تاريخچه اجراي طرح ترافيك در تهران

از جمله طرح هاي موفقي كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي به منظور رفع تراكم تردد وسايل نقليه در تهران به اجرا گذاشته شده است، طرح هاي مرحله اي بهبود نسبي ترافيك در مركز شهر با اجراي سيستم محدوده طرح ترافيك مي باشد.

ايران از معدود كشورهايي است كه در زمينه تجربي موفق به ايجاد محدوده خاص ترددي به وسعت زياد گرديده است. اين طرح از شهريور سال 1358 تاكنون در نوزده مرحله به مورد اجرا در آمده است.

 

مرحله اول – از ابتداي شهريور 1358 با ايجاد مسير ويژه اتوبوسهاي شركت واحد در مركز شهر بوسيله ايجاد مسيري به طول 30280 متر آغاز گرديد.

مرحله دوم – ممنوعيت تردد اتومبيل هاي تك سرنشين با هدف بهبود نسبي ترافيك با ايجاد محدوده اي در مركز شهر از اول آبان ماه 1358 به مرحله اجرا درآمد . در اين مرحله ورود اتومبيل هاي تك سرنشين به مركز شهر بين ساعت 6:30 تا 10 صبح ممنوع گرديد.

مرحله سوم  – با تصويب شوراي انقلاب در تاريخ 17/3/59 محدوده اي در مركز شهر تهران تعيين گرديد   تا از ورود كليه وسايل نقليه به استثناء وسايل نقليه مجاز از قبيل وسايل نقليه عمومي  اتومبيل هاي اورژانس و كادر پزشكي و سرويس هاي دولتي از ساعت 6:30 تا 10 صبح در تمام ايام هفته جز در دو روز آخر هفته و ايام تعطيل جلوگيري بعمل آيد .

مرحله چهارم – زمان محدوديت تردد در مركز شهر از ابتداي سال 1361 تا ساعت 12 افزايش يافته و در مقابل تصميم گرفته شد كه صرفاً افراد و مؤسسات خاصي كه ناگزير از ورود به داخل محدوده هستند با تعيين اولويت بتوانند مجوز تردد دريافت نمايند. اين گروه هاي عبارت بودند  از: پزشكان، معلولين و برخي از بيماران، مؤسسات اتومبيل كرايه و برخي از شركتهاي خصوصي.

مرحله پنجم – محدوديت تردد در مركز شهر از فروردين 1362 با 3 ساعت افزايش تا ساعت 15 تعيين گرديد.

مرحله ششم – از پاييز 1364 همزمان با انجام اقداماتي چون بهينه سازي سيستم شبكه معابر يك طرفه در خيابانهاي داخل محدوده ، افزايش ناوگان تاكسيراني، احداث پاركينگ وسايل نقليه و... ساعت محدوديت تردد با 5/1 ساعت كاهش از ساعت 6:30 تا 13:30 تعيين گرديد. در اين مرحله براي نخستين بار از آرم هاي يكساله وانت بار ، كارت شناور و آرم يكساله جهت اتومبيل هاي شخصي استفاده گرديد.

مرحله هفتم – محدوديت تردد براي اولين بار شامل وانت بار نيز گرديد. به گونه اي كه تنها وانت بارهاي داراي مجوز ساليانه تردد مجاز به ورود به محدوده طرح ترافيك شهر تهران شدند . (پاييز 1367 )

مرحله هشتم – از ارديبهشت 1369 آغاز شد طبق مصوبات شوايعالي ترافيك تردد كليه وسايل نقليه سنگين طي ساعات 6 صبح تا 21 در محدوده مشخص شده ممنوع گرديد . در اين مرحله علاوه بر مجوز هاي سال قبل ، كارت ويژه جانبازان و بيماران دائمي و مجوز تردد وسايل نقليه سنگين نيز صادر گرديد .

مرحله نهم – بدون در نظر گرفتن سابقه محدوديت ، به هر تعداد وسايل نقليه با پلاك دولتي  (51 ، 52 و پلاك بنفش ) معرفي شده از جانب ادارات دولتي ، مجوز صادر شد . (شهريور 1370 )

  مرحله دهم – تغييراتي در محدوده جغرافيايي طرح ترافيك و نيز ساعات تردد بوجود  آمد. در اينمرحله كه از آذرماه 1371 شروع شد ساعت محدوديت تردد تا ساعت 17 تعيين گرديد .

مرحله يازدهم – از مهرماه 1373 عوارض تردد در محدوده ترافيك افزايش يافت و در عوض تعداد مجوز تا سقف 66000 مورد كاهش يافت .

