عمودی بخونین 2

سارکو ماستیگو فورا

سارکودینا

آمیب ها

آنتاموبا  هیستولیتیکا

 

آنتاموبا  دیسپار

 

آنتاموبا  کولی

 

آنتاموبا  هارتمانی

 

آنتاموبا  ژینژیوالیس

 

آنتاموبا  پولکی

 

آنتاموبا  موشکوفسکی

 

یدو آموبا بوتچلی

 

اندولیماکس نانا

 

نگلریا فولری

 

آکانتوموبا

 

تاژک داران

ما ستیگو فورا

تاژکداران

روده ای

ژیاردیا لامبلیا

 

تریکوموناس واژینالیس

 

تریکوموناس هومنیس

 

تریکوموناس تناکس

 

انتروموناس هومنیس

 

دی انتاموبا فراژیلیس

 

کیلوماستیکس مسینلی

 

رتورتاموناس اینتستینالیس

 

تاژکداران

خون و نسج

لیشمانیازیس جلدی شهری

 

لیشمانیازیس جلدی روستایی

 

لیشمانیازیس جلدی دنیا جدید

 

لیشمانیازیس جلدی مخاطی

 

لیشمانیازیس منتشر

 

لیشمانیازیس احشایی

 

تریپانوزمیازیس آفریقایی

 

تریپانوزمیازیس آمریکایی

 

سیلیو فورا

سیلیوفورا / مژکداران

بالانتدیوم کلی

 

اپی کمپلکسا

پیروپلاسمیدیا

بابزیا

 

تیلریا

 

سارکوسیستیده

توکسوپلاسماگوندی

 

سارکوسیستیس

 

سیکلوسپورا کایتاننسیس

 

پلاسمودیوم

پلاسمودیوم فالسیپاروم

 

پلاسمودیوم ویواکس

 

پلاسمودیوم اووال

 

پلاسمودیوم مالاریه

 

آیمریده

ایزوسپورا بلی

 

کریپتوسپوردیوم

کریپتوسپوردیوم پارووم

 

میکرو

سپورا

میکروسپوردیا

میکروسپوردیا

 

غیره

پنوموسیستس

پنوموسیستیس کارینی

 

بلاستوسیستیس

بلاستوسیستیس هومنیس

 

 

 

تینه آ  ورسیکالر

سطحی

قارچهای حقیقی / مایکوزیس

 

شوره سر

 

تینه آ نگرا

 

پیدرا  سیاه

 

پیدرا  سفید

 

اتومایکوزیس

 

اریتراسما

 

تریکومایکوزیس آگزیلاریس

 

اکتوتریکس

کچلی سر

درماتوفیتوز

جلدی (کچلی)

 

اندوتریکس

 

فاووس

 

کچلی ریش

 

کچلی بدن

 

کچلی دست

 

کچلی پا

 

کچلی ران

 

کچلی ناخن

 

درماتومایکوز/ ساپروفیت ها

 

اکتینومایکوتیک مایستوما

زیر جلدی

 

یومایکوتیک مایستوما

 

بوتریومایستوما

 

سودومایستوما

 

اسپورتریکوزیس

 

کروموبلاستومایکوزیس

 

 

 

 

 

رینوسپوریدیوز

 

هیستوپلاسموزیس

پاتوژن حقیقی

احشایی سیستمیک

 

کوکسیدیوئیدومایکوزیس

 

پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس

 

بلاستومایکوزیس

کاندیدیازیس/ کریپتوکوکوزیس / آسپرژیلوزیس / موکورمایکوزیس

ساپروفیت ها

 

مخاطی

کاندیدیازیس

ساپروفیت ها

 

جلدی

 

سیستمیک

 

آلرژیک

 

کریپتوکوکوزیس

 

ژئوتریکوزیس

 

آسپرژیلوزیس

 

موکورمایکوزیس

 

رایزوپوس

 

پنی سلیوم

 

فوزاریوم

 

آکرومونیوم

 

اسکوپولاریوپسیس

 

ژئوتریکوم

 

کلادوسپوریوم

 

آلترناریا

 

نوکاردیازیس

شبه

قارچ

 

اکتینومایکوزیس


مطالب مشابه :


دومین همایش کشوری شکاف کام و لب

پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی دات کام
دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

برای دانلود سوالات می تونید به سایت زیر مراجعه کنید: علوم پزشکی دات کام. موفق باشید
دانلود دستیاری 33 سال 84

این سوالات از سایت علوم پزشکی دات کام گرفته شده است.تشکر می
معرفی رشته ی بیوتکنولوژی پزشکی(زیست فناوری پزشکی)

علوم پزشکی دات کام!:: دانشجویان علوم آزمایشگاهی بندر عباس 89:: دانشجویان علوم ازمایشگاهی
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ریاضی دات کام. جهت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به لینک زیر مراجعه
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد

منبع: سایت علوم پزشکی دات کام! (www.OloomPezeshki.com) مرجع تخصصی آمادگی آزمونهای ارشد و
عمودی بخونین 2

علوم پزشکی دات کام. علوم آزمایشگاهی
سمینار رادیولوژی در تبریز

تصویربرداری پزشکی علوم پزشکی دات کام. دانشگاه علوم پزشکی
فداکاری

علوم پزشکی دات کام ویژه کنکور ارشد و
دومین همایش کشوری شکاف کام و لب

پایگاه تخصصی دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی دات کام
برچسب :