منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

حسابرسی – ضریب 2 – 30 سوال

حسابرسی – سنجش تكمیلی – فهیم نژاد

مجموعه پرسش های 4 گزینه ای استانداردهای حسابرسی – كورش امانی و احمد فاضلی – انتشارات كیومرث

مروری جامع بر حسابرسی – نوروش

سوالات 4 گزینه ای CPA – نشریه 154 سازمان حسابرسی

زبان عمومی و تخصصی 2– 30 سوال

زبان عمومی گرامر: Grammar for TOEFLد آریانیا و عباس فرزام

زبان عمومی لغات: Absolutely words for TOEFL – Essential words for TOEFL 504

زبان تخصصی: حسابداری 1 و 2 – عبدالرضا تالانه – انتشارات كیومرث

زبان تخصصی: حسابداری – داوود اقوامی – انتشارات سمت

ریاضی و آمار – ضریب 3 – 40 سوال

ریاضی: ریاضیات در مدیریت و حسابداری – امید محمودیان

ریاضی: تست های ریاضی كارشناسی ارشد – هادی رنجبران

آمار: آمار و كاربرد آن در مدیریت 1 و 2 – عادل آذر ومومنی – انتشارات سمت

آمار: تست های آمار و ماربرد آن در مدیریت كارشناسی ارشد – هادی رنجبران


مطالب مشابه :


منابع کمکی مرتبط با دروس رشته مدیریت صنعتی

گوهر، انتشارات موسسه عالی ،موسسه بانکداری ایران. انتشارات مرکز آموزش
کارشناسی ارشد اموربانکی

(موسسه بانکداری ایران): مؤسسه عالی آموزش بانکداری بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.
منابع ارشد بانکداری 93

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران. (انتشارات ورودی موسسه عالی بانکداری ایران
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

وبلاگ موسسه آموزش عالی شرق گلستان انتشارات انجمن حسابداری ایران.
تحلیل مدیریت و تئوری های سازمان درآموزش عالی جلسه اول دوشنبه : 21/11/92 دکتر قهرمانی

درسنامه آموزش عالی ایران نژادپاریزی انتشارات موسسه بانکداری شناسی ایران
16 آذر روز دانشجو بر همه دانشجویان کشور و به ویژه دانشجویان نظام بانکی فرخنده باد!

360 ساعت آموزش موسسه عالی بانکداری ایران، نسل که موسسه عالی بانکداری شروع
بانکداري متمرکز الکترونيکي(core banking) چيست؟

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه انتشارات مدیر مرکز پروزه های دانشجویی ایران
برچسب :