مرحله دوازدهم – از ابتداي آذر 1373 آرم هاي موقت روزانه جهت ورود وسايل نقليه به داخل محدوده توزيع گرديد .

مرحله سيزدهم – از تابستان 1375 صدور مجوز طرح ترافيك با نظارت شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با حوزه ستادي و عملكردي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران صورت گرفت.

مرحله چهاردهم – از اواخر سال 1379 براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترافيك محدوده طرح ترافيك گسترش يافت.

مرحله پانزدهم – به منظور پاسخ به نياز جانبازان ، بيماران خاص، پزشكان و معلولان، آژانس  هاي تاكسي تلفني، تاكسي بارها و ارگانها و نهادهاي دولتي با افزايش سقف مصوب، موافقت گرديد .

مرحله شانزدهم – به منظور پاسخ به نياز دستگاه هاي مختلف متقاضي دريافت مجوز ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافيك شهر تهران با افزايش تعداد پنج هزار فقره برچسب،  با اولويت واگذاري به دفتر رهبري و رياست جمهوري ، قوه قضاييه ، وزارت اطلاعات ، جانبازان و معلولان و بيماران خاص ، سازمان نظام پزشكي ، مطبوعات ، اتحاديه آژانس هاي تاكسي و وانت بار و ساير نهادهاي دولتي و عمومي موافقت گرديد.

مرحله هفدهم – از اواسط آذر ماه سال 1384 ، به دليل آلودگي شديد هواي تهران مبادرت به اجراي طرح تردد نوبتي خودروها يا طرح زوج و فرد شد . ساعات اجراي اين طرح از 30/6 صبح الي 30/19 بعدازظهر و پنج شنبه ها از 30/6 صبح الي 13 بعدازظهر مي‌باشد. مرز اين محدوده با وسعت 74 كيلومتر مربع به شرح زير است:

-    محدوده شمالي : بزرگراه رسالت

-    محدوده غربي : بزرگراه چمران و خيابان نواب

-    محدوده جنوبي : بزرگراه بعثت

-    محدوده شرقي : بزرگراه بسيج، خيابان 30 متري نيروي هوايي، خيابان امامت و خيابان آيت

اين محدوده داراي 120 نقطه ورودي است.

 

مرحله هجدهم – لغو طرح زوج و فرد در روزهاي پنج شنبه از تاريخ 11/12/84

مرحله نوزدهم – اجراي مجدد طرح زوج و فرد در روزهاي پنجشنبه از تاريخ 14/1/85

 آرم طرح ترافيك

در دوره جديد با توجه به تغييرات مورد نياز و در روش اجرايي واحد صدور آرم و ايجاد  سيستم هاي مكانيزه جهت سهولت گردش كار و جلوگيري از مراجعات غيرضروري، به منظور پاسخگويي بهتر و سريعتر به متقاضيان، به حداقل رساندن خطاها و نيز در جهت تحقق اهداف شهر الكترونيك بر پايه شهروندمداري، سازمان حمل و نقل و ترافيك به سيستم نرم افزاري صدور آرم كاملاً مكانيزه مجهز گرديده است.


مطالب مشابه :


تاريخچه اجراي طرح ترافيك در تهران

تاريخچه اجراي طرح ترافيك در تهران شهر با اجراي سيستم محدوده طرح و نقل و ترافیک
طرح ترافیک

طرح ترافیک که محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک ورودی طرح زوج و فرد در تهران بزرگ
جریمه‌وتوقیف 15هزارخودرو آلاینده در تهران

آخرین اخبار از آرم طرح ترافیک تهران. امروز و فردا نیز طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد
تمدید مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک تهران

آخرین اخبار از آرم طرح ترافیک تهران. دریافت آرم ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران
اصول مهندسی ترافیک

چرا محدوده طرح ترافیک هيأت وزيران، تعريف محدوده اي از شهر تهران را تحت عنوان
آشنایی با سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

با اجرای سیستم محدوده طرح ترافیک محدوده ممنوعه طرح ترافیک شهر تهران با افزایش
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آرم طرح ترافیک

آرم های جدید، مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را شهردار تهران در امور محیط زیست
گزارش مدیریتی: بررسی طرح تردد زوج یا فرد خودروها در تهران

بیش از 30 سال است که محدوده طرح ترافیک، توسط مدیران شهر تهران جهت نقشه آنلاین ترافیک تهران
جریمه 65 هزار خودرو به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد

آخرین اخبار از آرم طرح ترافیک تهران. زوج و فرد جزو محدوده طرح ترافیک است و تنها
برچسب :