نمرات میان ترم مهندسی اینترنت - علمی کاربردی تربت ح


ردیف

نام ونام خانوادگی

نمره میان ترم از 4

1

احمدی

2.75

2

اسلامی

غ

3

ایمانی

2

4

باغبانی

غ

5

بذرگری

2.75

6

پروانه

غ

7

حسن پور

2.5

8

حسین زاده زرقری

1.75

9

زیرک

1.5

10

سلطانی

1.5

11

سهیلی

2.25

12

شمشیری

غ

13

شیدایی

2.25

14

صنوبری

2

15

عطایی فر

2.25

16

علی پور

2

17

قادری

3

18

قلیچی

غ

19

کارگران

1.25

20

کارگزاری

1.75

21

کرمانی

غ

22

محمودی

1.5

23

نجارباشی

2.25

24

نشاط

3.25

25

نیکدل

2

26

هاشمی

3.5

27

جهانشیری

غ

28

فهیمه حسین زاده

3.25

29

خطایی

غ

30

شجاعی

1.75

31

شجیعی

غ

32

طهماسبی

غ

33

عیدی

2.25

34

فروزان

1.25

35

فلاحتی

2.5

36

ملای شهن ابادی

غ

37

تیموری

2.25


مطالب مشابه :


قابل توجه دانشجویان ترمی دانشگاه علمی کاربردی تربت حیدریه

قابل توجه دانشجویان ترمی دانشگاه علمی کاربردی تربت
نمونه جزوه درسی #c - علمی کاربردی تربت حیدریه

نمونه جزوه درسی #c - علمی کاربردی تربت
نمرات نهایی درس کاربا نرم افزارهای حقوقی- علمی کاربردی تربت حیدریه

نمرات نهایی درس کاربا نرم افزارهای حقوقی- علمی کاربردی تربت
آدرس مراكز علمي كاربردي خراسان رضوي

نشانی و شماره تلفنهای مراکز آموزش علمی-کاربردی تحت نظارت واحد خراسان صنعت غذاي تربت
پروژه درس آزمایشگاه پایگاه داده ها - علمی کاربردی تربت حیدریه

پروژه درس آزمایشگاه پایگاه داده ها - علمی کاربردی تربت
نمرات میان ترم مهندسی اینترنت - علمی کاربردی تربت ح

نمرات میان ترم مهندسی اینترنت - علمی کاربردی تربت ح. ردیف. نام ونام خانوادگی. نمره میان ترم از 4
خوابگاه

در تربت جام:دانشکده علوم قران خوابگاه دارد.علمی کاربردی خوابگاه دارد .ومهمترین مرکز اموزش
خواص تربت امام حسین

علمی.پزشکی.ورزشی - خواص تربت امام حسین - - علمی.پزشکی. دانشگاه جامع علمی کاربردی.
تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی پودمانی

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو - تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی پودمانی
برچسب :