نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد 128 - نیست در شهر نگاری که دل از ما ببر

نیست در شهر نگاری که دل از ما ببر

نیست در شهر نگاری که دل از ما ببر

فال حافظ نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

 

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد,نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد گنجور,نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد hafezdivan

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش

عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

باغبانا ز خزان بی​خبرت می​بینم

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفته​ست مشو ایمن از او

اگر امروز نبرده​ست که فردا ببرد

در خیال این همه لعبت به هوس می​بازم

بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

جام مینایی می سد ره تنگ دلیست

منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است

هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

سر در گم شده اید، طلب کمک می کنید. انتظار کرم و بخشش دارید در حالی که کسی به شما کمک نمی کند. خودتان همت داشته و از علم و دانایی خودتان استفاده کنید. در این راه عنایت خداوند شامل ال شماست و دلتنگی تان برطرف می شود.

تفسیر  فال   حافظ  2:

در سختی های زندگی سست اراده و ترسو نباش. منتظر نباش تا دیگران برایت کاری انجام دهند. ثابت قدم و با اراده به استقبال خطرات و مشکلات برو تا گره از کار فرو بسته ات باز شود. امید و ایمان به خدا را فراموش نکن. 

 

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد,نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد گنجور,نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد hafezdivan

فال حافظ نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

اختصاصی برگزیده ها


,