فرد موفق

فرد موفق      
   
به نظرم يكي از مهمترين رموز موفقيت در زندگي و كار «برخورداری از اطلاعات بيشتر» است. وقتی دانش و اطلاعات شما بيشتر باشد، تصميم درست تري اتخاذ مي‌كند كه اين هم به نفع شماست و هم به نفع سازمان يا شركت شماست. سي سال پيش، تلفن همراه وجود نداشت، فكس وجود نداشت، اينترنتي در ميان نبود و كامپيوترها به اين اندازه نبودند كه فقط روي يك ميز فضاي كمي به خود اختصاص دهند يا حتي قابل حمل باشند. اما سي، پنجاه يا حتي يكصد سال پيش مي‌توانستيد افرادي را بيابيد كه در كار و زندگي‌شان موفق بوده اند: آنها چه مي‌كردند كه به موفقيت دست مي‌يافتند؟ آيا در اتاق پشتي فروشگاه يا شركت‌شان، يك دستگاه كامپيوتر نوت بوك داشتند كه به شبكه‌ی اينترنتي مخفي آن زمان متصل بود؟ نه! چنين چيزی آن زمان امكان پذير نبود. ما داريم حتي در مورد زمانی صحبت می كنيم كه روزنامه‌ها آنقدرها هم فراگير نشده بودند و صنعت چاپ يك صنعت مدرن و مكانيزه مثل امروز نبود. اما اگر در مورد افراد موفق تحقيق كنيد خواهيد ديد كه موفق‌ترين آنها دارای شبكه‌اي قوي از ارتباط با افراد موفق ديگر بودند. افراد موفق در كار و زندگی فقط اجازه مي‌دادند كه افراد موفقي چون خودشان دور و برشان باشند، با آنها معاشرت مي‌كردند و از آنها چيز مي‌اموختند. اين خودش يك راز موفقيت است كه نسل به نسل و سينه به سينه اين راز را به يكديگر انتقال مي‌دادند. تحقيق كنيد و ببينيد كه افراد موفق كساني بودند كه اطلاعات و اخبار و دانش و تجربه ی ديگران را به سوي خود جذب مي‌كردند. چگونه؟ خيي ساده : آنها جوياي علم و دانش و اطلاعات بودند. به راحتي و بدون خجالت و رودربايستي آنچه نمي‌دانستند را از آگاهان و ناظران مي‌پرسيدند. پس يك راز موفقيت ديگر همين است كه اگر چيزي را نمي‌داني بپرسيد و بعد در باره آنچه به دست مي‌آوريد،‌ پرس و جو كنيد و اطلاعات خودتان را افزايش دهيد. افراد موفق، افراد موفق ديگر را زير نظر مي‌گيرند و منابع خبری و اطلاعات و تجربه‌های آنها را شناسايي مي‌كنند و خودشان در صدد اين برمي‌آيند كه با آن منابع ارتباط برقرار كنند. در قديم، زماني كه اين تكنولوژی نوين كنوني در اختيار نبود، مثلاً در دوره ی كشاورزي، پدران به فرزندان (اكثراً پسران) اين دانش و اطلاعات و تجربيات را منتقل مي ساختند، در دوره ی صنعتي، پدران ديگر توانايي اين را نداشتند كه همه ی اطلاعات را به فرزندانشان بدهند بنابر اين آنها را راهي كارگاهها و دانشگاهها مي‌كردند تا مهارت هاي لازم را از استادان فرابگيرند. ما اكنون در عصر و دوره‌اي هستيم كه به آن عصر اطلاعات و ارتباطات مي‌گويند، عصري كه من آن را عصر گرداب گسترده گيتي مي‌دانم (كه ماهيت جذب كردن دارد و بي چون و چرا همه را در نهايت به سمت و سوي خود جذب مي‌كند.) در اين عصر، افراد موفق، افرادي هستند كه خيلي سريع و حرفه‌اي مهارت‌ها را به صورتي خودآموخته فرا مي‌گيرند و به كار مي‌بندند. پدران و دانشگاه‌ها واقعاً و در عمل نمي‌توانند همه ی آنچه افراد به آن نياز دارند را بدهند، پدران اگر بتوانند فقط مي‌توانند حمايت كنند و تشويق، استادان فقط مي‌توانند راه را نشان بدهند و فرزنداني كه جويای علم و دانش و موفقيت هستند بايد اقدام كنند به جستجو و كاوش در منابع عظيم اطلاعات موجود و فراگرفتن آنچه بايد بدانند. پس يكي از ديگر رموز موفقيت اين است جستجو كنيم و خودمان، خودمان را آموزش دهيم با استفاده از منابع علمي و كاربردي موجود (مواد و مطالب و كتب آموزشي و منابع انساني آموزشي). اينترنت، امروز فضايی است كه شما مي‌توانيد در آن همه‌ی اين كارها را انجام دهيد. من اين را معجزه‌ی موفقيت مي‌دانم. بگذاريد يك مثال بزنم. در اينترنت در حال حاضر ميليونها سايت موجود است با ميلياردها صفحه اطلاعات، هزاران هزار نفر از بهترين استادان و دانشمندان به آن متصل هستند كه هريك منابع خاص و تخصصي خود را يافته‌اند و خود را با استفاده از آن منابع به روز مي‌كنند. دقيق كه نگاه كنيم، آنها را افراد موفقي خواهيم يافت و طبق آنچه در بالا گفتم كافي است خودمان را به آنها و نيز به منابع آنها نزديك كنيم و از اين ارتباط و اتصال براي دستيابي به موفقيت‌هاي خود استفاده كنيم. تكنولوژی RSS يكي از بهترين ابزارها برای موفقيت شماست و اين حرف مرا تحقيق كنيد و ببينيد كه موفق ترين شما كسي ات كه در اين روزها بيشترين استفاده را از تكنولوژي RSS دارد. با استفاده از نرم افزارهاي جمع آوري كننده اخبار و اطلاعات و خبرخوانهای RSS اطلاعات، به محض آنكه از سوي منابع خبري، ‌سايت‌ها يا وبلاگها به روز رساني مي‌شوند در اختيار شما قرار مي‌گيرند و شما مي توانيد خيلي راحت متوجه شويد كه افراد موفق (يا رقباي كاري و تجاري) مورد نظر شما بر روي اينترنت از چه منابعي استفاده مي‌كنند، كافي است مسير موفقيت آنها را دنبال كنيد و شما نيز با افرادی يا شركتها و موسساتي ارتباط برقرار كنيد كه آنها مي‌كنند. اخبار و اطلاعات را دريافت كنيد و با آنها به روز باشيد و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد. اين هم راز ديگري است از موفقيت. به اين ترتيب بعد از مدتي مي‌توانيد با رقبا به رقابتي سالم بپردازيد چرا كه ممكن است تحليل شما از قضايا درست تر باشد به خاطر تنوع بيشتري كه از منابع اطلاعاتي