دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn

دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn

Technical Support     About Privacy      FAQ      Home       Excel Spreadsheets

  Excel Custom Functions     MicroStation Macros     Rcolumn  

[تصویر: subheading2.gif][تصویر: button1.gif] Footing Bearing Pressure [تصویر: button1.gif] R/C T-Section
Flexural Resistance
and Stress [تصویر: button1.gif] R/C Rect. Section
Flexural Resistance
and Stress

 //www.bargozideha.com/static/portal/88/888750-323340.gif

[تصویر: rcolumn_title2.gif]

Rcolumn

was written and made available on the internet in 2002. It analyzes reinforced concrete columns for biaxial bending in accordance with the provisions of the AASHTO and ACI Codes that were in effect at that time.

The program implements Working Stress, Service Load, and Load Factor methods of design. The AASHTO seismic provisions for biaxial bending are also implemented. The Code (AASHTO or ACI) and design method are selected from within the program. If selected, the program magnifies design moments in accordance with the Code provisions for approximate slenderness effect evaluation.

Program Features:

 • Group load combinations in accordance with the Code or custom rules
 • Compression and tension axial loads
 • Solid and hollow columns
 • Four column and void shapes: rectangular, circular, semi-circular, and polygon. Any column shape may be combined with any void shape
 • Up to 3 layers of reinforcement with a maximum of 100 bars
 • Integrated interaction diagram and section plot utilities
Rcolumn Example

© 2009-2012 Anatoly Klevitsky

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.ak-sdt.com/Downloads/rcolumn.zip


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn

دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn. Technical Support About Privacy FAQ Home Excel
مجموعه نرم افزارهای مهندسی عمران تحت اکسل

نرم افزار طراحی ستون بتنی تحت برنامه تحت اکسل محاسبه و کنترل تیر بتنی برنامه تحت اکسل
اصول طراحی تیر ها و ستونهای بتنی

و برش تیر و ستون سازه بتنی فولاد کششی جهت طراحی خمشی تیر،برنامه از میلگرد
برنامه طراحی ستون بتنی و خاموت تیر و ستون . . .

عمران و معماری ( s a m y a n ) - برنامه طراحی ستون بتنی و خاموت تیر و ستون . . . -
نرم افزارهای عمران - تحت فایل اکسل

برنامه طراحی اتصالات ساده تیر به ستون. برنامه طراحی بادبند طبق بتنی. برنامه طراحی
طراحی ستون بتنی مطابق مبحث نهم با استفاده از نرم افزار اکسل

طراحی ستون بتنی مطابق مبحث طراحی ستون با استفاده از نرم مسوول واحد آمار، طرح و برنامه
طراحی ستون بتنی مطابق مبحث نهم با استفاده از نرم افزار اکسل

طراحی ستون بتنی مطابق مبحث طراحی ستون با استفاده از نرم مسوول واحد آمار، طرح و برنامه
ورژن جدید نرم افزار ایرانی طراحی صفحه ستون

ورژن جدید نرم افزار ایرانی طراحی صفحه ستون سازه های بتنی با برنامه نویسی در محیط
در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی

"مطابق آئین نامه aci ممان اینرسی ستون ها در سازه های بتنی باید برنامه برای طراحی بر
برچسب :