دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش وپرورش اداره کل آموزش وپرورش استان یزد معاونت آموزش متوسطه         دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت در آزمون ورودی مدارس  استعدادهای درخشان ،مدارس نمونه دولتی (دوره راهنمایی تحصیلی  دبیرستان هاوهنرستان های فنی وحرفه ای )       سال تحصیلی 93-92         اداره سنجش  ،گروه آموزش متوسطه نظری ،گروه آموزش راهنمایی ،مرکز استعدادهای درخشان فهرست مندرجات دفترچه ردیف عنوان صفحه 1 فهرست مطالب 1 2 مقدمه و ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون 2و3 3 فرآیند ثبت نام داوطلبان در آزمون 3 4 مهلت ثبت نام ، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون 4 5 منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی دوره  راهنمایی تحصیلی و متوسطه 5 6 ضوابط و شرایط پذیرش مدارس استعدادهای درخشان 6 7 ضوابط و شرایط پذیرش مدارس راهنمایی ، دبیرستان و هنرستان های نمونه دولتی 7 8 سهمیه های پذیرش   8 9 اعلام نتیجه و ثبت نام قبول شدگان در مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی 9 10 جدول 1 و2. ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی  ودبیرستان های  استعدادهای درخشان 10 11 جدول 3 ظرفیت  پذیرش  مدارس راهنمایی نمونه دولتی  ومناطق تحت پوشش 11 12 جدول شماره 5 ظرفیت پذیرش دبیرستان هاوهنرستان های نمونه دولتی ومناطق تحت پوشش 12 13 توصیه های لازم به مدیران مدارس راهنمایی نمونه دولتی 13 14 نمون برگ فرم ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان و دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی 14و15       باسمه تعالی تربیت باید تربیت قرآنی باشد .                                                                                                     امام خمینی (ره) مقدمه : درراستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه مدارس نمونه دولتی ، آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس راهنمایی ، دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92 در قالب یک آزمون ورودی مشترک ، وفق مفاد این دفترچه راهنما برگزارمی گردد . به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند . ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون 1-         داشتن  تابعیت ایرانی 2-        اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 برای داوطلبان ورود به دوره راهنمایی 3-       داشتن حداقل معدل کل 19 در پایه پنجم ابتدایی جهت ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی استعدادهای درخشان وداشتن حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم ابتدایی  برای ورود به  مدارس راهنمایی نمونه دولتی تبصره :دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل (خیلی خوب) وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کسب حداقل ( خوب ) در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد. 4- اشتغال به تحصیل در پایه سوم راهنمایی در سال تحصیلی 92-91 برای داوطلبان ورود به دوره متوسطه تبصره :داشتن حداقل معدل کل 19 در سال دوم راهنمایی برای ورود به دبیرستان های استعدادهای درخشان وداشتن حداقل   معدل کل 15 در سال دوّم راهنمایی برای ورود به دبیرستان هاوهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی 5- در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام دردو واحد آموزشی ( مدارس استعدادهای درخشان ومدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی ، دبیرستان وهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ) وجودداشته باشد ، دانش آموزان می توانند در فرم تقاضا نامه ثبت نام ، هردو اولویت (اوّل ودوّم ) را انتخاب نمایند. تبصره 1:انتخاب اولویت اول ودوم اعم از استعدادهای درخشان ونمونه دولتی در صورتی میسّر است که دومدرسه از یک جنس ویک مقطع در منطقه تحت پوشش وجودداشته باشدلذا رعایت منطقه تحت پوشش الزامی است . تبصره 2: دانش آموزان مشغول به تحصیل درپایه سوّم راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان از شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان معاف می باشند.