و اخبار خود داشته ايد. امروزه با استفاده از روشها و تكنيك هاي بسيار ساده و عملي مي توان در تامين بهداشت رواني و كسب موفقيت در زندگي گامهاي مثبت و سازنده اي برداشت كشفيات جديد روان شناسي معتقد است كه رمز موفقيت , برخورداري از هوش و ذكاوت و يا شانس نيست بلكه در استفاده از توانايي و مهارت در عمل است . استفاده از تواناييهاي جسمي و رواني كه دراعماق وجود هر فرد به صورت دست نخورده باقي مانده است مي تواند فرد را در راه رسيدن به هدف ياري كند و آنچه كه موجب تفاوت ميان فرد عادي و فرد موفق مي شود , نحوه استفاده از اين تواناييها است كه به صورت ويژگيهايي نمايان مي شود . اين ويژگيها به فرد نيرو مي دهند تا براي رسيدن به موفقيت فعاليت كند. 1- انگيزه : هر فرد موفق انگيزه نيرومند دارد كه پيوسته او را به دنبال خود مي كشاند و موجب پيشرفت او مي گردد فرد براي حركت فعاليت و تلاش خود دليلي يافته كه موجب مي گردد , از تواناييهاي بالقوه خود استفاده نمود و استعدادهاي دروني خود را شكوفا كند.وجود انگيزه افراد موفق را از افراد عادي متمايز مي كند و سبب مي شود كه زندگي رنگ و روي خاصي بگيرد. هيچ عظمتي بدون انگيزه بزرگ به دست نمي آيد , خواه در زمينه ورزشي باشد خواه هنري و علمي …. 2- ايمان : ايمان نيروي محركه اي است كه وجود را به سوي ترقي و تعالي حركت مي دهند حضرت علي (ع)در نهج البلاغه آمده است : (( ايمان , عبارت است از معرفت و يقين قلبي و اقرار داشتن به زبان و عمل كردن بر طبق آن)) . ايمان انسان را اميدوار بار مي اورد و دل را به خداوند و رحمت او مطمئن مي سازد. قانون زندگي , قانون اعتقاد و ايمان است . در جزر و مد زندگي, نگرانيها و هيجانات روحي , اتكاء به خداوند و ايمان به تعاليم الهي , بهترين پناهگاه است . افراد موفق كساني هستند كه ايمانشان محكم است و توجهات دلشان به ساحت قدس الهي زياد است . 3- استراتژي : براي رسيدن به موفقيت تنها داشتن نيروي محركه و منابع كافي نيست بلكه بايد از منافع به موثرترين وجه استفاده نمود و مسيرو جهت مشخصي را نيز تعيين كرد . استراتژي روشي است كه با آن امكانات را در جهت هدف تنظيم مي كنند . استراتژي شناخت اين واقعيت است كه با هوش ترين و نيرومندترين فرد هم براي پيشرفت , نياز به پيدا كردن راه صحيح دارد. اگر فرد بداند كه براي تصميم گيري ها چه قدمهايي را بايد بردارد و نحوه برداشتن قدمها چگونه است , هر زمان كه دچار بي تصميمي گردد , مي تواند خود را به فرد مصممي تبديل كند . همه انسانها منابع و امكانات يكساني را در اختيار دارند ام استراتژي يعني نحوه استفاده از آن منابع و امكانات را نمي دانند . براي رسيدن به هدف , كافي است , استراتژي خاص آن را دانست . 4- درك ارزشها: ارزشها سيستم خاص عقيدتي براي تشخيص درستيها از نادرستي ها هستند. شناخت اين ارزشها است كه زيستن را توجيح مي كند چيزهايي مانند تقوا حب وطن , ايمان به خدا عشق به آزادي , نوع دوستي ارزش ناميده مي شوند . ارزش , قضاوتي اساسي اخلاقي و عملي در مورد چيزهايي است كه داراي اهميت هستند. ارزشها , نوعي داوري است درباره آنچه كه زندگي را براي ما ارج دار مي كند . بسياري از مردم در مورد اين كه چه چيزي در زندگي آنها مهم است قضاوت روشني ندارند و اغلب كارهايي را مي كنند كه بعدا موجب ناخوشنودي آنان مي گردد و دليل آن هم اين است كه به طور ناخود آگاه اموري را براي خود و ديگران صحيح مي دانند اما مطلب براي خودشان روشن نيست . هنگامي كه موفقيت هاي بزرگ از نظر مي گذرانيم , تقريبا هميشه به كساني بر مي خوريم كه به روشني مي دانند چه چيزهايي واقعا مهم هستند , به عبارت ديگر از ارزشها درك روشني دارند 5- انرژي : انرژي به صورتهاي مختلفي خود را نشان مي دهد , گاهي به صورت خروش و هياهوي شادمانه و زماني به صورت ميل به سازندگي است . حركت به سوي زندگي بهتر و موفقيت , با حالت سستي و افسردگي تقريبا غير ممكن و محال است . افراد موفق , هميشه به دنبال فرصتها هستند . آنان معتقدند كه انسان هيچ وقت به اندازه كافي وقت ندارد . موفقيت هاي بزرگ را نمي توان از شور و انرژي جسمي و معنوي كه سبب مي شوند تا فرد از همه توان خود استفاده كند , جدا نمود. بنابراين هر چه انرژي فرد بيشتر باشد بدن كارايي بيشتر و روحيه بهتري داشته و بهتر مي تواند , استعدادهاي نهفته خود را براي رسيدن به نتايج عالي به كار گيرد . 6- تسلط به فن ارتباط: قدرت ايجاد رابطه يكي از مهم ترين مهارتهايي است كه هر فردي مي تواند داشته باشد . امروزه دانشمندان علوم رفتاري به اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط مايه قدرت است و كساني كه اين فن را به نحو موثر به كار مي گيرند مي توانند جهان را به گونه اي متفاوت درك كنندو جهان نيز آنان را به گونه اي متفاوت درك مي كند . كساني كه بر انديشه ها , احساسات واعمال اكثر انسانها تاثير مي گذارد افرادي هستند كه مي دانند چگونه از ابزار قدرتمند ارتباطات استفاده كنند . هر فردي از طريق برقراري دو نوع ارتباط , تجربيات زندگي خود را شكل مي دهند : الف ) ارتباطات دروني يعني گفتن يا احساس تصورات دروني . ب) ارتباط بيروني يعني استفاده از كلمات , لحن صدا و تغييرات چهره براي برقراري ارتباط با دنياي خارج . مساله مهم و قابل توجه اين است كه زندگي افراد موفق نشان مي دهد كه اتفاقات روزانه تعيين كننده كيفيت زندگي نيست بلكه عكس العمل هاي انان در برابر اين اتفاقات تعيين كننده است . 