ارزیابی روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است.

 • معایب : ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشکالات عمده این روش است. گاهی ملاحظات اخلاقی مانع از دستیابی به اطلاعات مورد نظر می باشد. قدیمی و کهنه بودن اطلاعات هم ممکن است در برخی موارد مطرح باشد.

 2) مشاهده

 از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها ملاحظه و ثبت می گردد. منظور از مشاهده ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا  افراد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می باشد. مشاهده منظم در تحقیق ضروری است بنابراین مشاهده باید:

 

ـ به هدف تحقیق مربوط باشد

 

ـ برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنیم شده باشد

 

ـ به طور دقیق و منظم ثبت شود

 

ـ میزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسی باشد

 

 انواع مشاهده

 

مشاهده به دو صورت مشارکتی و غیر مشارکتی انجام می شود. در مشاهده مشارکتی شخص مشاهده کننده در موضوع مشاهده شرکت دارد و در همان جلب مشاهده صورت می گیرد. در مشاهده غیر مشارکتی مشاهده گر پدیده مورد مشاهده را بدون آنکه خود دخالتی در آن داشته باشد ملاحظه می کند  که این روش خود به دو صورت انجام می شود. در روش اول مشاهده گر پدیده ها را به صورت آشکار ثبت می کند و در نوع دوم مشاهده گر به صورت مخفیانه مورد مشاهده را ملاحظه و به ثبت مشاهدات می پردازد.

 

مشاهده ممکن است در هنگام تهیه طرح اولیه تحقیق نیز صورت پذیرد که بدان مشاهده مقدماتی گفته می شود  مشاهده ممکن است منبع اصلی جمع  آوری اطلاعات باشد و گاهی نیز برای تکمیل یا اصلاح اطلاعاتی که از روش های دیگر بدست آمده است استفاده شود. 

 

مزایا : امکان بررسی جزئیات موضوع وجود دارد. می توان صحت اطلاعات جمع آوری شده را با وسائل دیگر آزمایش کرد .برای جمع آوری اطلاعات زمینه ای مناسب است. در زمان کوتاه اطلاعات زیادی بدست می آید و اعتبار علمی اطلاعات بالاست.

 

معایب : حضور مشاهده گر می تواند بر روند فعالیت مورد مشاهده تاثیر گذار باشد. تمایلات شخصی مشاهده گر و میزان توانائی او در مشاهده و ثبت دقیق فعالیت مورد مشاهده ممکن است تاثیر گذار باشد. عوامل محیطی بر نوع و روش گردآوری اطلاعات موثر است. استاندارد کردن و طبقه بندی اطلاعات مشکل است ( بویژه در ثبت رفتار انسانی ). مشکلات اخلاقی در مشاهده اعمال شخصی وجود داشته و برای نمونه های زیاد  وقت گیر و پر هزینه است.

 

 مصاحبه  

 مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی می کند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروش هایدانسته اند زیرا در هنگام مصاحبه امکان نحریک آزمودنی برایعات  بنیادی برای جکع آموری اطلدادن پاسخ وجود دتوضیح موضوع راروشن ساخت. ارد و نیز می توان در صورت ابهام با

 

مهمترین انواع مصاحبه به شرح زیر عنوان شده اند:                           

 

- مصاحبه  انعطاف پذیر یا آزاد :  در این نوع چارچوب وحدود پرسش  ا برای کصاحبه گر مشخص است لی زمان و توالی پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستکی دارد. دراین حالت رفتار آزمودنی طبیعی تر است و اطلاعات واقعی تری بدست می آید. مصاحبه گر می تواند سوالات اضافی نیز طرح کند. ا ین روش برای  تحقیق هائی با مقیاس کوچک ‏، مطالعات کیفی و یا مصاحبه با اشخاص و گروههائی که اطلاعات اصلی از آنها بدست می آید ، مناسب است. هدف در این گونه مصاحبه ها جمع آوری اطلاعات عمیق و کیفی است.

 

 مصاحبه با انعطاف پذیری متوسط یا منظم :   در این نوع مصاحبه ، مصاحبه کر از پرسشنامه ای با پرسش های مشخص و با توالی ثابت استفاده می کند  ، اما معمولا پطسش ها به صورت باز هستند. تلاش می شود شرایط برای همه یکنواخت نگه داشته شود.هدف در این جا جمع آوری اطلاعات کمی و سطحی است.

 

مصاحبه با انعطاف ناپذیریا پرسشنامه همراه با مصاحبه :  مصاحبه گرازپرسش نامه ای با پرسش های  مشخص و با توالی استاندارد استفاده می کند. پاسخها ثابت و از قبل پیش بینی و طیقه بندی شده اند  و معمولا پرسش ها به صورت بسته هستند. این روش در مطالعات بزرگ و زمانی که پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطلاع دارد بکار می رود.  

 

 

نکات مهم در موردانجام مصاحبه

 

تکلم به زبان شخص مصاحبه شونده

 

آشنائی مصاحبه گر با اهداف و روش طبقه بندی و ارزش گذاری پاسخ ها

 

دخالت ندادن تمایلات شخصی مصاحبه گر

 

ایجاد شرایط یکسان برای همه

 

کسب اجاره درهنگام استفاذه از دستگاه ضبط صدا

 

جلب اعتماد مصاحبه شونده

 

رعایت مقام وموقعیت اجتماعی افراد

 

 بیان توضیحات کافی قبل از شروع مصاحبه

 

 ارائه آموزش به مصاحبه گران پیش از انجام مصاحبه

 

مزایای مصاحبه

 

 قابلیت استفاذه برای کم یا بی سوادان و کودکان و بیماران

 

امکان روشن کردن مفهوم سوالات

 

در مقایسه با مشاهده بدست آمدن درصد بیشتری از پاسخ ها

 

معایب مصاحبه

 وقت گیر و پرهزینه

 در مقایسه با روش مشاهده ثبت وقایع ناقص تر است

 طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در هنگامی که سوالات باز هستند مشکل است

  تورش مصاحبه گرو دخالت دادن نظرات شخصی


مطالب مشابه :


مديريت استراتژيك بازاريابي

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
كانال های توزیع

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
روش های جمع آوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
پرسشنامه

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
تجزیه تحلیل اماری

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
نگرشی به روش تحلیلی SWOT

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
برچسب :