لذا این گونه دانش آموزان در صورت تمایل به ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی ،مکلفند در آزمون ثبت نام ودر آن شرکت نمایند. تبصره 3: ثبت نام دانش آموزان افغانی در مراکز استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی به استثناء دانش آموزان دارای شرایط بند (ه)دستورالعمل شماره 42/15792- 12/5/91 مرکز امور بین الملل ومدارس خارج از کشور وزارت آموزش وپرورش ممنوع می باشد. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون   1 – داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ( 100000ریال)  به دفتر مدرسه و اخذ بارکد محرمانه ودفترچه راهنما،جهت ثبت نام به سایت اداره کل آموزش و پرورش به آدرس www.yazdedu.ir و لینک ثبت نام مدارس نمونه و تیزهوشان مراجعه نمایند . 2- پس از وارد شدن به لینک مربوطه و درج کد کاربری ورمز ورود و سپس با درج شماره ملّی، مشخصات سجلی و مدرسه فرد قابل رؤیت می باشد و سپس داوطلب باید نسبت به تکمیل بقیه بندهای خالی اقدام نماید . 3- در صورت پذیرفته شدن ،ارائه مدارک لازم در بند 11 تقاضا نامه ( استفاده از سهمیه شاهد، ایثارگران ، جانبازان وآزادگان)در هنگام ثبت نام قطعی ، الزامی است لذا در صورتی که مدارک ارائه نشود قبولی نامبرده باطل اعلام می گردد. 4- داوطلبان می بایست پس از ثبت نام قطعی و چاپ کد رهگیری به مسئول آموزشگاه مراجعه و یکبرگ از کپی کد رهگیری را به مدرسه تحویل نمایند .  5- نگهداری بار کد محرمانه و کد رهگیری توسط داوطلب تا مرحله نهایی ثبت نام در مدرسه پذیرفته شده الزامی می باشد . 6- مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی موظفندکلیه وجوه دریافتی از دانش آموزان را به صورت یک جا به حساب جاری شماره                     (2173125909007)بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات آموزشی /فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد واریز نموده واصل فیش واریزی را به همراه آمارتعداد ثبت نام شدگان به سنجش وارزشیابی اداره مربوطه تحویل نماید. 7- مسئول سنجش وارزشیابی آن اداره موظف است پس از جمع آوری کلیه لیست های ثبت نام شدگان وفیش های مربوطه و اتمام زمان ثبت نام (25/12/91)، آن ها را یک جا به اداره سنجش این اداره کل تحویل نماید. 8- به جز مبلغ فوق (100000ریال )، دریافت هرگونه وجهی از دانش آموزان تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تبصره :کارشناسان سنجش وارزشیابی ادارات شهرستان ها ومناطق می توانند از مورخه 20/11/91 تاشروع زمان ثبت نام ، جهت دریافت بارکدودفترچه راهنمای ثبت نام به اداره سنجش وارزشیابی این اداره کل مراجعه نمایند . مهلت ثبت نام ، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون 1-ثبت نام داوطلبان آزمون ، از 5 اسفند ماه لغایت 23 اسفندماه  1391 در سایت معرفی شده ویا مدارس محل تحصیل فعلی      دانش آموزان  انجام . و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد . توصیه :لازم  است داوطلبان ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند. 2- مدارس مربوطه ، از تاریخ 14/2/92 لغایت 16/2/92 ، کارت ورود به جلسه ی آزمون ورودی  داوطلبان را از سایت مربوطه اخذ وپس از کنترل (دقیق مشخصات وکدهای سهمیه)  آن را به همراه ( نشانی وکروکی دفیق حوزه ی امتحانی ) در اختیار داوطلبان قرارخواهند داد. 3- آزمون ورودی مدارس متوسطه استعدادهای درخشان ، دبیرستان ها و هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی،          رأس ساعت 9 صبح روزپنجشنبه  مورخه 19/2/92 درسراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد . 4- آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی  نمونه دولتی، رأس ساعت 9 صبح روزجمعه  مورخه 20/2/92 درسراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد تذکر1 : شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه ، اکیداٌ ممنوع می باشد. تذکر2: حضور داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون در حوزه امتحانی الزامی است . جدول شماره 1- منابع  ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سؤالات آزمون ورودی پایه اوّل راهنمایی تحصیلی 1- منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سؤالات آزمون ورودی پایه اوّل راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و مدارس  نمونه دولتی و مدت زمان پاسخگویی  به آنها ، به شرح جدول ذیل می باشد . ردیف ماده درسی تعداد سؤال ضریب زمان پاسخگویی منابع طرح سؤال 1 قرآن و تعلیمات دینی 15 2   80 دقیقه   100درصد سؤالات آزمون ازکتاب های ششم ابتدایی سال تحصیلی 92/91 طرح خواهد شد 2 زبان وادبیات فارسی 15 2 4 مطالعات اجتماعی 10 1 5 علوم تجربی 15 2 6 ریاضیات 25 3 جمع کل  =SUM(ABOVE) 80 -                    جدول شماره 2 : منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سؤالات آزمون ورودی دوره متوسطه 2- منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سؤالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی دوره متوسطه و مدت زمان پاسخ گویی به آنها ، به شرح جدول زیر می باشد . ردیف ماده درسی تعداد سؤال ضریب زمان پاسخگویی منابع طرح سؤال 1 قرآن و تعلیمات دینی 10 2     120 دقیقه     100درصد سؤالات از کتاب های سوّم راهنمایی سال تحصیلی 92-91طرح خواهد شد. 2 ادبیات فارسی 10 2 3 عربی 8 1 4 علوم اجتماعی (تاریخ، جغرافیا ، اجتماعی ) 10 1 5 زبان انگلیسی 7 1 6 حرفه و فن 5 1 7 علوم تجربی 20 2 8 ریاضیات 30 3 جمع کل 100 -     3- سؤالات آزمون ورودی  به شیوه  چهار گزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست )  طراحی می شوند . 4-  به ازای هرپاسخ  غلط یک سوم نمره منفی منظور  می شود. تذکر : چنانچه داوطلبی در هر سؤال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد ،پاسخ آن سؤال غلط محسوب می شود وبرای     سؤالات بدون پاسخ امتیازی در نظر گرفته  نخواهد شد . 5-  داوطلبان اقلیت های مذهبی ( ارامنه ، آشوریان ، کلیمیان و زرتشتیان ) به جای پاسخ به سؤالات درس قرآن و تعلیمات دینی ، به سؤالات درس دینی مخصوص به خود پاسخ خواهند داد . ضوابط و شرایط پذیرش مدارس استعداد های درخشان 1-ظرفیت پذیرش و مناطق تحت پوشش مدارس استعدادهای  درخشان ، مطابق )جداول 1 و 2 در صفحه 10 ( این دفترچه درج شده است . 2- توصیه می شود،داوطلبان در انتخاب مدرسه مورد نظر خود از میان مدارس استعدادهای درخشان  توجه به منطقه استقرار ومناطق تحت پوشش این مدارس  مطابق (جداول 1 و 2 صفحه 10 )   این دفترچه  انتخاب نمایند . تذکر : دانش آموزان پذیرفته شده در این گونه مدارس حق درخواست انتقال درون استانی به سایر مدارس استعدادهای درخشان درطول دوران تحصیل  خود را ندارند . 3-پذیرش دانش آموزان برای ورود  به مدارس استعدادهای درخشان ،صرفاً بر اساس رتبه فضلی مبتنی بر نمره تراز آزمون ورودی خواهد بود . 