7- نيروي صميميت : افرادي كه بتوانند رشته هاي مودت و صميميت را با مردمي كه داراي عقايد و فرهنگ متفاوت هستند مستحكم كنند , بزرگترين موفقيت را در زندگي خود به دست آورده اند . تقريبا تمام افراد موفق قدرت فوق العاده در جلب دوستي ديگران دارند و مي توانند با افرادي كه خصوصيات و اعتقادات گوناگون دارند ايجاد صميميت كنند . افراد موفق همچنين داراي نرمش , انعطاف پذيري و جاذبه خاصي هستند و بدين ترتيب مي توانند , توجه افراد كثيري را به خود جلب كنند . چنانچه بتوان با افراد مناسب , رابطه صميمانه و دوستانه برقرار ساخت مي توان هم نياز آنان را برطرف نمود هم آنان احتياج فرد را بر طرف سازند. حال مي خواهيم درباره يك فرد موفق ايراني ان هم در سطح جهاني بگوييم: اقاي اميد كردستاني چهل وسه ساله با مليت ايراني دارنده ي ليسانس مهندسي الكترونيك از دانشگاه سن خوزه استيت. دارنده ي فوق ليسانس ام بي اِي از دانشگاه استنفورد. فعاليت مسمتر 10 ساله در زمينه هاي " تگ " معاون فروش و مديريت توليد در " نت اسكيپ " ( كه تنها در طي يك دوره ي 18 ماهه درآمد سالانه نت اسكيپ را از 88 ميليون دلار به دويست ميليون دلار افزايش داد. ) مديريت موفقيت آميز چهار ساله با " نت اسكيپ ". استخدام در گوگل به عنوان مدير فروش و بازرگاني و كسب درآمد يك ميل يارد دلار در سال 2003 براي آن. پس از «پي يراميديار» تنها ميلياردر ايراني درليست معروف ميلياردرهاي مجله فوربس مي‌توان به نام اميد كردستاني ‌‌‌‌ايراني موفق در زمينه اطلا‌عات كامپيوتري وتجارت جهاني نام برد. اگر چه وي مانند پي‌ير اميد يار در ليست ثروتمندترين‌هاي جهان جاي ندارد ولي توانسته است نام خود را به عنوان يكي از مشهورترين جوانان ايراني در دنيا ثبت كند. وي نيز مانند اميديار مدير بزرگترين وب سايت حراج جهان(eBay) با شركت‌هاي بزرگ كامپيوتري همكاري مي‌كند. اميد كردستاني اكنون نايب رئيس ارشد بخش فروش و عملكرد جهاني در شركت اينترنتي گوگل است. اميد كردستاني در سال 1963 به دنيا آمد و اكنون43 سال دارد. اميد مدرك كارشناسي مهندسي برق خود را از دانشگاه ايالتي سن خوزه اخذ كرد و همچنين داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني از دانشگاه استانفورد است. وي پس از اتمام دانشگاه كارش را در بخش بازاريابي، مديريت توليد و مسئوليت بخش تجاري شركت‌هاي مهم بين‌المللي آغاز كرد. از اولين شركت‌هايي كه وي در آنجا استخدام شد مي‌توان به نام هيولت ‌ پكارد(HP) وDO3 اشاره كرد. كردستاني پس از اين دو شركت كارش را در بخش فروشOEM نت اسكيپ آغاز كرد و طي دوره چهار ساله كه در آن شركت حضور داشت، مسئوليت بر قراري ارتباطات تجاري با شركت‌هايي چون سيتي بانك (بزرگترين بانك آمريكا)، آمريكن آن لا‌ين، سايت آمازون، اينتل و اكسايت را بر عهده داشت. وي داراي سابقه اي بيش از 12 سال در زمينه فناوري سطح بالا‌ در شركت‌هاي پيشروي اينترنتي مانند نت اسكيپ است و همچنين سمت نايب رئيس بخش توسعه شركت و فروش را بر عهده داشت و توانست بازده مالي اين شركت را در عرض 12 ماه از 88 ميليون دلا‌ر به بيش از 200 ميليون دلا‌ر برساند.كردستاني پس از مديريت بسيارعالي خود در نت اسكيپ از طرف مديران گوگل دعوت به همكاري شد و در بهار سال 1999 به اين شركت پيوست تا عنوان دوازدهمين نايب رئيس ارشد بخش فروش و عملكرد جهاني گوگل را در كارنامه كاري خود ثبت كند.با توجه به تجربه طولا‌ني، كردستاني مي‌دانست كه تبليغات برجسته و نا گهاني مناسب نيستند، پس با ارايه ليستي قيمت تبليغات آن لا‌ين در گوگل را قانونمند كرد. بر طبق طرح جديد كردستاني زمانيكه كاربر واژه‌اي را براي جستجو وارد مي‌كند اسپانسرهاي مرتبط در صفحه به نمايش در مي‌آيد.كردستاني بر اين باور است كه اينگونه برقراري ارتباط با كاربر بهترين اثر را بر جا خواهد گذاشت. وي حتي يكبار پيشنهاد چند ميليون دلا‌ري را به دليل عدم ارتباط با سياست‌هاي وي نپذيرفت و مشتر يان ثابت كردستاني استراتژي وي را قبول دارند و سال‌ها است كه با وي در تماس هستند.به گفته كردستاني كار در شركت گوگل يكي از سخت‌ترين دوره‌هاي كاري وي بوده است و اكنون 90 فروشنده تحت مديريت وي كار مي‌كنند و با توجه به اينكه مقداري سهام اين شركت به وي تعلق دارد كردستاني تمام تلا‌ش خود را در راه موفقيت گوگل به كار مي‌گيرد.مجله تايم در گزارشي درباره اميد كردستاني مي‌نويسد: اكثر افراد جهان با گوگل قويترين موتور جستجوگر جهان آشنا هستند. شما مي‌توانيد با تايپ كردن يك كلمه به جهان ارتباطات وارد شويد.در حال حاضر اين سايت روزانه 200 ميليون كاربر دارد و تنها يك سايت اينترنتي ساده نيست، آن سوي فعاليت گوگل يك تجارت جهاني جاي گرفته است و با توجه به اين نحوه تجارت سهام گوگل يكي از معتبرترين سهام‌هاي وال استريت محسوب مي‌شود.مديران گوگل سودمالي هنگفت خود را مديون اميد كردستاني هستند كسي كه براي اولين بار پيشنهاد تبليغ در اين سايت را عنوان كرد و با تلا‌ش وي گوگل به يكي از مهمترين سايت‌هاي تبليغات در جهان تبديل شد و در 18 ماه اول حدود يكصد هزار تبليغ تجاري در اين سايت درج شد. تحليلگران اقتصادي پيش‌بيني كردند كه گوگل تا پايان سال 2005 ميلا‌دي حدوديك ميليون دلا‌ر از طريق آگهي‌هاي تجاري درآمد خواهد داشت.