نرم افزار حسابداری دهیاری -دانلود نرم افزار دهیاری - نرم افزار بودجه نویسی دهیار برتر

گروه نرم افزاری اندیشه برتر در سال 1389  با در نظر گرفتن نیازهای دهیاری های کل کشور اقدام به تهیه نرم افزار جامع در زمینه انجام امور اداری – مالی نموده و هم اکنون این نرم افزار  تحت عنوان نرم افزار "دهیار برتر" به بازار ارائه شده است.

امکانات فراوان این نرم افزار موجبات سهولت در انجام امور اداری و مالی را فراهم ساخته که رویکرد مثبت دهیاران به این محصول را به دنبال داشته است.امکانات نرم افزار مالی اداری دهیار برتر به شرح زیر می باشد:

برای  دانلود نرم افزار دهیاری دهیار برتر به آدرس زیر بروید

www.BartarGroup.Net

  تلفن : 52337659 -011   52330763 - 011                            

         همراه : 8496 438 0911   09375213959    09113955547                                                            

 

1-اطلاعات اولیه

·        امکان معرفی گروه جدی حساب همراه با معرفی حساب جدید 

·        امکان ثبت اطلاعات اول دوره حسابها  

·        امکان ثبت چکهای اول دوره دهیاری و اشخاص 

·        امکان ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه توسط نرم افزار

·        امکان انتقال اطلاعات اول دوره از طریق اختتامیه سال مالی قبل

2- حسابداری

·        امکان صدور سند حسابداری به شیوه دستی

·        امکان مشاهده اسناد حسابداری ثبت شده و ویرایش آن

·        امکان مشاهده دفاتر کل و روزنامه

·        امکان چاپ سند رسمی

·        امکان تهیه  و چاپ گزارشات از حسابها در سطوح مختلف همراه با تعیین محدوه های تاریخی و اسنادی

·        امکان تهیه و چاپ گزارشات مالی دوره ای : تراز آزمایشی (سطوح اول و دوم و سوم) با فرمت 2 و 4 و 6 ستونی،گزارش مازاد درآمد بر هزینه و سایر گزارشات

 

3-دریافت و پرداخت

·        امکان ثبت اتوماتیک اسناد در این قسمت نرم افزار وجود دارد.بدین ترتیب که با ورود اطلاعات مربوط به هر فعالیت اقتصادی سند مربوط به آن توسط نرم افزار ثبت می شود.

·        امکان صدور فیش واریزی به حساب(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

·        امکان صدور برگه انتقالی از بانک به بانک(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

·        امکان صدور چکهای پرداختی به تنخواه گردان(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

·        امکان ثبت هزینه های پرداختی از تنخواه گردان طی برگه های تنخواه گردان(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

·        امکان ثبت چکهای دریافتی از اشخاص با مشخصات جزء چکها(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

·        امکان ثبت چکهای پرداختی توسط دهیاری با مشخصات جزء چکها(همراه با صدور سند به صورت اتوماتیک)

 

4-چک و بانک

·        امکان ثبت عملیات انجام شده بر روی چکهای دریافتی از اشخاص در سررسید:واگذاری چک به حساب بانکی،وصول چک اعم از نقدی و وصولی توسط بانک،خرج چک ،برگشت چک

·        امکان ثبت عملیات انجام شده بر روی چکهای پرداختی دهیاری در سررسید:واگذاری چک به حساب بانکی،وصول چک اعم از نقدی و وصولی توسط بانک،خرج چک ،برگشت چک

·        امکان مشاهده هر نوع از چک ها(وصول نشده،وصول شده، برگشتی و خرج شده ) به صورت مجزا

·        امکان گزارش گیری چکهای ثبت شده اشخاص و چکهای دهیاری

·        امکان جستجوی پیشرفته برای یافتن چک یا چکهای مورد نظر

·        امکان چاپ از گزارشات مربوط به چکها

5-امور اختتامیه

·        امکان تبدیل اسناد موقت به اسناد قطعی و بالعکس

·        امکان بستن اتوماتیک حسابها(صدور سند اختتامیه)

·        امکان حذف سند اختتامیه (در صورت نیاز)

6-امور بودجه

 

الف) مدیریت بودجه

·        امکان ثبت و ویرایش اطلاعات مانده های قطعی مالی گذشته به صورت دستی

·        امکان ثبت ثبت و ویرایش اطلاعات مربوط به پیش بینی /مصوب سال مالی جاری

·        امکان ثبت و ویرایش اطلاعات مربوط به پیش بینی /مصوب سال مالی آینده

·        امکان ثبت و ویرایش اقلام مربوط به متمم بودجه

·        امکان ثبت و ویرایش درصد اختصاص اعتبارات به تفکیک حسابهای سطح سوم

·        امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات مانده قطعی حسابهای بودجه ای(مبالغ قطعی سال مالی گذشته و پیش بینی/مصوب سال مالی جاری از دفتر مالی سال گذشته

 

ب)گزارش بودجه

·        امکان تنظیم فرم های مربوط به پیش /مصوبت سال مالی آینده و فرمت های مورد نظر استانداری

·        امکان تبدیل گزارشات به خروجی های Word ، Pdf و Excel و Jpg

ج)امکان تهیه گزارش تفریغ بودجه(فرهای شماره 9 و 10 و 11 )

