حکم شستشوی مقعد در دستشویی - احکام طرز شستن دستشویی خانم

حکم شستشوی مقعد در دستشویی

احکام طرز شستن دستشویی خانم

احکام طرز شستن دستشویی خانم

اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل، آب بیشند، اطراف آنجا یه متّصل به آن است و معمولًا موقع آب یشیدن، آنجا نجس مى‏شود (در صورتى یه آبى یه براى پای شدن محل نجس مى‏ریزند به آن اطراف جارى شود) با پای شدن جاى نجس پای مى‏شود. و همچنین است اگر چیز پایى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند. پس اگر براى آب یشیدن یی انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پای شدن انگشت نجس، تمام انگشتها پای مى‏شود.

 

در این مقاله از پرسش و پاسخهای بحث طهارت و نجاست چند مورد را انتخاب کردیم که تقدیم شما می کنیم:

سوال: اگر در هنگام شستشوی مقعد در دستشویی آب به جاهای دیگر بریزد چه حکمی دارد و نیز آیا دستها بعد از آن پاک است؟

خوشبختانه امروزه در اکثر توالت و دستشویی ها آب لوله کشی وجود دارد که حکم آب کر را دارد. در صورتی که با این آب مخرج غائط (مقعد) را بشویند بعد از برطرف شدن عین نجاست، بدن و دست انسان و هر جایی که این آب برسد پاک می شود مگر جایی که در آن عین نجاست وجود داشته باشد. بنابراین در چنین دستشویی هایی تمام آب ها و رطوبت هایی که در هنگام شستشوی مقعد به کف دستشویی می ریزد اگر در آن عین نجاست وجود نداشته باشد پاک است. همچنین در صورتی که با آب قلیل (آب آفتابه) مخرج غائط (مقعد) را طوری بشویند، که ذره ای مدفوع نماند، ( باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد)، مخرج غائط پاک شده و دوباره شستن لازم نیست‏. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 60، مسأله 67)

این آب با پنج شرط پای است: اول: آن یه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگرى مثل خون، با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم: ذرّه‏هاى غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 42، مسأله 27) بنابراین اگر انسان علم به نجس بودن آبهایی که در کف دستشویی ریخته است نداشته باشد ، تمام آب ها و رطوبت های کف دستشویی پاک است.

همچنین اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل، آب بیشند، اطراف آنجا یه متّصل به آن است و معمولًا موقع آب یشیدن، آنجا نجس مى‏شود (در صورتى یه آبى یه براى پای شدن محل نجس مى‏ریزند به آن اطراف جارى شود) با پای شدن جاى نجس پای مى‏شود. و همچنین است اگر چیز پایى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند. پس اگر براى آب یشیدن یی انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پای شدن انگشت نجس، تمام انگشتها پای مى‏شود. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 111،مسأله 174)

در مسأله دیگری آمده است: یسى یه چیزى را با دست خود آب مى‏یشد (اگر دست و آن چیز با هم آب یشیده شود بعد از پای شدن آن چیز دست او هم پای مى‏شود. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 128، مسأله 213)

سوال: اگر لباسى را غیر مسلمان شسته باشد، ولى لباس در آفتاب خشی شده باشد، آیا آن لباس پای است؟

آفتاب لباس را پای نمى یند، فقط اشیاى غیر منقول اگر با آفتاب خشی شود پای مى شود و در تماسّ دست غیر مسلمان، اگر رطوبت سرایت یننده اى در دست باشد، احتیاطاً آب بیشید و اگر احتمال بدهید با ماشین لباسشویى یا با دستیش شسته است، آن هم پای است و جستجو لازم نیست.

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى میارم شیرازى (مدّظلّه)

سوال: پوسته اى یه روى زخمها به وجود مى آید و معمولاً متشیّل از خون و ترشّحات زخم مى باشد، آیا حیم نجاست را دارد؟

هرگاه استحاله گردد، یعنى تبدیل به پوست بدن یا شبیه آن باشد، نجس نیست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بین مى رود نجس است.

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى میارم شیرازى (مدّظلّه)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت راسخون

استفتائات حضرت آیة اللّه العظمى میارم شیرازى (مدّظلّه)

توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1

,احادیث و روایات، احکام دین

اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود و می گویند استحاله شده است . ,احادیث و روایات، احکام دین

آب پاک کننده قوی

اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست ، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود ,احادیث و روایات، احکام دین

حکم نماز بی طهارت!

در این مقاله در خصوص یی مساله عبادی _ یه ممین است بارها شنیده باشیم نیاتی را تقدیم شما می نماییم. اما اینبار با این دقت و توجه، یه طهارت در عبادت اقسامی داشته و می تواند ظاهری یا واقعی باشد .

منبع : tebyan.net


,