تايم ادامه مي‌دهد كه قبل از ورود كردستاني به جمع مديران گوگل اين شركت به سختي مي‌توانست درآمدي داشته باشد اما با مديريت بي‌نظير كردستاني گوگل همچنان به روند صعودي خود ادامه خواهد داد.اميد كردستاني در اينباره مي‌گويد: در گوگل ما بيشتر به كيفيت فكر مي‌كنيم تا درآمد زيرا براي ما درآمد طولا‌ني مدت مهم است نه اينكه فقط براي مدت زمان كوتاهي مشتري داشته باشيم.كارمندان شركت كامپيوتري گوگل به كردستاني لقب پادشاه تبليغات اينترنتي داده‌اند و در ميان صدها كارمند گوگل فقط اميد كردستاني چهره جهاني دارد. اميد كردستانى بيش از 12 سال سابقه در سرمايه گذارى و مصرف تكنولوژى سطح بالا، به همراه نقش كليدى در بخش پيشگام اينترنت شركت Netscape Communications را داراست. ايشان به عنوان معاون رييس فروش و توسعه تجارى در شركت Netscape باعث شد تا اين شركت در يك سال 88 ميليون دلار و 200 ميليون دلار را در 18 ماه فقط از وب سايت خود حاصل نمايد. كردستانى به شركت Netscape به عنوان مسيول فروشهاى OEM ملحق شد در حالى كه ايشان مسيوليتهايى را در شركتهايى مانند Citibank، AOL، Amazon، Intuit، Travelocity، Intel، @Home، eBay، و Ecite را داشت. پيش از Netscape نيز ايشان به عنوان مدير تبليغات و بازاريابى در شركتهاى 3DO Company، Go Corporation و HP را داشت. كردستانى يك مدرك MBA را نيز از دانشگاه Standford و ليسانس مهندسى خود را نيز از دانشگاه San Jose Stat دريافت كرده است اميد كردستاني، نايب رييس دپارتمان فروش و بازاريابي شركت گوگل از سياست‌هاي اين شركت دفاع كرد و اعلام كرد كه گوگل نگران فشارها و چالش‌هايي كه از سوي مايكروسافت برمي‌خيزند، نيست. اين مدير ارشد و ايراني الاصل شركت گوگل كه در همايش وب 2 ‬در شهر سانفرانسيسكو سخنراني مي‌كرد بر سخت‌گيري و دقت مديران ارشد گوگل و وسواس آنها در زمينه كيفيت عملكرد اين سايت تاكيد كرد و افزود: لري پيج، يك از مديران ارشد گوگل كه خود از مخترعين اين موتور جستجو است، مرتبا كيفيت كار آن را از طريق كامپيوتر شخصي خود آزمايش مي كند و مواردي همچون سرعت نمايش نتايج جستجو (پس از ارسال درخواست كاربر) و نيز ميزان ارتباط نتايج جستجو با كلمات كليدي درخواستي كاربر را بررسي مي‌كند. به گفته كردستاني، به رغم آنكه گوگل هم‌اكنون محبوب‌ترين و قدرتمندترين موتور جستجوي اينترنت است اما لري پيچ هيچ‌گاه از عملكرد اين موتور جستجو ابزار رضايت كامل نكرده و همواره بر بهبود مداوم كيفيت تمامي خدمات اينترنتي ارائه شده توسط اين شركت اصرار دارد. کردستاني در خصوص رقابت گوگل با مايکروسافت خاطرنشان ساخت: اگرچه شركت مايكروسافت به عنوان بزرگترين توليدكننده نرم‌افزار در جهان همواره گوگل را يكي از جدي‌ترين رقباي خود خوانده، اما مسئولان گوگل هيچ‌گاه از بابت فشارهاي مايكروسافت احساس نگراني نكرده و تنها به رضايت كاربران و خدمت به آنها توجه مي‌كنند. كردستاني همچنين اعلام كرد به رغم آنكه گوگل در ماه‌هاي اخير در زمينه‌هايي به غير از جستجوي اينترنتي وارد فعاليت شده، اما هيچ‌گاه خواهان حذف و يا تضعيف شركتهاي كوچك فعال در آن زمينه‌ها نبوده و مانع از گسترش نوآوري‌هاي ساير شركتهاي كوچكتر نشده‌است. يک روز پيش از سخنراني اميد کردستاني، مديرعامل ياهو از سياست هاي گوگل انتقاد کرده و تلويحا از بابت تلاش اين شرکت براي تبديل شدن به يک پورتال تمام عيار همچون ياهو اظهار ناخشنودي کرده بود. "اميد كردستاني" نايب رييس بخش فروش و بازاريابي و توسعه تجاري قدرتمندترين موتور جستجوي اينترنتي جهان، "گوگل"، از سخت‌گيري و دقت عمل مديران بلند پايه گوگل و وسواس بيش از حد آنها در زمينه كيفيت عملكرد اين موتور جستجو خبر داد. به گزارش سايت اينترنتي "پي‌سي‌ورلد"، "كردستاني" در همايش "وب ‪"۲/۰‬ (‪ (Web 2.0‬در شهر سانفرانسيسكوي آمريكا اظهار داشت كه "لري پيج" موسس و يكي از بلندپايه‌ترين مديران فعلي "گوگل" مرتبا اين موتور جستجو را در رايانه شخصي خود مورد آزمايش عملي قرار داده و مواردي نظير سرعت فهرست كردن اطلاعات پس از درخواست جستجوي كاربر و همچنين ميزان ارتباط نتايج جستجو با كلمات كليدي درخواستي كاربر را بررسي مي‌كند. به گفته "كردستاني"، به رغم آنكه "گوگل" هم‌اكنون محبوب‌ترين و قدرتمندترين موتور جستجوي اينترنت است اما "پيچ" به عنوان بلندپايه‌ترين مدير "گوگل"، هيچ‌گاه از عملكرد اين موتور جستجو ابزار رضايت كامل نكرده و همواره بر بهبود مداوم كيفيت تمامي خدمات اينترنتي ارائه شده توسط اين شركت اصرار مي‌ورزد. اين كارشناس ايراني‌الاصل شركت "گوگل" افزود: درحالي كه شركت "مايكروسافت" به عنوان بزرگترين توليدكننده نرم‌افزار در جهان همواره "گوگل" را يكي از جدي‌ترين رقباي خود خوانده، اما مسئولان "گوگل" هيچ‌گاه از بابت فشارهاي مايكروسافت احساس نگراني نكرده و تنها به رضايت كاربران و خدمت به آنها توجه مي‌كنند. "كردستاني" همچنين اعلام كرد به رغم آنكه "گوگل" در ماه‌هاي اخير در زمينه‌هايي به غير از جستجوي اينترنتي وارد فعايت شده، اما هيچ‌گاه خواهان حذف و يا تضعيف شركتهاي كوچك فعال در آن زمينه‌ها نبوده و مانع از گسترش نوآوري‌هاي ساير شركتهاي