نمونه هایی مختصر از کرامات حضرت سید امیر احمد بن موسی شاه چراغ ع - معجزات حضرت شاه چراغ

نمونه هایی مختصر از کرامات حضرت سید امیر احمد بن موسی شاه چراغ ع

از جمله برکات حضرت رسول اکرم (ص) که خدای تعالی به این امت عنایت فرموده ذریه طیبه پیغمبر است که فریادرس بیچارگانند و یاور مستضعفان.هر زمان مردم دستشان از اسباب منقطع میشود به مرقد پاک و مطهر ذراری پیغمبر متوسل میشوند...

معجزات حضرت شاه چراغ

معجزات حضرت شاه چراغ

حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام فرزند بزرگ حضرت امام موسی بن جعفر (ع) و برادر بزرگ امام رضا (ع) و عمومی حضرت جواد (ع) که به سیدالکریم مشهور است صاحب معجزات فراوانند.از جمله کرامات حضرتش :
 
1-  شفای برادر پاسدار رضا بهبهانی که در عملیات رمضان بر اثر موج انفجار کاتیوشا  بینایی و شنوایی چشم و گوش راست خود را از دست داده بود.

2-  شفای طاهره نجیبی شش ساله اهل سیرجان مبتلا به فلج اطفال که از نظر تکلم و پاهادر عذاب بود.

3-  شفای عبدالامیر ایزدیان چهارده ساله که مدت شش ماه بینائی خود را به طور کامل از دستداده بود.

4-  شفای دختر خردسال الهام دهقان اهل گویم شیراز مبتلا به فلج اطفال.

5-  شفای دختر بچه یازده ساله بنام مرجان اسدپور فرزند محمدجواد  اهل خرمشهر که مادرزادی مبتلا به ناشنوایی و لکنت زبان بود.

6- شفای دختر 23 ساله اهل رودباران بنام پوران  رودبارانی که از سن 3 سالگی از ناحیه پاوکمر فلج شده بود.

ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


,