فرم جدید پروپوزال

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد:

فرم جدید پروپوزال پروِژه کارشناسی ارشد را از اینجا دانلود نمایید و از این به بعد صرفا ازاین فرم استفاده نمایید. پروپوزالهایی که از تاریخ اول اردیبهشت ۸۹ با فرمت قبلی در سایت گذاشته شود برگردانده خواهد شد.

همچنین تهیه و امضای فرم الف برای تصویب موضوع پروپوزال در معاونت پژوهشی الزامی است. لطفا جهت جلوگیری از تعویق تصویب پروپوزال خود همزمان با پر کردن فرم پروپوزال در سایت دانشکده، فرم الف را نیز به صورت دستی تهیه کرده و به معاونت پژوهشی تحویل دهید.


مطالب مشابه :


تاریخچه

وب سایت دانشگاه آزادسراب وب سایت دانشگاه آزادکرج وب سایت دانشگاه
سطل زباله

وب سایت دانشگاه آزادسراب وب سایت دانشگاه آزادکرج وب سایت دانشگاه
بوشهر

در همین خصوص معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به خبرنگار مهر وب سایت دانشگاه آزادکرج
پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد(کاردانی پیوسته و ناپیوسته)

مشاوره نور - پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد(کاردانی پیوسته و ناپیوسته) - مشاوره - مشاوره نور
جدول شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 92-1391وسال قبل90

جدول شهریه دانشگاه آزاد در سال سایت دانشگاه آزادکرج سایت حاج آقا انصاریان
فهرست پایان نامه های دفاع شده

سایت دانوش. زری شريعت ناصري، محمود‌ـ دكتر ايرج وامقي‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد
زمان بندی ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 91-90 دانشگاه آزاد کرج

بچه هاي تربيت بدني كرج - زمان بندی ثبت نام نیم سال دوم سال تحصیلی 91-90 دانشگاه آزاد کرج - بهانه
فهرست پایان نامه های دفاع شده

سایت دانوش. زری امامي، فاطمه‌ـ دكتر مهدي محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد .
پایان نامه های دفاع شده-نثر گذشته

وب گستر( طراحی سایت) طوطيان هروآباد، روزبه‌ـ دكتر احمد ذاكري‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383-
فرم جدید پروپوزال

دکتر حسین مناجاتی زاده - فرم جدید پروپوزال - ارتباط دوسویه با دانشجویان مهندسی مواد دانشگاه
برچسب :