تهیه الگوی دامن فون از دامن راسته

ابتدا الگوی دامن راسته را تهیه می کنیم.

www.iranianpattern.blogfa.com

 

حال از پنس های بزرگ دو خط عمود بر پای دامن می کشیم. و آنرا تا خط باسن بزرگ می بریم.

www.iranianpattern.blogfa.com

و آنرا به اندازه ۵ سانتی متر اوزمان می دهیم.( یعنی نواری به اندازه  ۵ سانت به آن اضافه می کنیم)

 

www.iranianpattern.blogfa.com

 

حال دو تا پنس بزرگ را با چسب یا سنجاق می بندیم.

 

 

www.iranianpattern.blogfa.com

 

الگوی دامن فون ۴ اوزمان شما آماده شده است.


مطالب مشابه :


الگوی دامن تنگ - درس چهارم

برای رسم الگوی دامن به اندازه های: دور کمر- بلندی باسن- دور باسن و بلندی دامن نیاز داریم که در
دوخت دامن فون

مزن لباس شقایق - دوخت دامن فون به عبارت دیگر،خط ٧ به ٨ الگوی جلو را ١٤ سانت اندازه می زنیم.
طرز کشیدن الگوی دامن تنگ

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - طرز کشیدن الگوی دامن تنگ - طراحي و دانلود الگو هاي
آموزش خياطی - دامن فون به روش اول (۱)

از ویژگی های دامن فون این است که در قسمت کمر کاملا قالب – الگوی پشت را یک بار روی دولای
تهیه الگوی دامن فون از دامن راسته

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - تهیه الگوی دامن فون از دامن راسته - طراحي و دانلود
17-دامن فون 4ترک

یک دامن فون 4ترک که خط راه در وسط آن قرار دارد بهتر است در الگوی پشت و جلو : خط باسن را مشخص
برچسب :