4- در تعیین رتبه فضلی هر داوطلب ، نمره تراز شده آزمون ورودی وی فقط با دیگر داوطلبان متقاضی همان مدارس انتخابی  به ترتیب اولویت مقایسه خواهد شد . 5- دانش آموزان شهرستان هاو مناطق توجه داشته باشند که مدارس استعداد های درخشان فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی و شبانه روزی می باشند . واین اداره کل تعهدی نسبت به تامین خوابگاه دانش آموزان پذیرفته شده را ندارد لذا به والدین     دانش آموزان که شرایط تحصیل فرزندشان فراهم نیست توصیه می گردداز انتخاب این مدارس برای ایشان خودداری نمایند.   ضوابط و شرایط پذیرش مدارس راهنمایی، دبیرستان ها و هنرستانهای نمونه دولتی 1- ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی نمونه دولتی وهمچنین مناطق تحت پوشش این مدارس مطابق (جدول 3 در صفحه 11) این دفترچه درج شده است . 2-  ظرفیت پذیرش دبیرستان ها وهنرستان های نمونه دولتی  وهمچنین مناطق تحت پوشش این مدارس مطابق (جدول 4در صفحه 12 )این دفترچه درج شده است . 2- پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی پایه اول مدارس راهنمایی، براساس نمره ی تراز شده  آزمون ورودی و معدل کل پایه ی پنجم ابتدایی (80% نمره آزمون ورودی و 20% معدل کل تراز شده  پایه پنجم ابتدایی) و در آزمون ورودی دوره ی متوسطه، بر اساس نمره ترازشده ی آزمون ورودی و معدل کل  پایه دوم راهنمایی(80% نمره آزمون ورودی و 20% معدل کل تراز شده پایه دوم راهنمایی) خواهد بود. تذکر1:در آزمون ورودی پایه ی اول راهنمایی محاسبه ی امتیاز دانش آموزانی که ارزشیابی آن ها توصیفی بوده است ،اگردر همه ی دروس مقیاس خیلی خوب را کسب کرده باشند معدل 20 وبرای دانش آموزانی که در همه ی دروس حداقل مقیاس خوب را کسب کرده باشند معدل 19 در نظر گرفته می شود. 3- (ده درصد )10% از ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی و دبیرستان های نمونه دولتی، به دانش آموزان شاهد تعلّق دارد.   دانش آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت می توانند از این سهمیه استفاده کنند: الف) اولویت اول ¬ فرزندان شهدا ب) اولویت دوم ¬ فرزندان جانباز 50 درصد به بالا و آزادگان با بیش از 3 سال سابقه اسارت ج) اولویت سوم ¬ فرزندان جانباز 25 درصد تا 49 درصد و آزادگان با بیش از 6 ماه سابقه اسارت د) اولویت چهارم ¬ فرزندان جانباز زیر 25 درصد و آزادگان با کمتر از 6 ماه سابقه اسارت تذکر1: اصل مدارک دانش آموزان ذی نفع در سهمیه شاهدوایثارگران ، درصورت پذیرفته شدن داوطلب ، هنگام ثبت نام در مدرسه پذیرفته شده دریافت ودر پرونده دانش آموزان نگهداری می شودو در صورت عدم ارائه مدرک معتبر، قبولی وی کان لم یکن تلقی می گردد. تذکر 2(مهم):دانش آموزانی که از سهمیه شاهد وایثارگران استفاده می نمایند، به شرطی در آزمون پذیرفته خواهند شد که حداقل 80درصد نمره ی تراز شده ی آخرین فرد پذیرفته شده در آن واحد آموزشی در سهمیه مربوطه را کسب کرده باشد. تذکر 2(مهم):نقل وانتقال وجابجایی دانش آموز در پایه اوّل به هیچ عنوان مقدور نمی باشد. سهمیه پذیرش : با توجه به حذف سهمیه ها طبق روال سال های قبل وبا توجه به پیشنهاد ستاد آزمونهای ورودی وبرابرتصویب شورای معاونین این اداره کل مقرر گردید پذیرش دانش آموز برابرسهمیه های زیر انجام گیردبنابراین باطلاع می رساندپذیرش دانش آموز در سال تحصیلی 93/92 دردبیرستان هاوهنرستان های نمونه دولتی طبق آمارسهمیه هر دبیرستان ومدرسه راهنمایی نمونه دولتی بشرح ذیل انجام  می گیرد. الف: 45% ازدانش آموزان حوزه شهری                                                                        ب:  45% دانش آموزان حوزه روستایی ج: 5% دانش آموزان شاهد حوزه شهری                                                                       د: 5% دانش آموزان شاهدحوزه روستایی تبصره :در صورتی که در شهرستان ویامنطقه ای ظرفیت دانش آموزان سهمیه شاهدمدارس روستایی وشهری  تکمیل نگردد بجای ایشان دانش آموزان از کد سهمیه روستایی به ترتیب اولویت وبراساس نیاز تا تکمیل ظرفیت ، پذیرفته خواهند شد . تذکر 1: انتخاب وتشخیص مناطق شهری وروستایی براساس تقسیمات کشوری که هرساله از طرف فرمانداری ها وبخشداری ها اعلام می گردد صورت می پذیرد.  