گزارش جلسه شورای تامین مسکن استان قم

همانطور که در مطالب قبل منتشر گردید ؛ شورای تامین مسکن استان قم در تاریخ   دوم آذر ۱۳۸۷ تشکیل جلسه داد  مه مصوبات آن به شرح زیر بود :

ـ اقدام  اتحادیه های تعاونی  مسکن مهر ، سازمان مسکن و شهر سازی و اداره کل تعاون  برای  عقد قرار داد فاز دوم ۵۰۰ هکتاری با مشاور ذیصلاح

ـ بانک های عامل استان در صورت اعلام موافقت با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بصورت مشارکت مدنی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از منابع داخلی و مشارکتی متقاضیان ، خارج از سهمیه مسکن مهر به کلیه متقاضیان انبوه سازی اقدام نمایند .

ـ مقرر شد در مورد تفاوت آمار اداره کل تعاون با سازمان مسکن ،  ۲۰۰۰ نفر مرکز خدمات حوزه های علمیه ، مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه کد رهگیری از مرکز خدمات اخذ و فرم ج آنها کنترل شود . کل ممتقاضیان بنیاد شهید نیز میبایستی لیست اسامی با مشخصات کامل شناسنامه ای ارسال و توسط  سازمان مسکن فرم ج آنها کنترل و به اداره تعاون ارسال گردد.  ظرف ۲ ماه توسط بنیاد شهید ، اسامی  به تعاون ارسال و سازمان مسکن هم طی یک ماه پس از تایید سه شرط اولیه توسط اداره تعاون فرم ج متقاضیان بنیاد شهید را بررسی و اعلام نتیجه نماید .

ـ مشکل معرضین ۲/۱۲ هکتاری نیروهای مسلح با جابجایی کاربریهای مسکونی و آموزشی توسط کمیسیون ماده ۵ استان حل گردیده و مقرر شد بعدا توسط شورای حفظ حقوق بیت المال مسئله خلع ید معارضین بخش های آموزشی حل شود .

ـ اصول و مبانی شهرسازی و معماری بخصوص  تراکم نفر در هکتار در طرح ۵۰۰ هکتاری بایستی رعایت شود و مقرر شد موضوع در کمیته کارشناسی توسط مسکن ، تعاون و نمایندگان اتحادیه ها بررسی شود . اولویت با تخصیص زمین در ۱۰۰۰ هکتاری پردیسان میباشد . در صورتیکه موجود نبود (!!!) در توسعه پردیسان ( ۵۰۰ هکتاری ) ... نتیجه تا جلسه بعدی ارائه شود .

ـ  طرح و آیین نامه اجرایی « طرح مدیریت جامع آماده سازی » با هماهنگی و توافق تمامی اتحادیه های تعاونی مسکن ۹۹ ساله و زیر نظر اداره تعاون ومسکن و شهرسازی تهیه و در جلسه بعدی شورای مسکن طرح و بررسی شود .           مسول پیگیری اتحادیه مسکن مهر  میباشد .

ـ  زمین اتحادیه های مسکن مربوط به ۱۰۰۰۰ نفر در دوشنبه آینده مورخ ۴/۹/۸۷ به تعاونیهای مربوطه واگذار شود .

ـ نمایندگان بانکها اعلام کردند که برای پرداخت تسهیلات آماده سازی مسکن ۹۹ ساله هیچ مشکل اعتباری ندارند و در چارچوب قانون پرداخت میگردد.

ـ هزینه طراحی و نظارت شبکه آب و فاضلاب برعهده تعاونی های مسکن است . بر این اساس حق تامین آب و دفع فاضلاب به صورت یک سوم وزارت نیرو ، یک سوم اعتبارات بانکی و یک سوم توسط دولت تامین میشود . - مطابق مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۸/۷/۸۷ شماره ۴۱۱/۱۴۳۷۸۹

ـ نمایندگان اتحادیه ها ، نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و شهرسازی طی جلسه  مشترکی بحث تخفیف تعرفه نظام مهندسی را از طریق تفاهم نامه به نتیجه برسانند و تا جلسه بعدی ارائه دهند .

ـ در شهرداری یک واحد ویژه مخصوص صدور پروانه ساختمانی مسکن مهر تشکیل شود .

ـ ضوابط کلی طراحی شهری پردیسان توسط سازمان مسکن به شهرداری قم اعلام شود .


مطالب مشابه :


اطلاعیه

مسکن و شهر سازی استان قم در اتحادیه های مسکن طرح مهر و املاک ایران
ابلاغ نتایج لغو عضویت

مسکن مهر استان قم کلیه اتحادیه های مسکن طرح مهر میتوانند موتور جستجوی مسکن و املاک
گزارش جلسه شورای تامین مسکن استان قم

مسکن مهر استان قم کلیه اتحادیه های مسکن طرح مهر میتوانند موتور جستجوی مسکن و املاک
اعلام جلسه

در تاریخ 17/5/87 کارگروه ساماندهی مسکن مهر در اداره کل تعاون استان قم کلیه اتحادیه املاک
مراحل نهایی نقشه برداری

مسکن مهر استان قم کلیه اتحادیه های مسکن طرح مهر میتوانند موتور جستجوی مسکن و املاک
گزارش تصویری سمینار یکشنبه 19 آبان 87

در تاریخ 17/5/87 کارگروه ساماندهی مسکن مهر در اداره کل تعاون استان قم کلیه اتحادیه املاک
جلسه شورای مسکن استان قم با حضور استاندار

جلسه شورای مسکن استان قم با مهندس مقومی نماینده اتحادیه های هشتگانه نیز حضور
برگزاری جلسه ستاد

جلسه ستاد ساماندهی مسکن مهر اداره کل تعاون استان قم . لذا اتحادیه ها هرچه سریعتر نسبت به
برچسب :