گل های خوزستان

 

نام فارسي :رز

نام علمي : Rosa Warm Welcome

خانواده: ROSACEAE 

اين واريته رونده رز به بلندي و گستردگي 2/2 متر است. گل هاي نارنجي- قرمز آن از تابستان تا پاييز ظاهر مي شوند.
نيازها: به مكان آفتابي، خاك حاصلخيز و مرطوب با زه کش خوب نياز دارد و حداقل دماي قابل تحمل آن 15- درجه سانتي گراد است. براي سلامتي گياه و بالا بردن كيفيت گل دهی، در فصل خواب گياه آن را هرس كنيد.

 

ازدياد: از طريق پيوند شكمي در تابستان و يا تهيه قلمه هاي چوب سخت در پاييز امكان پذير است.

 

 

نام فارسي :گل شاهپسند

نام علمي:LANTANA

خانواده :VERBENACEAE

مشخصات گیاه شناسی:

شاهپسند درختي از گياهان گلدار هميشه سبز و داراي ۱۵۰ گونه مي باشد. رشد آن سريع  است و در شرايط مساعد از اوايل بهار تا اواخر پاييز گل مي دهد . آنرا هرس نكنيد و تنها در بهار يا تابستان ساقه هاي خشكيده را جدا كنيد . به نور كامل آفتاب تا نور غير مستقيم نيازمند است . تكثير آن از طريق قلمه زدن و نيز از طريق بذر صورت مي گيرد .

 

 

نام فارسي : جعفري

نام علمي : Tagetes erecta

نام خانواده: Compositeae

 مشخصات  گیاه شناسی :

گل جعفري بومي كشور مكزيك مي باشد . گياهي است يك ساله . ارتفاع  75- 25 سانتي متر متغير مي باشد . ازدياد گل جعفري از طريق بذر صورت مي گيرد و زمان كاشت بذر آن اواسط مرداد و اوايل پاييز و اواخر زمستان است . زمان جابجايي نشاء دو ماه بعد از كاشت بذر آن مي باشد . خاك هاي معمولي با كود براي رشد اين گياه مناسب مي باشد . آب به مقدار كافي نياز دارد و مکان هاي آفتابي يا سايه آفتاب را مي پسندد.

 

 

نام فارسي : گل بنفشته

نام علمي : Viola tricolor

خانواده : Violaceae

 مشخصات گیاه شناسی :

 اين گياه به صورت وحشي در اكثر نقاط دنيا وجود دارد . زمان گل دهی آن اواخر زمستان و اوايل فروردين و زمان كاشت بذر نيز اوايل مهر مي باشد . ارتفاع گياه 25-15 سانتي متر . گل بنفشه به خاك سبك و غني نياز دارد . آبياري آن معمولي است . اين گياه به سرما مقاوم است . و مکان هاي آفتابي و سايه آفتابي را مي پسندد . زمان جابجايي نشاء بنفشه اواخر آبان تا اواسط آذر مي باشد .

 

 

نام فارسی : نرگس

نام علمي : Narcissus incomparabilis

خانواده :  Amaryllidaceae 

مشخصات گیاه شناسی :

نرگس گیاهی است دائمی ، علفی و پیاز دار با پیاز برگی یا فلسی . این گیاه در اغلب نقاط بخصوص در آب و هوای گرم رشد می کند . پیاز نرگس چندین سال متوالی گل می کنند و هر سال درشت تر می شوند . ارتفاع گیاه به ۵۰ سانتی متر می رسد . گل های به رنگ های سفید یا زرد یا دو رنگ زرد و سفید مشاهده می شوند . گل ها به صورت تک پر و پرپر و معطر می باشند . گیاهی سرما دوست و زمینهای با خاک خنثی و رطوبت کم را ترجیح می دهد و با آبیاری در حد متوسط وبا نور زیاد نیاز دارد . فصل گل دهی آن اوایل زمستان است . ازدیاد نرگس از طریق کاشت پیاز می باشد . زمان کاشت اوایل پائیز است و کاشت در محل اصلی صورت می گیرد.

 

 

نام فارسي : گازانيا

نام علمي : Gazania splendens

خانواده :Compositeae

گازانيا بومي آفريقا جنوبي است . ارتفاع بوته به حدود ۳۰ - ۲۰ سانتي متر مي رسد . فصل گل دهی آن اواسط زمستان تا اواخر بهار مي باشد . گازانيا به مكان آفتابي نياز دارد و خاكهاي نسبتاً سبك وغني و حاوي فسفر را ترجيح مي دهد . ازدياد اين گياه از طريق بذر صورت مي گيرد و زمان كاشت بذر آن اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء آن اواسط زمستان مي باشد .

