سامانه ثبت اردوی دانش اموزی


1- رعایت تمام بندهای دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش آموزی( به شماره 22028/140 مورخ 18/8/89) الزامی است.
2- اردو و بازدید در دوره پیش دبستانی فقط در محدوده شهرستان انجام می گیرد.
3- مدت زمان اردو و بازدید در دوره های پیش دبستانی و دبستانی فقط یک روزه است.
4- کلیه دانش آموزان اعزامی و عوامل اجرایی باید دارای بیمه حوادث اردویی باشند.
5- عوامل اجرایی باید در قبال دانش آموزان اعزامی ، دارای بیمه مسئولیت مدنی باشند.
6- فرمهای رضایت نامه با حضور اولیاء درمدرسه امضاء گردد.( یا امضاء اولیاء توسط مدیر بررسی و تأیید گردد)
7- در قرارداد با شرکت یا آژانس اعزام کننده همه موارد لازم قید شده وپیش موارد مهم و قابل توجه که باید قبل از برگزاری اردو و بازدید رعایت شوند:
بینی گردد.( تصویر قرارداد باید تحویل اداره گردد)
8- سقف تعداد مجاز دانش آموزان در هر اردو با توجه به جدولهای 1 و 2 دستورالعمل اجرایی باید کاملاً رعایت گردد.
دوره پیش دبستانی حد اکثر 63 نفر- دوره دبستانی 84 نفر- دوره های متوسطه اول و دوم 112 نفر.
نکته مهم : افزایش تعداد دانش آموزان فقط در اردوهای درون شهرستانی و با مجوز اداره آموزش و پرورش، امکان پذیر است.

نکات قابل توجه در ورود اطلاعات به نمون برگ :
* برایی جلوگیری از بروز مشکل در روند ثبت اطلاعات ، لازم است گزینه ها از بالا به پایین تکمیل گردند.

** اگر در هنگام ثبت اطلاعات پیغام خطایی مشاهده شد ممکن است از عدم رعایت نکات بالا باشد.
*** تأیید نهایی اطلاعات ثبت شده به منزله تأیید رعایت همه موارد عنوان شده در بالا، در اردوی مورد نظر می باشد.
نکته مهم: کد رهگیری صادر شده پس از ثبت نهایی باید به عنوان شماره مجوز، در ذیل برگ مجوز اردو درج گردد.( همه اردوها اعم از درون یا برون شهرستانی و برون استانی)
بدیهی است مجوزهای فاقد کد رهگیری از نظر کارشناسی اردوهای اداره کل نا معتبر است.

ورود به سامانه ثبت اطلاعات اردو و بازديد دانش آموزي

http://ordoo.farsedu.ir/Portal/Show.aspx?Page=28765
برگرفته شده از سایت


مطالب مشابه :


رضایت نامه اردو

رضایت نامه رضایت نامه ولی محترم دانش آموز اردوی دانش آموزی
فرم رضلیت نامه اردوی عملی راهیان نور- غیر قابل تغییر در مدارس

این مدرسه در نظر دارد برنامه اردو/بازدید دانش آموزی را رضایتنامه ولی دانش
فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی

با سلام و احترام. بدین وسیله فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی جهت استفاده همکاران محترم در در
((رضايت نامه والدين))

اينجانب ولي دانش اموز رضايت دانش آموزی نامه سلامت اطلاع
شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي

هدف از برگزاری بازدیدهای دانش آموزی، دستیابی به كنترل رضايت‌نامه‌هاي دانش‌آموزان
شیوه نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی(2)

در قسمت اول شیوه نامه اجرایی اردو از نظر سازمان دانش آموزی، فصل اول و فرم رضایت نامه;
فرم رضایت نامه جهت شرکت دانش آموز در کلاسهای فوق برنامه

تشکل های دانش آموزی. فرم رضایت نامه جهت شرکت دانش آموز در کلاسهای فوق برنامه دبیرستان
فرم رضایتنامه اردو و بازدید

دانش نامه رشد دايره
فرم های پیوستی شیوه نامه سرویس دانش آموزان

که با شئون دانشآموزی رضایت دانش‌آموزان و و آیین نامه حمل ونقل دانش
سامانه ثبت اردوی دانش اموزی

سامانه ثبت اردوی دانش اموزی وصیت نامه امام 6- فرمهای رضایت نامه با حضور اولیاء
برچسب :