7-امور اداری

·        امکان ثبت اموال دهیاری همراه با مشخصات جزء

·        امکان ثبت خروج اموال فروخته شده و مستهلک شده از لیست اموال

·        امکان ویرایش مشخصات اموال ثبت شده

·        امکان جستجوی پیشرفته اموال

·        امکان تهیه و چاپ گزارشات اموال

·        امکان ثبت نامه های اداری ارسالی و دریافتی همراه با جزئیات متن 

·        امکان ثبت نامه با محوریت موضوع نامه

 

 

·        امکان چاپ نامه های ارسالی به دو شیوه سربرگ دار و بدون سربرگ در قطع A4 و A5  

·        امکان ذخیره سازی نامه های ثبت شده در مسیر دلخواه 

·        امکان جستجوی پیشرفته نامه ها

امکان ثبت پروژه های در دست اجرای دهیاری ها همراه با کلیه جزئیات مربوطه جهت تهیه و گزارش فرم شماره 7  بودجه

8-امکانات متنوع مدیریتی نرم افزار

·        امکان تنظیمات مربوط به تاریخ سند افتتاحیه

·        امکان دسترسی به گزینه های ثبت اسناد و برگه ها به چندین روش همراه با دسترسی از طریق کلیدهای میانبر

·        امکان استفاده از کلیدهای ترکیبی جهت فراخوانی فرم های ثبت اسناد

·        امکان تهیه نسخه پشتیبان به صورت اتوماتیک و تنظیم آدرس به دلخواه کاربر

·        امکان بازیابی نسخه های پشتیبان تهیه شده

·        امکان خروج فوری از نرم افزار جهت دستیابی به سالهای مالی دیگر

·        امکان صدور اخطار در زمان ثبت اسناد حسابداری مبنی بر افزایش مبالغ اعتبارات نسبت به ارقام پیش بینی شده

·        امکان مشاهده مبلغ قطعی یک حساب همراه با مبلغ پیش بینی آن به طور همزمان در هنگام ثبت اسناد حسابداری

·        امکان ثبت اتوماتیک اطلاعات اول دوره دفتر مالی جدید از روی اختتامیه دفتر مالی گذشته همراه با انتقال اطلاعات مورد نیاز گزارشات بودجه

·        امکان مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ ثبت آنها

·        امکان معرفی کاربر یا کاربران جدید با سطوح دسترسی دلخواه

·        امکان تایپ تاریخ به دوصورت روز ، ماه ، سال و بالعکس

·        رعایت استانداردهای روانشناسی  رنگ و زیبایی ظاهری نرم افزار به منظور جلوگیری از خستگی کاربر

·        رابط کاربر انعطاف پذیر و  کاربرپسند (User Friendly)

·        کنترل خطاها و استثناها و دادن پیغام مناسب  در صورت بروز خطا

·        دارا بودن امنیت فوق العاده بالا در کنترل صحت، حفظ و نگهداری اطلاعات

·        امکان انجام عملیات  مختلف در فرمها به صورت همزمان

·        تنظیمات حرفه ای جهت دلخواه (Customize) نمودن محیط کاری

·        امکان کار با چندین دفتر مالی (نامحدود)

·        امکان کار تحت شبکه

·        طراحی و پیاده سازی بر پایه مفاهیم شی گرا (Object Oreinted Programming)

·        زبان برنامه نویسی دلفی 7 ، C#.Net 2008

·        موتور بانک اطلاعاتی  SQL Server 2008

·        قابلیت اجرا  در تمامی سیستم های عامل نظیر XP ، Vista ، Seven ، Server 2008

            
     تلفن : 52337659 -011   52330763 - 011  همراه : 8496 438 0911   09375213959  09113955547

 

 


مطالب مشابه :


موضوعات و نحوه تهیه پروژه مالی حسابداری

گردان ، فرم سند حسابداری و صدور سند حسابداری حسابداری دستی به
راهنمایی برای ارایه پروژه درس سیستم رایانه ای حسابداری

حسابداری دستی. (نمونه فرم حسابداری در کتاب اصول حسابداری 1 موجود صدور سند بستن
حسابداری مالی

گردان ، فرم سند حسابداری و صدور سند حسابداری حسابداری دستی به
نرم افزار حسابداری دولتی

1-صدور سند دستی. ورود اعداد دستی در پایین فرم وانتخاب از روی سند حسابداری
دستورالعمل حسابداري شخصي

حسابداری،کارشناسی ارشد،ملک اگر فرم سند به صورت a4 است بايد زونكن a4 و اگر به صورت a5 است
نرم افزار حسابداری آسمان

ثبت سند حسابداری : در گوشه ی سمت چپ فرم صدور سند گزینه ی ایجاد طور دستی توسط
نرم افزار حسابداری دهیاری -دانلود نرم افزار دهیاری - نرم افزار بودجه نویسی دهیار برتر

· امکان ثبت اتوماتیک سند سند حسابداری به شیوه دستی فرم های مربوط به
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

(در صورت استفاده از روش دستی سند حسابداری سپس سند حسابداری موقت و فرم
نمونه فرم دریافت و پرداخت

نمونه فرم این وبلاگ جهت اطلاع رسانی در مورد حسابداری به دانشجویان و بطور اخص کمک
برچسب :