تولدي ديگر + اعلام برنده مسابقه شماره دو


به نام خداوند جان و خرد 

به كورش به داريوش به جمشيد قسم          به نقش و نگار تخت جمشيد قسم

ايران همي قلب و خون من است               گرفته ز جان از وجود من است

بخوانيم اين جمله در گوش باد                  چو ايران نباشد تن من مباد !

تولدي ديگر :

عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامي ياران و خانواده معظم وبلاگ كبوتر شميران . همانگونه كه مستحضريد وبلاگ كبوتر شميران با هدف آموزش صحيح فرهنگ كبوترداري و انتقال تجربيات مفيد پيشكسوتان فرهيخته ، تاسيس گرديده و در اين مدت كوتاه ،‌ موفق به جذب و هدايت صحيح بسياري از علاقه مندان به اين سرگرمي مفرح شده است . از ديگر توفيقاتي كه در اين زمينه يافتيم اعلام همكاري افراد آگاه و خٌبره اي بود كه وبلاگ كبوتر شميران را مناسب با شان و منزلت ،‌ سلايق و علم و تجربه خود يافتند كه همين مسئله سبب شد تا بتدريج شاهد حضور ياراني خلاق ، منسجم و عالمي در اين زمينه باشيم كه اين تجمع نخبگان ، رفته رفته تبديل به يك تيم بي نظير در امر آموزش و انتقال علم و تجربيات در زمينه كبوترداري ، به تمامي علاقه مندان خواهد شد . باري پس از حضور پر رنگ و مقتدرانه برادر بزرگوارم جناب آقاي ابراهيم عليزاده و ساير دوست داران وبلاگ ، همچنين سعادت ملاقات با برادر ارجمندم جناب آقاي حسن پرسادمهر را داشتم كه طبق مذاكرات مختلفي كه با هم داشتيم و با توجه به تجربه والاي ايشان ، فرصت را مغتنم شمرده و تصميم بر آن گرفته شد تا از حضور ارزشمند ايشان نيز در وبلاگ كبوتر شميران بهره مند شويم و از خاطرات و تجربيات موثرشان ، در كنار معلومات دوست عزيزم آقاي عليزاده استفاده بريم و يقينا" حقير از علم و  تجربه اين دو عزيز ، در كنار درايت  و شيوه هاي بديع ديگر ياران فرهيخته ، بسيار در بالا بردن دانش و آگاهي خود در زمينه كبوتر استفاده خواهم برد . نكته مهمي را كه در همينجا بايستي يادآوري نمايم اينست كه مسئوليت پاسخگويي به مطالب ارائه شده توسط هر كدام از دوستان و اساتيد حاضر در وبلاگ ، بعهده خودشان مي باشد و حقير تنها اداره كننده وبلاگ و تائيد كننده نظرات دوستان خواهم بود . اميدوارم كه در آينده اي نه چندان دور، شاهد درخشش جدي وبلاگ كبوتر شميران درعرصه آموزش صحيح فرهنگ كبوتر داري باشيم . الهي آمين 

بزودي ،‌ مطالب جديدي را همراه با تصاوير ، تقديم تمامي علاقه مندان خواهم نمود كه اميدوارم مورد پسند واقع گردد و در اثناي مطالب ، از نظرات سازنده كارشناسان وبلاگ كبوتر شميران بهره مند خواهيم شد .

پاسخ مسابقه شماره دو :

تصوير شماره يك – ماده پشت دار قرمز تو دم دار داغ سر و نر پشت دار آلوچه اي . ايرادات :‌ كبوتر ماده داراي دمي پهن مي باشد كه چندان مقبول نيست و كبوتر نر ابدا" صلابتي را كه يك كبوتر نر مي بايست داشته باشد ندارد .

تصوير شماره دو – نر سينه طلايي – ماهرو از نژادهاي قديمي رحماني كه با كبوتران شميران تركيب شده است . ايراد : پاي كبوتر در اين عكس مشخص نيست .

تصوير شماره سه – همان كبوتر را نشان مي دهد . ايراد : جفت كن كبوتر، فضاي زشت و كثيفي دارد كه بشدت ، بر روي كبوتر عالي تاثير گذاشته است و پاي كبوتر نيز بدليل رسيدگي نامطلوب ، رنگ زيباي خود را از دست داده است

تصوير شماره چهار – نر سرور قرمز كه در تصوير بخوبي گويا نيست و ماده كله برنجي  . ايرادات : كبوتر سرور ركابي افتاده كه جالب نيست . ماده كله برنجي با آن سينه جالب توجه اما در تصوير ناقص افتاده و فرم زيباي تيزه ها و دم اين كبوتر اصلا" مشخص نيست . فضاي جفت كن نيز كثيف است .

تصوير شماره پنج – نر سوسكي و ماده خال پيس سر نوك سياه . ايرادات : كبوتر نر در فرم مطلوبي نايستاده و قدري كشيده نشان مي دهد . كبوتر ماده و ويژگيهاي زيباي آن در پشت كبوتر نر گم شده است . فضاي جفت كن كثيف است .