تبصره 1:انتخاب سهمیه دانش آموزان روستایی در دوره ابتدایی سه سال پایانی ودر دوره راهنمایی برمبنای دوسال پایانی منتهی به آزمون وی مشخص خواهد شد. تبصره 2:در صورتی که در مناطق روستایی دانش آموزی به دلیل نداشتن مدرسه جهت ادامه تحصیل  مجبور به  انتقال به مدارس      شبانه روزی  مرکز شهرگردد.ملاک انتخاب سهمیه ،منطقه محل سکونت وی براساس گواهی شورای محل تعیین خواهد شد. تبصره 3: دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس راهنمایی نمونه دولتی براساس سهمیه ورودی سال اوّل محاسبه خواهند شد. تذکر 2: لیست اسامی دبیرستان ها ومدارس راهنمایی نمونه دولتی ومناطق تحت پوشش آنها در جدول  شماره های 3و4 ضمیمه این دستورالعمل می باشد که مدنظر قراردادن آن در هنگام ثبت نام  ضروری است لذا باید  دانش آموزان واولیاء آنان در هنگام خرید بارکد در این رابطه دقیقاً توجیه شوند.   اعلام نتیجه و ثبت نام قبول شدگان در مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی 1- اعلام نتایج ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی تحصیلی ، دبیرستان ها وهنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی بشرح جدول زیر می باشد. ردیف اقدامات زمان 1 اعلام نتایج مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان هفته اول تیرماه 2 اعلام نتایج مدارس راهنمایی نمونه دولتی 3 اعلام نتایج دبیرستان های استعدادهای درخشان 4 اعلام نتایج دبیرستان ها وهنرستان های نمونه دولتی 5 مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان 10روز پس از اعلام نتیجه این مدارس 6 مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی مدارس نمونه دولتی 10روز پس از اعلام نتیجه این مدارس 7 اعلام فهرست ذخیره مدارس نمونه دولتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت پس از پایان مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی 2- برای کلیه داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند اعم از (پذیرفته شده وپذیرفته نشده )،کارنامه ای شامل تعداد پاسخ های صحیح وغلط، نمره مکتسبه هرماده درسی ، نمره تراز شده آن داوطلب ونمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه مورد تقاضای او، صادر شده ودر دسترس ایشان قرار می گیرد. 3- به جز فهرست اصلی قبول شدگان، به هیچ عنوان فهرست ذخیره ای برای مدارس استعدادهای درخشان ابلاغ نخواهد شد. 4- قبولی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ویا نمونه دولتی، اختصاص به مدرسه مورد تقاضا داشته و دانش آموزانی که در یک مدرسه پذیرفته شده اند، مجاز به جابجایی وثبت نام در دیگر مدارس استعدادهای درخشان ونمونه دولتی استان نخواهند بود. 5- دانش آموزان عشایری در هر منطقه در سطح استان مجازبه ثبت نام و شرکت  در آزمون هستند. تذکر مهم : 1-رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، در بین دانش آموزان شهر و شهرستان، بدون لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود. 2- انتقال دانش آموزان پذیرفته شده هنرستان های نمونه دولتی به دبیرستان های نمونه دولتی مجاز نمی باشد.       