كوچكتر نشده‌است. آخرين آمارهاي جمع‌آوري شده توسط كارشناسان اينترنتي نشان مي‌دهد هم‌اكنون حدود ‪ ۴۵/۹‬درصد از تمامي موارد جستجوي اينترنت توسط موتور جستجوي "گوگل" انجام مي‌گيرد. "گوگل" هم‌اكنون علاوه بر خدمات موتور جستجوي خود، خدمات پست الكترونيك "جي‌ميل" با بالاترين گنجايش صندوق پست الكترونيك در ميان ساير خدمات ايميل رايگان، خدمات مسنجر و تلفن اينترنتي "گوگل تاك"، خدمات رايگان وب لاگ، خدمات رايگان ارائه تصاوير و نقشه‌هاي ماهواره‌اي و بسياري خدمات متنوع ديگر را ارائه مي‌كند. حال در اخر اين تحقيق نكته هايي را در مورد يك مدير موفق جهت بكارگيري بيان مي كنم: 1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد. شايد كسي بتواند از مسير كوتاه‌تر و بهتري شما را به مقصد برساند. 2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اكسيژن و هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأمين مي‌شود، مي‌توان با آميختن دانش و تجربه، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق كرد. 3- از هر فرصتي براي استخدام و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد. 4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است. 5- با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه كاري آنها را از بين نبريد. 6- از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد. 7- با رفتارهاي ضد و نقيض، اعتماد زيردستان را از خود سلب نكنيد. 8- در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، كوشا باشيد. 9- براي ارتقاي سطح دانش كارمندان و افزايش بهره‌وري آنان، كلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد. 10- دقت كنيد كه توبيخ كارمند خطاكار، بايد متناسب با اشتباهاتش تعيين شود. 11- مطمئن شويد مأمور خريدي كه براي سازمان در نظر گرفته‌ايد، علاوه بر كارداني و رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش‌سليقه نيز هست و همان‌گونه كه بر قيمت كالاها توجه دارد، بر زيبايي و كيفيت آنها نيز اهميت مي‌دهد. 12- در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد. 13- سعي كنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد. 14- طوري رفتار كنيد كه ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و آينده كاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم كنند. 15- هرگز در حضور كارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افراد بدگويي نكنيد. 16- رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد كنيد. 17- براي آزمودن كارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي‌اساس، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد. 18- با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد. 19- براي گيراتر شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت كليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد. 20- در انجام كارها به سه نكته بيش از بقيه نكات توجه كنيد: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. 21- انتقاد پذير باشيد. 22- با بي‌توجهي، تلاش و زحمات زيردستان را بي‌ارزش نكنيد. 23- با وسواس بيهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان براي شما متوقف نمي‌شود. 24- براي حل مشكلات احتمالي، دورانديش باشيد و مطمئن باشيد با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد. 25- نقش تبليغات را در سودآوري سازمان ناديده نگيريد. 26- خواسته‌هاي خود را واضح و روشن بيان كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه كارمندان به خوبي از جزئيات وظيفه‌اي كه به عهده آنان است، مطلع هستند. 27- از هر كس، مطابق دانش و تجربه‌اش توقع داشته باشيد تا بهترين نتيجه را بدست آوريد. 28- وظايف كارمندان را متناسب با توانايي‌هاي فيزيكي و حرفه‌اي آنان تعيين كنيد. 29- اگر از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، بدون هيچ ترديدي سؤال كنيد. 30- در موارد بحراني، خونسردي خود را حفظ كنيد و چند استراتژي بحران‌زدايي مناسب با فعاليت سازماني خود را پيش‌بيني و طراحي كنيد تا در موارد لزوم از آنها استفاده كنيد. 31- از رفتارهايي كه شما را در سازمان عصبي معرفي مي‌كند، پرهيز كنيد. 32- انتقامجو نباشيد. 33- زمان پياده‌سازي تصميم‌گيري‌ها، به اندازه اخذ تصميمات، مهم است. چون ممكن است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب با شكست روبه‌رو شود. 34- در مورد چيزي كه نمي‌دانيد، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد و از گفتن نمي‌دانم، هراسي نداشته باشيد. 35- با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد و خلاق، زمينه رشد و خلاقيت آنان را فراهم كنيد. 36- بدون تفكر و درنگ پاسخ ندهيد. 37- نحوه چيدمان ميز كارمندان و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فراموش نكنند در محل كارشان هستند و نبايد بيش از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند. 38- حرفه‌اي‌ترين و بهترين حسابدار و مشاور حقوقي را استخدام كنيد. 39- به مشكلات مالي افراد توجه كنيد و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد. 40- هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع و متانت بر شكوه شما مي‌افزايد. 