مرخصی تابستانی معلمان

اقای نوربرت وینر در کتاب من ریاضیدانم صفحه ی 161درباره مرخصی تابستانی معلمان مدرسه مطلبی دارد که در زیر می آورم :

" بسیاری گمان می کنند که مرخصی طولانی معلمان مدرسه ی عالی در تابستان ، چیزی در ردیف تکه نان مربایی اضافی است ، که به عنوان دسر می دهند، یعنی نوعی وسیله ی جلب رضایت ، که برای جبران درآمد کم و موقعیت اجتماعی ناچیز روشن فکران لازم است. و این گمان چقدر از حقیقت دور است ! کار پژوهشی ثمر بخش ، آدم را تا مرز ناتوانی فرسوده می کند . اگر دانشمند(معلم) را از امکان استراحت محروم کنند و به او به نظر کسی نگاه کنند که به تمام و کمال ، خود را وقف کارش کرده است ، چیزی است در حکم نابودی اش."

 


مطالب مشابه :


مرخصی تابستانی معلمان

اضافات يك دبير رياضي ( ماه برگ) - مرخصی تابستانی معلمان - mahbarg@yahoo.com
فصل2

، پیام آور ، طرح پزشک خانواده و یا انتقال نیروهای رسمی و پیمانی برگ مرخصی مرخصی
صرفا جهت اطلاع

2.عدم تکمیل وارسال نمون برگ مرخصی ذخیره شده سرایدار و درج نشدن آن درپرونده پرسنلی،به
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

2- برگ مخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقام
فرمهای دهیاری (لینکها سالم هستند )

۲-برگ مرخصی دهیاری ۲-برگ دستور پرداخت وجه ۳-بليط كارگر ۴-رسید دریافت چک از
مشکلات رانندگان سواری های بین شهری خوی

شهرستان خوی باایجاد دفتر در داخل ترمینال و در اختیار گذاشتن برگ مرخصی برای تاکسی های
شرایط تردد خودروهای پلاک اروند

شرایط تردد خودروهای پلاک اروند وعوارض ومیزان مرخصی اصل وکالتنامه وکیل به همراه ۲ برگ
شعر های در مورد سربازی

نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش
برچسب :