جدول شماره 1 ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی استعدادهای درخشان  استان یزد سال تحصیلی 93 - 92   شهر / منطقه آموزشی محل استقرار نام مدرسه کد مدرسه جنس پذیرش ظرفیت پذیرش  مناطق آموزشی تحت پوشش   اردکان شهدای شریف آباد)*( 9921111 دختر 60 کلیه مناطق آموزشی استان   میبد جدیدالتاسیس )*( 9922121 پسر 60 =   یزد – ناحیه 1 فرزانگان دو(*) 9901111 دختر 90 =   یزد- ناحیه 2 فرزانگان 9902111 دختر 90 =   یزد- ناحیه 1 شهید صدوقی یک 9901121 پسر 90 =   یزد – ناحیه 2 شهید صدوقی دو(*) 9902121 پسر 90 =   توجه : مدارس ستاره دار جدیدالتاسیس می باشد.   جدول شماره 2 ظرفیت پذیرش دبیرستان های  استعدادهای درخشان  استان یزد سال تحصیلی 93 - 92         = شهر / منطقه آموزشی محل استقرار نام مدرسه کد مدرسه جنس پذیرش ظرفیت پذیرش مناطق آموزشی تحت پوشش   اردکان شاکر 9921211 دختر 60 کلیه مناطق آموزشی استان   میبد شهید رحیمی فر 9922221 پسر 60 =   یزد – ناحیه 1 فرزانگان حکیم زاده 9901211 دختر 60 =   یزد- ناحیه 1 فرزانگان دکتر شاهی 9901212 دختر 90 =   یزد- ناحیه 2 فرزانگان 9902211 دختر 30 =   یزد – ناحیه 1 برازنده مقدم 9901221 پسر 60 =   یزد- ناحیه 2 شهید صدوقی 9902221 پسر 30 =   یزد – ناحیه 2 شهیدان مزیدی 9902222 پسر 90 =       جدول شماره 3 ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی استان یزد  سال تحصیلی 93 - 92 ردیف شهر / منطقه آموزشی محل استقرار نام مدرسه کد مدرسه جنس پذیرش ظرفیت پذیرش اسامی مناطق تحت پوشش 1 ابرکوه ابن سینا 6501011 پسر 60 ابرکوه 2 ابرکوه الزهراء 6501022 دختر 60 ابرکوه 3 اردکان سعدی * 6502011 پسر 60 اردکان - میبد 4 بافق اندیشه 6503011 پسر 60 بافق- بهاباد 5 بافق فردوس 6503022 دختر 60 بافق - بهاباد 6 تفت ملا صدرا 6504011 پسر 60 تفت - نیر 7 خاتم امیر کبیر 6505011 پسر 30 خاتم – مروست 8 صدوق  الزهراء 6506012 دختر 60 صدوق –اردکان –میبد 9 طبس فردوسی 6507011 پسر 60 طبس- دستگردان 10 طبس حضرت فاطمه ( س ) 6507022 دختر 60 طیس- دسنگردان 11 مروست خلیج فارس 6508012 دختر 30 خاتم – مروست 12 مهریز دکتر زارع زاده 6509011 پسر 60 مهریز 13 مهریز مطهره 6509022 دختر 60 مهریز- نیر 14 میبد بی بی خدیجه ابطحی * 6510012 دختر 60 میبد – اردکان 15 یزد ناحیه 1 شهید میر شمسی * 6511011 پسر 90 ناحیه 1- ناحیه 2 16 یزد ناحیه 1 ابویی نژاد 6511022 دختر 90 ناحیه 1- ناحیه 2- زارچ – تفت 17 یزد ناحیه 2 شهید مرشد 6512011 پسر 90 ناحیه 1- ناحیه 2- اردکان – میبد – زارچ - صدوق 18 یزد ناحیه 2 معلم شهید حسینیان * 6512022 دختر 90 ناحیه 1- ناحیه 2 توجه : 1- مدارس ستاره دار، مدارس جدیدالتاسیس  وفاقد امکانات شبانه روزی می باشد. 2- دانش آموزان دختر شهرستان های میبد واردکان که مایل هستند از امکانات شبانه روزی استفاده نمایند می توانند مدرسه راهنمایی الزهرا شهرستان صدوق را انتخاب نمایند.   جدول شماره 4 ظرفیت پذیرش دبیرستان ها وهنرستان های فنی وحرفه ای  نمونه دولتی استان یزد  سال تحصیلی 93 - 92 شهر / منطقه آموزشی محل استقرار نام مدرسه کد مدرسه جنس پذیرش ظرفیت پذیرش اسامی مناطق تحت پوشش یزد- ناحیه 1 ملک ثابت 3201012 پسر 120 ناحیه 1- ناحیه 2- زارچ و صدوق یزد-ناحیه 1 شهید احمدی روشن(*) 3201021 دختر 120 ناحیه 1- ناحیه 2 یزد- ناحیه 2 حضرت زهرا (س) 3202011 دختر 120 ناحیه 2- ناحیه 1- زارچ  و صدوق یزد- ناحیه 2 شیخ بهایی (*) 3202022 پسر 120 ناحیه 2- ناحیه 1 ابرکوه امام علی (ع) 3203012 پسر 60 ابرکوه ابرکوه امام صادق(ع) 3203021 دختر 60 ابرکوه اردکان آیت الله خامنه ای 3204012 پسر 60 اردکان – میبد بافق حضرت معصومه(س) 3205011 دختر 60 بافق – بهاباد بافق امام رضا(ع) 3205022 پسر 60 بافق – بهاباد تفت