41- اگر قاطعيت مدير با مهرباني توأم باشد، تأثير شگفت‌انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت و فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با حس مسئوليت‌پذيري مي‌دهد. 42- سامانه‌اي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به كارمندان اطمينان دهيد كه در كمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي‌كنيد. 43- مطمئن شويد كه حق و حقوق ديگران توسط مسئولين و سرپرستان سازمان رعايت مي‌شود. 44- چند ساعت از يك روز مشخص در ماه را به بازديد از سطوح مختلف سازمان و گفت‌وگوي رودررو با كارمندان اختصاص دهيد. 45- در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شركت كنيد. 46- در كمك رساني‌هاي مراسم خيريه پيشقدم باشيد. 47- با درايت و زيركي هميشه در كمين شكار فرصتهاي طلايي باشيد. 48- صبر و حوصله را از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد. 49- مسئوليت‌پذير باشيد. 50- به منظور اطلاع حاصل كردن از مطالب جديد علمي، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد. 51- چند تكه كلام اختصاصي و جالب براي خود انتخاب كنيد. 52- تفكر و تعمق قبل از پاسخگويي راحت‌تر از پيدا كردن چاره‌اي براي تغيير آنچه عنوان شده مي‌باشد. 53- وقتي مي‌خواهيد كاري را به كسي محول كنيد، روشي را براي عنوان كردنش انتخاب كنيد تا حس مسئوليت افراد برانگيخته شود. 54- علت شكست‌هاي سازماني را تجزيه و تحليل كنيد تا ضمن تشخيص مسير نادرست، از تكرار آن جلوگيري كنيد. 55- با بي‌اهميت جلوه دادن كارهاي كارمندان، زحمات آنان را بي‌ارزش نكنيد. 56- با انجام ورزشهاي فكري، قابليت‌هاي ذهني خود را تقويت كنيد. 57- به هر كس فراخور فعاليت و بازده كاري‌اش پاداش دهيد و با در نظر گرفتن پاداشهاي مساوي، حركت افراد شايسته گروه را كند نكنيد. 58- با به كارگيري مشاورين كارآزموده و متعهد، موقعيت بازار كار را تحليل كنيد و استراتژي به كار بگيريد كه هميشه يك گام از رقبا جلوتر باشيد. 59- اجازه ندهيد بار مسئوليت كارمندان بي‌كفايت و كند بر دوش كارمندان خبره و ساعي تحميل شود زيرا افراد با درك اين بي‌عدالتي انگيزه خود را از دست مي‌دهند. 60- دانش حرفه‌اي خود را تا حدي بالا ببريد كه در موارد لزوم در مقابل كليه سؤالات حرفه‌اي حاضر جواب باشيد. 61- زمان استخدام، افراد علاوه بر تست‌هاي مقرر شده، تست‌هايي انجام دهيد كه مطمئن شويد كسي را كه به كار مي‌گماريد، تنبل نيست! زيرا افراد تنبل فشار كاري ديگران را بيشتر مي كنند. 62- هنگام دست دادن، دست افراد را محكم و صميمانه بفشاريد. 63- وقتي عصباني هستيد، درباره ديگران تصميم‌گيري نكنيد. 64- هميشه وقت‌شناس باشيد. براي حضور به موقع، مي‌توانيد از ترفند قديمي 5 دقيقه جلو كشيدن ساعت استفاده كنيد. 65- هرگز اميد ارتقا را از زيردستان نگيريد، زيرا به طور يقين، انگيزه آنها براي تلاش از بين مي‌رود. 66- سعي كنيد در صورت لزوم در دسترس باشيد و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهيد. در اين صورت شايد با ايده‌هاي درخشاني روبه‌رو شويد. 67- به كارمندان ساعي و متعهد بگوييد كه چقدر براي سازمان مفيد هستند و شما به آنها علاقه و اعتماد داريد. 68- هيچگاه اجازه ندهيد كسي حالت افسردگي و نااميدي شما را ببيند. 69- به شايعات بي‌اساس بي‌توجه باشيد و در مورد زيردستان از روي دهن‌بيني قضاوت نكنيد. 70- خشكي جلسات طولاني را با شوخ‌طبعي قابل تحمل كنيد. 71- از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد. 72- براي همه سطوح سازمان حتي خدمه و نامه‌رسانها احترام قائل شويد. 73- از منشي خود بخواهيد روز تولد كارمندان، كارت تبريكي را كه توسط شما امضا شده است، برايشان ارسال كند. 74- در موقع امضا كردن نامه‌‌ها و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد و از امضا كردن آنها، زماني كه حوصله و تمركز نداريد پرهيز كنيد. 75- خوش‌‌ژست و خوش‌بيان باشيد و در جمع با انرژي و اشتياق حاضر شويد. 76- با قدرداني به موقع از كارمندان، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد و حسن خلاقيت را در آنان تقويت كنيد. 77- موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و هميشه متبسم باشيد. 78- هرگز براي پيشبرد اهداف كاري خود، ديگران را با وعده‌هاي بي‌اساس فريب ندهيد. 79- سعي كنيد اسامي كارمندان را به خاطر بسپاريد و در حين صحبت كردن با آنان، اسمشان را به زبان بياوريد. 80- همواره به خاطر داشته باشيد به كار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمي‌كاهد. 81- اشتباهات زيردستان را بيش از حد لازم به آنها گوشزد نكنيد. 82- امين و رازدار افراد باشيد. 83- روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد و بي‌تعصب خطاهاي خود را بپذيريد. 84- با عبارات كنايه‌آميز و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد. 85- با آرامش و خونسردي به حرفهاي ديگران گوش كنيد و براي صرفه‌جويي در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد. 86- روش محاسبات مالي را تا حدي ياد بگيريد تا قادر به تجزيه و تحليل‌هاي گزارشات مالي سازمان باشيد. 