طرح درس علوم کلاس اول راهنمایی

نمونه ای از

نمونه ای ازطرح درس علوم کلاس اول راهنمایی

 

هدف تدریس:روش های جداسازی اجزای یک مخلوط

ارزشیابی تشخیصی:پرسش درموردمحتوای کتاب از صفحه ی34تا42

بررسی نتاج آزمایش مربوط به فکر کنیدصفحه ی 42وتحلیل وبررسی پاسخ های هرگروه وکامل کردن پاسخ ها

برای شروع بحث درمورد روشهای جدا سازی مخلوط ها درس را باپرسش کردن وشنیدن نظرات دانش آموزان بعداز مشورت در گروه آغاز می کنیم ابتدا متن صفحه ی 42 خوانده می شود وسپس سوالات را مطرح می کنیم می توان این پرسش ها را مطرح کرد

آبا میتوانید اجزای مخلوط هارا از هم تشخیص دهید؟

ویژگی مهم مخلوط چیست؟

آیا اجزای مخلوط قابل جداسازی هستند؟

چگونه میتوان این کار را انجام داد؟ مثالی بزنید.

پس از هر پرسش به گروه ها مهلت میدهیم تا دراین مورد باهم مشورت کرده ونظرات خود را ارائه دهند

تنوع مثال های ارائه شده وگفتگو های کلاسی به هنگام ارائه ی این نمونه ها از جمله روشهای انگیزاننده برای ورود به بحث روش های جدا سازی و ضرورت فراگیری ان است

 سپس جدولی مشابه جدول زیر در پای تخته رسم کرده از دانش اموزان می خواهیم  نام چند مخلوط را گفته وجدول را کامل کنند از هر گروه یک مثال را انتخاب کرده می نوسیم دانش آموزان ممکن است مثال هایی مانند پاک کردن عدس ، جداکردن سبزی جات، صاف کردن چای و...بیاورند .             

 سپس از یکی دانش آموزان میخواهیم متن صفحات 44 و 45   را بخواند سپس از کلاس میخواهیم به" فکر کنید" این دو صفحه دقت کنندوباتوجه  به تصاویر این  صفحه (مخلوط های گوگرد ومحلول سولفات مس)و(مخلوط روغن وآب روش جدا  سازی آن را بگویند سپس به انها اشاره می کنیم که برای این که به جواب برسید باید آزمایش کنید سپس وسایل آزمایش را به سر گروه ها تحویل می دهیم هر گروه باید بتوانند در مهلت مقرر وبا انجام آزمایش این مخلوط هارا ازهم جدا کنند.

نام مخلوط

 

اجزای مخلوط

روش جدا سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم نیز می تواند بارفتن سرمیزهر گروه وزیر نظر گرفتن آن ها هنگام انجام فعالیت آنان را به دقت مشاهده کرده وفهرست  ارزشیابی را که قبلا ازحدود انتظارات خودازفعالیت های تهیه کرده کامل کرده در پایان به ارزیابی گروهها می پردازد وپس ازانجام آزمایش از هر گروه می خواهد نتایج خود را از این آزمایشات ارائه دهند .

معلم نیز پس از شنیدن پاسخ ها در صورت ضرورت آن ها را کامل می کند سپس جدولی مانند نمونه کشیده ومی خواهد دوروش جداسازی که دانش آموزان یادگرفته  - اند یک بار دیگر تکرار کنند

سپس ادامه متن صفحه ی  45و   46  خواند ه  می شود  با   توجه به  آن چه خوانده شد از آن ها می پرسیم که چه روشهایی دیگری را برای جداسازی  یاد

گرفتید  آیا  میتوانید   مثال های   دیگری

بیاوریدبه تصویر این صفحه نگاه کنید ونظر خود را بگویند می خواهیم جدولی مانند نمونه در دفتر علوم خود رسم کرده وآن را تکمیل کنند.

روش های جدا سازی

مثال

سرریز کردن

صاف کردن

تبلور

تقطیر

روغن و آب

گوگرد و سو لفات مس

اب و نمک

آب و الکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از تکمیل جدول به  گروه ها مهلت

می دهیم  تا مورد استفاده  هر یک  از

 روش ها  را  برای     انواع مخلوط  نام

ببرندوفایده هرکدام رابگویند بعد ازبحث

و   تبادل   نظر  با   گرو ها  از         آن

می خواهیم اطلاعات خود را در کلاس به بحث  بگذارند و ما نیز درتکمیل پرسش ها به آن ها کمک می کنیم .

 

فعالیت های پایانی:از دانش آموزا ن می خواهیم فهرستی ازروش های جداسازی که درخانه انجام می شودوطی آن ها می توان ازای مخلوط را جدا کرد تهیه کرد ه ودر قالب روزنامه دیواری به کلاس بیاورند.

از گروها می خواهیم در مورد تقطیر نفت خام اطلاعاتی جمع اوری کرده و به صورت گزارشی درکلاس ارائه دهند .


مطالب مشابه :


نمونه سوال عملی Access

Training - نمونه سوال عملی Access - نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهارنامه مالیاتی
جدول مندلیف

بانک سوالات/نمونه سوالات شیمی1. میر، هر یک به صورت مستقل جدولی را به ترتیب در سال‌های ۱۸۶۹
سوالات علوم سوم راهنمایی

علوم کرویه - رویدر - سوالات علوم سوم راهنمایی - درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ
طرح درس علوم کلاس اول راهنمایی

سپس جدولی مشورت در گروه آغاز می کنیم ابتدا متن صفحه ی 42 خوانده می شود وسپس سوالات
سوالات کنکور ساخت وتولید

هنرجویان عزیز جهت دریافت سوالات کنکور های قبل بعد از کلیک کردن جدولی به نمایش در
اصول طراحی سوالات امتحانی

.::ریاضی::. - اصول طراحی سوالات امتحانی - ریاضی یعنی : عشق به یک ، به واحد ، به خدای یکتا و رسیدن
کاردرخانه درس های جغرافیا پایه پنجم ابتدایی به صورت جدول

دروس ابتدایی - کاردرخانه درس های جغرافیا پایه پنجم ابتدایی به صورت جدول - نمونه سوالات اول
برچسب :