 

 

نام فارسي : شمداني

نام علمي : Pelargonium

خانواده : Geraniaceae

 مشخصات گیاه شناسی : 

اين گل بومي آفريقاي جنوبي مي باشد . فصل گل دهی آن اواخر پاييز تا اوايل بهار است . شمداني تقريباً در هر خاكي رشد مي كند ولي جهت رشد خوب مخلوطي از خاك جنگلي بدون مواد آهكي (تورب وماسه ) مناسب مي باشد . نياز به آبياري كافي دارد و حرارت ملايم و نوركافي عكس العمل خوبي نشان مي دهد . ازدياد شمداني از طريق قلمه صورت مي گيرد كه روش معمولي آن است . كاشت بوته در محل اواسط پاييز است .

 

 

 نام فارسي : ميخك

نام علمي : Dianthus caryophyllus

خانواده :Caryophyllaceae

مشخصات گیاه شناسی :

فصل گل دهی آن اوايل بهار است . اين گياه به نور فراوان ، هوا و رطوبت نسبتاً كم و خاك حاصلخيز نياز دارد . تكثير از طريق بذر . زمان كاشت بذر ميخك اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء اواخر آبان مي باشد .

 

 

نام فارسي : ميمون

نام علمي : Antirrhinum

خانواده : Scrophulariaceae

 مشخصات  گیاه شناسی :

گل ميمون گياهي است بومي جنوب اروپا و آسياي صغير . ارتفاع بوته به 60 – 30  سانتي متر مي رسد فصل گل دهی اواخر زمستان تا اوايل فرودين است . به سرما مقاوم است . اين گياه نياز به آب كافي دارد و ازدياد آن از طريق بذر و تقسيم بوته صورت مي گيرد . زمان كاشت بذر اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء اواخر آبان به بعد مي باشد .

 

 

نام فارسی : لادن

نام علمی : Tropaeolum majus

خانواده :Tropaeolaceae

مشخصات گیاهشناسی:

این گل بومی آمریکای جنوبی است . به ارتفاع ۵۰- ۲۵ سانتی متر . فصل گل دهی آن اواخر زمستان است . تکثیر آن از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد . زمان کاشت بذر اوایل پاییز و زمان جابجایی نشاء اواخر پاییز می باشد

 

 

نام فارسي : كوكب

نام علمي :Dahlia variabilis

خانواده :Compositeae

مشخصات گیاه شناسی :

فصل گل دهی آن اواخر زمستان تا اواخر فروردين مي باشد . گل كوكب به خاك غني وسبك داراي مواد آلي و فراوان و با تهويه مناسب نياز دارد. تكثير اين گياه از طريق كاشت بذر و تقسيم ريشه غده اي صورت مي گيرد . از طريق قلمه زدن نيز مي توان تكثير كرد. زمان كاشت بذر پاييز و زمان جابجايي نشاء آن آبان و آذر تا اواخر پاييز مي باشد.

 

 

نام فارسی: اطلسی

نام علمي : Petuniahybrida

خانواده : solanaceae

مشخصات گیاه شناسی : 

موطن اصلي گل اطلسي مناطقي از آمريكاي جنوبي است .زمان گل دهي اواخر زمستان تا اواخر بهار است . ارتفاع گياه بسته به و پابلندي و پاكوتاهي از ۱۵- ۷۵ سانتي متري متغير مي باشد . زمان جابجايي نشاء از نيمه آبان به بعد است . به خاك نسبتاً سنگين (رسي داراي كود كافي) و نيز مكان آفتابي نياز دارد . پاي بوته لازم است كه هميشه مرطوب باشد . ازدياد اين گياه از طريق كاشت بذر و زمان آن اوايل مهر مي باشد .

 

 

نام فارسی :  پریوش

نام علمي  : Vinca minor   

خانواده  : Apocynaceae

مشخصات گياه شناسي:

گياهي است دائمي با برگهاي كشيده و ارتفاع گياه به 30 تا 50 سانتيمتر . فصل گل دهی آن اواخر  زمستان  تا اواخراردیبهشت مي باشد . پريوش نياز به محل آفتابي دارد.  ازدياد و و تكثير آن از طريق بذر مي باشد . زمان كاشت بذر پريوش اواسط اسفند مي باشد و زمان جابجايي نشاء گل اوايل فرودين مي باشد .