87- در جلسات دائماً به ساعت خود نگاه نكنيد. 88- به نحوه پوشش و ظاهر خود توجه كنيد. 89- تا صحت و سقم مسأله‌اي روشن نشده، كسي را مؤاخذه نكنيد. 90- معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد. 91- نكات جالب و پندآموز كتابهايي را كه مي‌خوانيد، در دفتري يادداشت كنيد و در موارد مناسب آنها را به كار ببريد. 92- انعطاف‌پذير باشيد. 93- بدون توهين به عقايد ديگران، با آنها مخالفت كنيد. 94- نسبت به قول خود پايبند باشيد. 95- در موقعيت‌هاي بحراني بر خود مسلط باشيد و نگذاريد زيردستان از اضطراب شما آگاه شوند. 96- براي حرف زدن زيباترين و خوش‌آهنگ‌ترين الفاظ را انتخاب كنيد. 97- ريسك‌‌پذير باشيد. 98- نحوه استفاده از نرم‌افزارهاي مرتبط با كار خود را بياموزيد. 99- براي ثبت ايده‌هاي درخشاني كه ناگهان به ذهن مي‌رسند، هميشه يك قلم و كاغذ به همراه داشته باشيد. 100- كتابخانه سازمان را به روز كنيد و اسامي كتابهايي را كه اضافه مي‌شود به صورت ليست منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد. 101- مطمئن شويد ابراز رضايت شغلي افراد به سبب ترس از توبيخ مسئولين و سرپرستان نيست. 102- به واسطه مدير بودن خود، از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد. 103- در اولين فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و كدورتهايي كه بين كارمندان پيش مي‌آيد، حكميت كنيد و برقرار كننده صلح و آشتي باشيد. 104- در مصاحبه‌ استخدامي افراد به سوابق كاري آنان توجه و به خاطر داشته باشيد كارمند موفق كارنامه‌اي پربار به همراه دارد. 105- از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد و اجازه دهيد همه سطوح از اين خدمات بهره‌مند شوند. 106- زمان دقيق پياده‌سازي تصميمات اخذ شده را پيدا كنيد، چون ممكن است اجراي يك نقشه خوب، در زمان نامناسب با شكست روبه‌رو شود. 107- براي حفظ اطلاعات سازماني، از بهترين و پيشرفته‌ترين سيستم حفاظتي استفاده كنيد. 108- زبده‌ترين كادر بازاريابي را گردآوري كنيد و حتي زماني كه سوددهي سازمان در وضع مناسبي قرار دارد، از آنان بخواهيد ريتم فعاليت‌هاي خود را كند نكرده و همچنان به صورت جدي ادامه دهند. 109- به منظور جلوگيري از تك‌روي و رقابت‌هاي ناسالم، روحيه انجام كار گروهي در سازمان را تقويت كنيد. 110- از عنوان كردن فرامين غيرقابل اجرا و غيرمنطقي احتراز جوييد، زيرا جز خدشه‌دار كردن شخصيت حرفه‌اي شما پيامدي ندارد. 111- عملكرد افراد را در زمان اضافه‌كاري كنترل كنيد تا بدينوسيله از سوء استفاده افراد ناشايست كه به عنوان اضافه‌كاري در سازمان به انجام كارهاي شخصي يا اتلاف وقت مي‌پردازند، جلوگيري شود. 112- از نگارش واژه‌اي كه از صحت املاي آن اطمينان نداريد، پرهيز كنيد و براي حصول اطمينان از نگارش صحيح لغاتي كه فراموش كرده‌ايد، هميشه يك فرهنگ لغت در دسترس داشته باشيد. 113- وقتي در مورد موضوعي محرمانه صحبت مي‌كنيد، مراقب استراق سمع ديگران باشيد. 114- اموال مهم سازمان را بيمه كنيد. 115- در سلام كردن و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد. 116- مراقب سلامتي خود باشيد و هرگز از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است. 117- مطمئن شويد كادر مالي شما به موقع در پرداخت صورت حساب‌ها اقدام مي‌كنند و پرداختها بنا به دلايل غيرموجه، به تعويق نمي‌افتد. چون تأخير در پرداخت‌ها به اعتبار مالي شما لطمه جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. 118- عيب‌جو و بهانه‌گير نباشيد و اجازه ندهيد اين دو خصلت در شما به عادت مبدل شود. 119- هرگز از خاطر نبريد انسان، اشرف مخلوقات است و با درايت و پشتكار مي‌تواند براي هر مشكلي، راه حل مناسبي پيدا كند. 120- برخي از بازنشستگان پس از بازنشستگي تمايل به ادامه كار دارند، اگر مي‌خواهيد اين افراد را به كار بگيريد توجه داشته باشيد توانايي و انرژي و يا انگيزه‌ كافي جهت نيل به اهداف سازماني در اين افراد وجود داشته باشد و درخواست كار آنها صرفاً به دليل رفع نياز مالي نباشد. 121- همواره هوشيار باشيد كسي در سازمان جهت حفظ عنوان شغلي و موقعيت خود به عنوان ترمز براي نيروهاي فعال و پرانرژي عمل نكند. 122- از اشتباهات خود درس بگيريد و آن را به ديگران نيز درس بدهيد. 123- حتي وقتي موردي پيش آمده كه به شدت ترسيده‌‌ايد، اجازه ندهيد اطرافيان از اين حس شما مطلع شوند. 124- افراد متخصص سازمان را براي اخذ نشريه‌هاي تخصصي آبونه كنيد. 125- هيچكس را دست كم نگيريد. 126- حامي ضعيفان باشيد و اجازه ندهيد حق كسي ضايع شود. 127- اگر در جمعي هستيد كه موضوع مورد بحث را نمي‌دانيد و روشن شدن اين امر به اعتبار علمي شما لطمه خواهد زد، لازم نيست با اظهار نظر در مورد آن، عدم آگاهي خود را عيان سازيد. مي‌توانيد سكوت كنيد تا در اولين فرصت به تكميل اطلاعات خود بپردازيد. 128- آرام و شمرده صحبت كنيد. 129- زماني كه از كسي اشتباهي سر مي‌زند، با رفتار صحيح و منطقي او را شرمنده كنيد، نه با توهين و ناسزا. 