نکات فنی و قابل تامل درتصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم

در خدمت مهندسین گرامی کشور هستیم با تصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم. در این مجموعه عکس هایی از ساختمان های فلزی شهر بم به همراه علت خرابی آنها در خود عکس ها آورده شده است. ساختمان های فلزی شهر بم در زلزله 5 دی سال 1382 حدود 230 عدد بوده که 90 درصد این ساختمان ها تخریب شده است. باشد که با دیدن این عکس ها و شناخت علت خرابی هم طراحی هایمان بهتر انجام شود و هم اجرایمان.V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk7A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk7A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz
V2hVcFNwVCVcNVcoUXxYfQk9A3hUcAM6ADUGPwkz

دانلود و مشاهده بقیه عکس ها: www.tisfooon.blogfa.com/post-153.aspx


مطالب مشابه :


چگونگي ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر در استان خراسان رضوی

چگونگي ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر در استان خراسان رضوی 15/1/90 جهت ثبت یا نظام
آزمونهای نظام مهندسی رشته برق

سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق 90 به استان خراسان رضوی آزمون نظام مهندسی
آسیب شناسی شیوه جدید ارجاع کار نظارت ساختمانی به مهندسین ناظر استان تهران

در حالیکه سازمان نظام مهندسی استان تهران در 90 انتظار دارد استان خراسان رضوی
تعویق اجرای دستورالعمل محاسبه تخلفات ساختمانی در مشهد

گذشته تا پایان سال 90 بر اساس قیمت‌ها و استان خراسان رضوی نظام مهندسی
نکات فنی و قابل تامل درتصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم

ساختمان های فلزی شهر بم در زلزله 5 دی سال 1382 حدود 230 نظام مهندسی استان خراسان رضوی
کنتورهای گاز هوشمند می شوند

این نوع کنتور‌ها به صورت آزمایشی در سال 90 نظام مهندسی و پس خراسان رضوی
برچسب :