تصوير شماره شش – نر زرهي چشم زرد و ماده سوسكي سار چشم صدفي . ايرادات : قسمتهاي انتهايي و خصوصا" دم و تيزه كبوتر نر در تصوير نيست كه احتمال دارد اين كبوتر بلند باشد و بعلاوه صلابت لازم را ندارد و كبوتر ماده عليرغم داشتن سينه پهن و عالي اما در تصوير از زاويه خوبي بدان پرداخته نشده و ركابي افتاده است .

تصوير شماره هفت – نر خال قرمز بسيار عالي و استثنايي . ايرادات : از زاويه خوبي عكس گرفته نشده است و بعلاوه اثرات دعوا بر روي سر و نوك پرنده مشخص است  .

تصوير شماره هشت – نر سفيد مٌهر عالي . ايراد : زاويه دوربين ،‌ محسنات كبوتر را ابدا" نشان نمي دهد و تصوير قدري تاريك است .

تصوير شماره نه – نر كله دار دم سبز . ايرادات : زاويه عكس بسيار بد است و بعلاوه بخاطر عدم رعايت بهداشت محيط ،‌ پاي كبوتر به ضايعات پوستي و قارچ آلوده است .

تصوير شماره ده – ماده خال پيس سر نوك سياه . ايراد : زاويه عكس بگونه اي است كه كبوتر ماده در عين زيبايي و صلابت بسيار ،‌ بحالت قوز دار و كشيده نشان داده شده است .

تصوير شماره يازده – نر پشت آلوچه اي سر نوك سياه . (‌ رنگ و فرم ناخن و نوك كبوتر ،‌ نشاندهنده نژاد خال پيس در پيشينه اين كبوتر مي باشد ) . ايراد : كبوتر ، صلابت يك نر را نداشته و  داراي دمي پهن است كه از اين جهت نمره منفي بدان تعلق مي گيرد .

تصوير شماره دوازده - ماده خال قرمز . ايراد : تصوير ابدا"‌گوياي زيبايي اين كبوتر نيست .

تصوير شماره سيزده - ماده كله خالدار سياه زير چونه دار . ( داراي اصالت خال پيس و كله برنجي ) ايراد : تصوير بگونه اي گرفته شده كه نكات مثبت كبوتر مثل فرم تيزه و دم زيباي آن ،‌ بهيچوجه در نظر بيننده قرار نگرفته است .

تصوير شماره چهارده - همان كبوتر و همان ايرادات بمراتب بدتر از تصوير قبل .

تصوير شماره پانزده - ماده گرگي كله برنجي كم خال تو سينه دار . ايرادات : تصوير از زاويه بدي گرفته شده كه حتي خال بندي كبوتر مشخص نيست . در پشت عكس ، كله يك كبوتر پيداست كه ربطي به تصوير ندارد . زواياي ني بندي نيز بسيار بد و ناميزان مي نمايد كه در يك كلام مي توان گفت : اين تصوير كاملا" حق اين كبوتر عالي را ضايع كرده است !

تصوير شماره شانزده - يك نر جوان نقشي . ايرادات : از كبوتران نژاد گوشتي است كه از هندوستان و كشورهاي اطراف مثل پاكستان و ...... وارد كشور شده و با اينكه با بهترين نژادهاي پرشي  تركيب شده اند اما مطلقا" پرشي بالاي سه ساعت نداشته و  نه در جوجگي و نه در كهنه گي بيشتر نمي پرند و فقط زميني اند و بخاطر دارا بودن بدني قوي ، براي حمالي و يا بعنوان پشت دري ، بسيار مناسب مي باشند ! نقشهايي از اين كبوتران در كشور موجودند كه تمام بدنشان زرد و دستها و سر دم آنان ، رش سياه رنگ است اما بخاطر جوجه دوست نبودن ، حتي براي حمالي نيز مناسب نيستند ليكن مي توانند پشت دري بسيار زيبايي باشند !

تصوير شماره هفده - نر سياه دست سفيد چشم زرد ( قرايي ) . ايرادات : موزائيك هاي زير پا و كبوتران نازيباي پيرامون ،‌ بشدت بر روي تشخيص اصالت اين پرنده عالي پرواز و زيبا تاثير گذاشته اند بطوريكه اغلب دوستان در پرشي بودن اين پرنده به شك افتادند در حاليكه اين كبوتر، چندين سال پياپي در منزل دوست عزيزم حاج احمد آقاي وزوايي هميشه  ليدر كبوتران و حتي جزء كبوتران آخري محسوب مي شد كه بعنوان مثال در گروي آقاي وزوايي با آقاي حسن گنجي از مباركه اصفهان در حدود پانزده سال قبل ، اين كبوتر قدرتمند ، پرشي بالاي نه ساعت داشت . ( عكس مربوط به همان ايام است . )

تصوير شماره هجده - ماده سفيد موچ پا و نر خال پيس . ايرادات : تصوير كبوتر ماده ، نيمه افتاده كه گوياي اندام پرنده نيست . كبوتر نر ،‌ عليرغم ايستادن زيبا كمي كشيده بوده و داراي دمي نازيباست كه در مجموع اين نقايص ،‌ مناسب جوجه كشي نيست !