130- به اندازه كافي استراحت كنيد و اجازه ندهيد خستگي و استرس به سلامت روحي شما لطمه وارد كند. 131- هر از چند گاهي جلسه‌اي به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان ترتيب دهيد تا از صحبت عملكرد و برنامه‌هاي آنان مطمئن شويد. 132- سرپرستان و مسئولين، پل ارتباطي مديريت و كارمندان هستند، تا از استحكام اين پل مطمئن نشده‌ايد بي‌محابا گام برنداريد، چون در غير اين صورت ممكن است سقوط كنيد. 133- كارمندان را تشويق كنيد تا با ابتكار در انجام كارهايشان راههايي براي صرفه‌جويي و پايين آوردن هزينه‌ها پيدا كنند. 134- كتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشيد. 135- با توجه بيش از حد به افراد خاص، حسادت ديگران را برانگيخته نكنيد. 136- به ديگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهيد. 137- نقاط ضعف و قوت خود را كشف كنيد. 138- مطمئن شويد هيچ منبع انرژي، بيهوده به هدر نمي‌رود. براي مثال كسي را موظف كنيد تا از خاموش بودن چراغها و بسته بودن شيرهاي آب پس از اتمام ساعات اداري و خروج نيروها اطمينان حاصل كند. 139- با اولين برخورد، در مورد كسي قضاوت نكنيد. 140- حس ششم خود را ناديده نگيريد. 141- هر كسي را فقط با خودش مقايسه كنيد، نه ديگران. 142- براي هر بخش، يك جعبه كمك‌هاي اوليه تهيه كنيد. 143- اعجاز عبارات تأكيدي و مثبت را ناديده نگيريد. 144- راحت‌ترين مبلمان و چشم‌نوازترين وسايل را براي اتاق خود تهيه كنيد و براي استفاده بهينه از فضا و زيبايي محيط از طراحان داخلي كمك بگيريد. 145- پنجره‌ها را مسدود نكنيد، اجازه دهيد همگان از نور و هواي تازه كه ارزانترين موهبتهاي الهي هستند، بهره‌مند شوند. گاهي وزش يك نسيم مي‌تواند آرامش چشمگيري براي محيط به ارمغان بياورد. 146-از انجام هر جابه‌جايي براي نيروي انساني در محيط كار، نمي‌توان نتيجه مطلوب گردش شغلي را حاصل نمود. اگر جابه‌جايي كارمندان اصولي و حساب شده نباشد، باعث افت راندمان كاري و دلزدگي آنان از كارشان مي‌‌شود. 147- مراقب باشيد و اجازه ندهيد سرپرستان و مسئولان براي پياده‌سازي نظرات شخصي و اجراي فرامين خود، خودسرانه دستوري را به اسم شما اعلام كنند، زيرا در اين صورت اگر اين دستورات صحيح و قابل اجرا نباشد، از حسن شهرت و محبوبيت شما كاسته خواهد شد. 148- سرمايه‌هاي مالي، وقت و انرژي نيروي انساني را با آموزشهاي غيرضروري به هدر ندهيد. براي هر كسي آموزشي را تدارك ببينيد تا بتواند از آن در بهبود بخشيدن كارهايش استفاده كند. در غير اين صورت وقتي فرصتي براي استفاده از اين آموخته‌ها دست ندهد، خيلي زود به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود و هرگز تبديل به يك مهارت نمي‌شود. 149- بي‌طرفانه راجع به مسائل تصميم‌گيري كنيد تا زاويه ديد شما وسعت پيدا كند. 150- با هر نوع بي‌انضباطي مبارزه كنيد. 151- روز خود را با خوردن صبحانه‌اي مقوي آغاز كنيد. 152- از ايمن بودن آسانسورها و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل كنيد و اگر احتياج به تعبير يا تغيير دارند، بدون فوت وقت اقدام كنيد. 153- حتي اگر سن شما از كارمندان كمتر است، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد كنيد تا لقب "پدر سازمان" را كسب كنيد. 154- جهت حفظ سلامتي و چالاكي هر روز حداقل 15 دقيقه نرمش كنيد. 155- در برخي از برنامه‌ريزي‌ها و اخذ تصميمات از كاركنان نيز نظرخواهي كنيد تا با اين مشاركت صميميت بيشتري بين مديريت و كاركنان برقرار گردد و حس مسئوليت‌پذيري افراد افزايش يابد. 156- از كاركنان بخواهيد اگر با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند ضمن اعلام آن مشكل چند راه حل مناسب نيز ارائه دهند. 157- گاهي اوقات بدون اطلاع قبلي وارد اتاق كاركنان شويد و شخصاً با آنان به گفت‌وگو بپردازيد. 158- با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه كاري افراد را بهبود ببخشيد. 159- اگر به افراد شخصيت بدهيد و با برخوردهاي نادرست عزت نفس آنان را پايمال نكنيد آنان به مثابه اهرم عمل مي‌كنند و قادر خواهند بود مسئوليت‌هايي كه به عهده آنان است بدون استرس و فشار روحي و با كيفيت بهتري به انجام برسانند. 160- مشوق و ترويج‌دهنده كار تيمي باشيد تا هماهنگي و همسويي كاركنان جايگزين رقابت‌هاي ناسالم شود.
 


مطالب مشابه :


آشنايي با سازمان آيسسكو

ترتيبي اتخاذ گردد تا پژوهشگران و انديشمندان ايراني تشويق مخترعين و كه اسامي
ترك ها و ايران

ايراني ها و بخصوص هموطنان حسين جوان از مخترعين ليزر، پروفسور جواد اسامي شهرهاي
همه چیز در مورد خوشنویسی

نگاشت- فضل‌بن سهل مروي ايراني وزير 37- قرمه كه اين اختلاف اسامي منسوب به مخترعين هر
آذربايجان پيشرو عرصه فرهنگ ايران

مخترعين ليزر و اسامي بزرگ مرداني چون ميرزا فتحعلي آخوند زاده ( نويسنده نخستين رمان
بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران

1-1- سوابق توجه قانونگذار ايراني و تجارتي و اسامي تجادي و مخترعين
شگفتى‌ها و عجايب در آفرينش حيوانات 1:

حال اين انتساب اختراع به مخترعين ، يك انتساب مجازى است . فرهنگ نام‌‌ها و اسامي ايراني.
160 توصيه براى موفق بودن

حال مى خواهيم درباره يك فرد موفق ايرانى ان از مخترعين اين و اسامى كتابهايى
فرد موفق

حال مي خواهيم درباره يك فرد موفق ايراني ان از مخترعين اين كنيد و اسامي
قانون مالياتهاي مستقيم (3)

امور و دعاوی داوری قضاوتی - قانون مالياتهاي مستقيم (3) - لطفاً جهت هماهنگی و تعیین وقت ملاقات
برچسب :