شمسائی 3206012 پسر 60 تفت – نیر تفت کوکبیه 3206021 دختر 60 تفت – نیر طبس پنجم اردیبهشت 3207021 دختر 60 طبس – دستگردان طبس رسول اکرم (ص) 3207012 پسر 60 طبس – دستگردان مهریز ابن سینا 3208012 پسر 60 مهریز مهریز بنت الهدی 3208021 دختر 60 مهریز میبد گل محمدی 3209011 دختر 60 میبد- اردکان خاتم امام حسین (ع)(*) 3210022 پسر 60 خاتم – مروست خاتم برکت 3210011 دختر 60 خاتم – مروست یزد- ناحیه 1 هنرستان میرجلیلی 3403511 دختر 52 کلیه شهرستان ها ومناطق صدوق هنرستان خادمی 3403501 پسر 53 کلیه شهرستان ها ومناطق توجه : مدارس ستاره دار، مدارس جدیدالتاسیس  وروزانه می باشند. قابل توجه مدیران محترم مدارس راهنمایی نمونه دولتی 1-کلیه دانش آموزان دختر شهرستان خاتم ومنطقه مروست که در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی مطهره شهرستان مهریزمشغول به تحصیل هستندباید برای ادامه تحصیل دبیرستان  نمونه دولتی برکت شهرستان خاتم را انتخاب نمایند. 2- کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل شهرستان های میبد واردکان در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی الزهرا شهرستان صدوق برای ادامه تحصیل دردبیرستان های نمونه دولتی  می توانند یکی از دبیرستان های نمونه دولتی (گل محمدی میبد ، حضرت زهرا (س ) ناحیه دوویا شهید احمدی روشن ناحیه یک  یزد)را انتخاب نمایند مشروط براین که پس از پذیرفته شدن تقاضای انتقال ویا جابجایی راننمایند. 3- کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مرشد از   شهرستان های اردکان ومیبد برای ادامه تحصیل در دبیرستان های نمونه دولتی می توانند یکی از دبیرستا نهای پسرانه نمونه دولتی ( ملک ثابت ناحیه یک، شیخ بهایی ناحیه دو ویاآیت الله خامنه ای اردکان ) را انتخاب نمایند مشروط براین که پس از پذیرفته شدن تقاضای انتقال ویا جابجایی راننمایند. 4- کلیه دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی ابوئی نژاداز شهرستان تفت ومنطقه نیر برای ادامه تحصیل می توانند بجای دبیرستان نمونه دولتی حضرت زهرا (س)،  دبیرستان نمونه دولتی کوکبیه شهرستان تفت را انتخاب نمایند .لذا این گونه دانش آموزان در صورت پذیرفته شدن حق انتقال ویا جابجایی را نخواهند داشت. تذکرمهم: مسئولیت اطلاع رسانی در رابطه با موارد فوق به عهده مدیران محترم مدارس راهنمایی نمونه دولتی می باشد.                                                                                                                                                  موفق ومؤید باشید  


مطالب مشابه :


مدارک لازم برای ثبت نام پیش دبستانی ها

مدارک لازم برای ثبت نام پیش را شروع کرده ودر سال 1391 به نام دبستان غیردولتی تیزهوشان 1
شرایط، زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری دولتی سال 90

های متفاوتی برای دختران و و مدارک ثبت نام پذیرفته لازم براي ثبت نام در رشته
شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره دهم مجلس(اسفند ماه 1394)

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در تیزهوشان
دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

راهنمای ثبت نام وشرکت در مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مدارک لازم در
مدارک لازم و میزان شهریه برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن 91

شرایط مدارس نمونه و تیزهوشان. مدارک لازم برای کارشناسی بودن شرايط لازم، ثبت نام
برنامه زمانی ثبت نام دانشگاه های دولتی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سال 89 کلیه دانشگاههای کشور

شرایط مدارس نمونه و تیزهوشان. مدارک مورد نیاز برای ثبت لازم ازطريق لينك ثبت نام
برچسب :