تصوير شماره نوزده - نر و ماده كله خالدار زرد كه كبوتر نر زير چونه دار و چشم آبي است . ايرادات :‌ كبوتر ماده سر نوكش لكي دارد كه بيانگر اينست كه اين كبوتر نژادي متفرقه مثل خال پيس هم در كنيه خود دارد و بعلاوه داراي نوكي كوتاه تر از حد معمول است كه با دمي نا زيبا و پاهايي كوتاه ،‌ مناسب جوجه كشي نيست . تصوير كبوتر نر نيز داراي زاويه مناسبي نيست كه دم و انتهاي تيزه كبوتر دقيقا" مشخص براي اظهار نظر نيست !

تصوير شماره بيست - نر قلمكار كم خال سينه بسته ( سينه جگري ) چشم زرد و ماده كله خالدار چشم صدفي . ايرادات :‌ دم پهن و تيزه بسيار نازيباي كبوتر نر تعمدا" در تصوير مشخص نيست كه اين مسئله نبايستي از نظر فني پنهان بماند ! كبوتر نر با داشتن كله اي زيبا اما داراي پاهايي كوتاه مي باشد . كبوتر ماده بسيار با صلابت است اما نا ديده شدن دم و قسمت انتهايي تيزه ها اين شائبه را تقويت مي كند كه گويا اين كبوتر بلند باشد . رنگ چشمها هم اگر همرنگ بود بهتر مي شد !

برنده مسابقه شماره دو :

حقيقتا" دوستان زيادي زحمت كشيدند و پاسخهاي كاملا" معقول و كارشناسي ارسال كردند كه در همينجا از فعال بودن هميشگي اين عزيزان ، تقدير و تشكر مي نمايم و بدانند كه اين فعاليت آنان ، هيچگاه از نظر حقير پنهان نمي ماند . دوستاني مانند وحيد عزيزم از اراك ، محسن گرامي از اراك و محمد مهدي نازنين از گرگان و بسياري ديگر از بزرگواران ، از جمله ياراني بودند كه پاسخهاي بسيار كامل و زيبايي فرستادند و از بابت اين تلاش ،‌ دست آنان را مي بوسم . اما نظري هم دوست عزيزي بصورت خصوصي فرستادند كه حقير را بر آن داشتند تا بار ديگر ، فرد برنده مسابقه را حداقل از ميان كساني انتخاب كنم كه كمتر ارتباط صميمانه ديداري با حقير داشته باشد . بنابراين با توجه به اين اصل ،‌ آقاي مهران از افسريه را كه تاكنون زيارتشان نكرده ام بعنوان برنده مسابقه شماره دو معرفي مي نمايم و اميدوارم كه اين هديه ناقابل از سوي وبلاگ كبوتر شميران ،‌ مباركشان باشد . 

در خاتمه ، از بابت اينكه در اين آپ كوتاه مدت ،‌ از تصويري استفاده نكردم از تمامي شما بزرگواران پوزش مي طلبم و اميدوارم كه با كمك شما گراميان از همين لحظه ، در ارتقاء كيفيت محتواي مطالب آموزشي وبلاگ بكوشيم و همچنين از هر گونه غيبت و تنش ، جدا" اجتناب نمائيم . منتظر آپ بعدي ويژه نوروز باشيد .

پاينده و جاويد ايران


مطالب مشابه :


گروي سال 90

فروش کفتر تهران - گروي سال 90 - با عرض سلام و احترام خدمت تك تك دوستان و ياران گرامي اميدوارم
عكسهاي گروي سال 90

بابک ارباب خسرو - عكسهاي گروي سال 90 - همه چیز در مورد کبوتر و کبوترپرانی
از اون بالا کفتر میایه:

TCE.Blogfa.Com - از اون بالا کفتر میایه: - .عشق، بالاترين موهبت الهي است - TCE.Blogfa.Com
عکس کبوتران بابک

» برگزاري گروي 3 روزه . [email protected] نویسنده .
تولدي ديگر + اعلام برنده مسابقه شماره دو

ليدر كبوتران و حتي جزء كبوتران آخري محسوب مي شد كه بعنوان مثال در گروي آقاي وزوايي با
آموزش جلد نمودن جوجه ها

وجود جوجه در بين كبكي حلاوت و شيريني خاصي دارد.خاطرم هست كه در گروي سال 85 كه به تعداد 421
درگذشت استاد عشقیار

» برگزاري گروي 3 روزه . [email protected] نویسنده .
برچسب :