 

 

نام فارسي :مينا

نام علمي :Bellis perennis

خانواده :Asteraceae

مشخصات گیاه شناسی :

گل مينا از انواع گياهان زيبا با قابليت كاشت آسان است . بهترين زمان براي كاشت اوايل بهار است و مناسب ترين روش براي كاشت از طريق بذر گياه است . دانه ها را در عمق سه سانتي متري خاك بگذاريد .

 

 

نام فارسی: همیشه بهار

نام علمي : Calendula offincinalis

خانواده :  Compositeae       

اين گياه بومي مناطق جنوب اروپاست . داراي ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتي متر است .فصل گل دهی آن اواسط زمستان مي باشد . در خاك معمولي به خوبي رشد ميكند ودر مقابل كم آبي مقاوم است . تكثير آن از طريق كاشت بذر گل صورت مي گيرد . زمان كاشت بذر پاييز است و زمان جابجايي نشاء گل در اوايل آبان صورت مي گيرد

 

 

نام فارسی :ختمی چینی - گل شیپوری

نام علمی : HIBISCUS ROSA

خانواده :MALVACEAE

بومی منطقه شرق آسیا است . در سال ۱۹۶۰ به عنوان گل ملی مالزی انتخاب شد . نمی تواند سرمای زیر صفر درجه را بیشتر از یک یا دو روز نمی تواند تحمل کند . بهترین کود برای فصل گل دهی نیترات پتاسیم و سولفات منیزیم می باشد . راه های تکثیر قلمه زدن و بذر می باشد و اولین گل دهی  از ۴ ماه تا چند سال طول می کشد

 

 

گل آفتابگردان

نام فارسي : آفتابگردان

نام علمي : Helianthus annus

خانواده :Asteraceae

مشخصات گیاه شناسی :

اين گياه بومي آمريكاست . ارتفاع گياه ۱۳۰-۷۰ سانتي متر فصل گل دهی آن اواخر زمستان و اوايل بهار است . زمان جابجايي نشاء نيمه آبانماه مي باشد . جهت كاشت نياز به محل آفتابي يا سايه آفتاب دارد وبه سرما حساس است . براي تكثير از بذر استفاده مي شود . زمان كاشت بذر آفتابگردان اوايل مهرماه مي باشد

 

 

نام فارسي : رعنا زيبا

نام علمي : GAILLARDIA SPP

خانواده :COMPOSITEAE

مشخصات گياهي :

رعنا زيبا بومي آمريكاي شمالي ومركزي مي باشد . ارتفاع بوبه ۷۰-۲۰ سانتي متر مي رسد .فصل گل دهی آن اواخر زمستان و اوايل بهار است . جهت كاشت نياز به مكان آفتابي خاك معمولي ومرطوب را ترجيح مي دهد . ازدياد از طريق كاشت بذر و تقسيم بوته صورت مي گيرد. زمان كاشت بذر مهر يا  اواخر زمستان است و زمان جابجايي نشاء آبان مي باشد .

 

 

نام فارسي: آهار

نام علمي :Zinnia elegans

خانواده : Compositeae

مشخصات گیاه شناسی:

موطن اصلي اين گل كشور مكزيك است . اتفاع گياه بين ۹۰- ۳۰ سانتي متر مي باشد. فصل گل دهی آن تابستان و پاييز است . آهار زمين هاي هوموسي با نفوذ پذيري خوب را بيشتر ترجيح  ميدهد .مکان هاي بدون باد و آفتابي براي رويش آهار مناسب مي باشد. از طريق كاشت بذر تكثير مي شود و زمان كاشت بذر اوايل بهار و اواسط مرداد تا نيمه شهريور مي باشد . نشاء كردن كاشت بهاره آن كمي مشكل ودر قبال جابجايي حساس مي باشد . ولي كاشت پاييزه آن در ساعات خنك با احتياط جابجايي امكان پذير مي باشد

 

 

نام فارسي : گل ناز

نام علمي : Portulaca grandiflora

خانواده :Portulacaceae

مشخصات گیاه شناسی :

موطن اصلي گل ناز آرژانتين و برزيل است . ارتفاع به ۱۵ سانتي متر مي رسد . فصل گل دهی اوايل ارديبهشت به بعد است . ساده ترين راه تكثير از طريق بذر است . زمان كاشت بذر دقت شود خاك زيادي روي بذر ها ريخته نشود . زمان كاشت بذر اواسط اسفند تا اواسط فروردين مي باشد. گل ناز شلنگي را مي توان از طريق ساقه نيز تكثير نمود . هر ساقه را به طول ۵-۴ سانتي متر بريده ودر خاك نرم وسبك كشت نمود. زمان جابجايي نشاء اواسط فروردين تا اواسط ارديبهشت مي باشد . گل ناز خاكهاي سبك ماسه اي با نفوذ پذيري مناسب و مکان هاي آفتابگير را ترجيح مي دهد . وبهترین گل برای گرمای تابستان اهوازاست و حتی در تیر ماه در گرمای ۵۰ درجه گل می دهد .  

