اولین کارگاه افزایش مهارتهای تربیتی

اولین کارگاه افزایش مهارتهای تربیتی عوامل اداری – اجرایی مدارس منطقه در تاریخ 25/10/89 در سالن اجتماعات دبیرستان شهید باهنر برگزار شد در این کارگاه که مدیران ،معاونین و دبیران 8 آموزشگاه منطقه حضور داشتندابتدا مشربی کارشناس مشاوره دستورالعمل ابلاغی اداره کل آموزش و پرورش استان مبنی بر برگزاری کارگاه مذکور را قرائت و در ادامه استاد رعیتی در مورد بحثهای تربیتی (نظیر مبحث خود شناسی و .....)مطالبی را طرح نمودند


مطالب مشابه :


مسابقه علمی مشاوران

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
روش ها و فنون مشاوره

موسسه فرهنگی هنری قلم موسسه فرهنگی هنری قلم صنع. مشاوره دانشگاه
مشاوره گروهی

موسسه فرهنگی هنری قلم موسسه فرهنگی هنری قلم صنع. مشاوره دانشگاه
حکایت/جوانمردی حضرت علی علیه السلام

انجمن علمی تخصصی ورزشی موسسه آموزش عالی موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
ساعت کار هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش بادرود

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
اولین کارگاه افزایش مهارتهای تربیتی

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
تاثیر فرهنگی ماهواره و رسانه های خارجی بر تربیت کودکان

مطالب علمی،فرهنگی وسیاسی انجمن علمی تخصصی ورزشی موسسه موسسه فرهنگی هنری قلم صنع
روز شمار هفته مشاغل

موسسه فرهنگی هنری آموزشی اطلاع رسانی قلم صنع(مشاوره) روان شناسی و
برچسب :