پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان مرکزی

شهر کد شهر
آستانه 0862443
آشتیان 0862722
آق داش 0862568
آلوسجرد 0256238
آناج 0862565
آوه 02554234
ابراهیم آباد 0862338
احمدآباد 0256236
اراک 0861
ازنوجان 0866228
استوه 0862563
اسفندان 0862532
اکبرآباد 0862445
الویر 0256433
امامزاده/عباس 0862538
امان آباد 0862328
امیرآباد 0862673
اناج 0862564
اندیس 0256245
ایبک آباد 0862346
بازرجان 0862637
بازنه 0862433
باغ برآفتاب 0862447
باقرآباد 0866334
بالقلو 0256325
برای اسکان 0862459
بزیجان 0866338
بصری 0862485
پاکل 0862434
پرندک 0256528
تبرته 0862664
تفرش 0862622
تلخاب 08626633
توره 0862428
جلایر 0862452
جلماجرد 0866235
جیریا 0862392
چشمه پهن 0862355
چقاسیف آباد 0866245
چلبی 0862523
چهارچشمه 0866236
چهرقان 0862524
حسین آباد 0256536
حشمتیه 0866243
حصار 0862437
حکیم آباد 0256535
خاوه 0866438
خرماباد 0862357
خسروبیک 0862535
خشکرود 0256542
خمارباغی 0862536
خمین 0865
خنجین 0862548
خنداب 0862562
خورهه 0866335
خوگان 0866238
خیرآباد 0862372
داوودآباد 0862335
دستجان 0862667
دفاترمخابراتی 0862322
دلیجان 0866422
ده شیرخان 0862574
ده نمک 0862348
ده نوصمصام 0866254
دهچال 0862583
دهسد 0862573
دودهک 0866448
دوزج 0256434
دیزآباد 0862582
رازقان 0256422
راونج 0866442
راوه 0866433
رباط ترک 0866437
رباط مراد 0866248
رباط میل 0862324
ریحان 0866237
زاویه 0256526
ساروق 0862337
سامان 0256335
ساوه 0255
سرسختی 0862446
سرسختی سفلی 0862456
سقانلیق 0256246
سلیم آباد 0862525
سمقاور 08625222
سنجان 0862345
سورانه 0862438
سوزان 0862586
سیاوشان 0862727
شازند 0862422
شتریه 0862669
شهابیه 0866258
شهر/صنعتی/کاوه/ساوه 0255234
شهراب 0862626
شهرصنعتی/ایبک آباد 0862342
شهرصنعتی/دلیجان 0866444
شهرصنعتی/فرمهین 0862677
شهرک صنعتی/خمین 0866234
شهرک صنعتی/خیرآباد 0862366
شهرک صنعتی/راونج 0866452
شهرک/مهاجران 0862462
شهسواران 0862325
شهوه 0862367
شیرین آباد 0862666
صدرآباد 0256534
ضامن جان 0862383
ضیاآباد/نورآباد 0862486
طراران 0862636
طرازناهید 0256237
ظهیرآباد 0862458
عزیزآباد 0862676
عقیل آباد 0862326
علیشار 0256445
عنبرته 0862454
غرق آباد 0256322
غیاث آباد 0862672
غینر 0862435
غینرجه 0862585
فراهان/فرمهین 0862662
فرفهان 0866226
فرنق 0866257
فشک 08626632
فوران 0862578
قاسم آباد 0862576
قاسم آباد/ساوه 0256547
قاسم آباداراک 0862364
قالهر 0866434
قدمگاه 0862482
قره بنیاد 0862455
قره چای/قلعه کرد 0256244
قورچی باشی 0866256
کارچان 0862374
کردیجان 0862728
کرکان 0862566
کرهرود 0861273
کزاز 08624483
کمیجان 0862545
کودزر 0862674
گازران 0862575
گرکان 0862734
گل زردقلعه 0862457
گوار 0862332
لریجان 0866337
لکان 0866225
لنجرود 0862432
مالمیر 0862453
مامونیه/زرند 0256522
مانیزان اراک 0862567
مجتمع/قطران 0862571
مجدآبادکهنه 0862675
محلات 0866322
محمودآباد 0862533
مرزیجیران 0862323
مزرعه نو 0862724
مست وایجان 0862572
مشهداردهال 0866436
مشهدالکوبه 0862387
مصرقان 0256432
مصلح آباد 0862668
ملک آباد 0862327
موچان 0862487
میچان 0862344
میشیجان 0866227
میلاجرد 0862555
نخجیروان 0866336
نراق 0866446
نقوسان 0862635
نمک کور 0862353
نهرمیان 0862427
نوبران 0256324
نورعلی بیک 02554231
نیمه ور 0866332
هزاوه 0862343
هستیجان 0866445
هفته 08624482
هندودر 0862442
واران 0866432
واشه 0862429
ورآباد 0866222
ورچه 0866247
وسفونقان 0866443
وفس 08625223
یاتان 0256334
یل آباد 0256253


مطالب مشابه :


مقاله زنده یاد رضا گلستانی پیرامون سید محمد مرتضوی در سال 1380

روستای زیبای پایگاه خبری فیروز آباد ، نسخ، سیاه مشق و ریحان ید طولائی داشته که آثار
عشق به وطن

معطل آباد . آخرين مطالب روستای زیبای خاک وطن از لاله و ریحان
پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان مرکزی

زادگاه من ، روستای کسرآصف روستای زیبای سایان ریحان: 0866237:
فهرست اسامی روستاهای استان مرکزی((اراک))

روستای زیبای سایان روستای جعفر آباد روستای ریحان‌سفلی‌ روستای سرکوبه‌
روستای راحت آباد ، قله ورجین ، روستای کلوگان

امامه ، ادامه جاده به روستای راحت آباد ختم می شود که محل و ریحان آن نشاط زیبای همدان
عکس زمستان

طبیعت روستای اواشانق روستای زیبای ده ده دلنوشته های ریحان
چهار فصل هرایین

بهارش پر گل و ریحان ادامه به خسرو آباد می رسی که به روستای زیبای هرایین"در استان
برچسب :