 

 

نام فارسي: ختمي فصلي

نام علمي :althaea roses cav

خانواده : malvceae

مشخصات گياهي :

موطن اصلي كشور سوريه است . ارتفاع ۷۰ سانتيمتر . فصل گل دهی آن اواخر زمستان است و مکان هاي آفتابي را ترجيح مي دهد . ازدياد آن از طريق بذر قلمه و تقسيم ريشه صورت مي گيرد. زمان كاشت بذر اوايل پاييز و جابجايي نشاء نيز صورت نمي گيرد .

 

 

 

نام فارسی :گل ياس سفيد - گل ياسمن سفيد

نام علمی :JASMINUM OFFICINALE

خانواده :OLEACEAE

مشخصات گیاهشناسی:

یاسمن سفید یا یاس سفید متعلق به آسیای مرکزی است . گل مورد علاقه شاعران بزرگ ایران است . در زبان انگلیسی آنرا poet's jasmine مي نامند . در هنگام غروب بيشترين عطر را دارد . به آفتاب فراوان و كود متعادل 12-12-12 نياز دارد . در درمان هپاتيت ، قابليت ضد ويروسي ، آرام بخش ، كاهش افسردگي و استرس مفيد است . روش تكثير قلمه زدن و خواباندن ساقه  در خاك تا ريشه مستقل توليد كند و سپس از بوته اصلي جدا شود .

 

 

نام فارسي : گل تاج خروس

نام علمي :Celosua cristata

خانواده :Amaranthaceae

مشخصات گیاه شناسی :

تاج خروس بومي مناطقي از آمريكا ، آفريقا و آسياست . فصل گل دهی آن اوايل خرداد تا آخر تابستان است . تكثير آن از طريق كاشت بذر است . زمان كاشت بذر اواسط اسفند تا اواخر فرودين مي باشد . تاج خروس به سرما حساس مي باشد . براي رشد خوب نياز به محل آفتابگير و خاك سبك دارد و به آبياري كم ولي مستمر نياز دارد. تاج خروس رابهتر است در محل اصلي كاشت تا ديگر نياز به جابجايي نشاء نباشد .

 

منبع: http://7ebo.com


مطالب مشابه :


تحقیقات جدید در مورد پل سفید اهواز

آشنایی با گل های خوزستان.
دزفول در جشنواره بازی های بومی محلی خوزستان در شهرک منتظری اول شد

اخبار صفی آباد : تیم دزفول با کسب 92 امتیاز در جشنواره بازی های بومی محلی خوزستان مقام نخست را
گل های خوزستان

گل های خوزستان - تقدیم از سیدعلیرضا سیدمحمدی - ژنتیک، اصلاح و پژوهش علم علف های
جادری:خوزستان مظهر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادری اقوام است

بر سر کار آمدن استانداری غیر بومی وقت قومیت‌های عرب چرا که خوزستان مظهر هم
پوشش گیاهان دارویی استان خوزستان(دزفول)

1.قرارگرفتن دامنه های خوزستان درجهت وزش بادهای گاوزبان بومی منطقه گل قاصدک
ارغوان

می‌باشد و گلهای آن زودتر بومی سرزمین‌های جنوبی خوزستان مانند
گونه های بومی جنگلهای ایران

گونه های بومی گل های این درخت اصفهان ، فارس، خوزستان، كرمان ويزد و تهران به
مشکلات اشتغال نیروهای بومی از زبان استاندار خوزستان

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 300 هزار شاغل غیر بومی در خوزستان های استان خوزستان گل
ریشه یابی نقوش خالکوبی مردم عرب خوزستان

ریشه یابی،نقوش تزیینی، هنرهای بومی، خوزستان . عرب خوزستان با سفالینه های پیشا گل
تاثیر اقلیم بر داستان های جنوب

اسامی گل‌ها و های خوزستان و شاخصه‌های داستان‌های بومی دانست، که
برچسب :