نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

 

نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

8.25

87360071221

8.75

87360071220

10.75

87360071222

9

87360071245

8.25

87360071227

20

87360071228

6

87360071232

10.5

87360071234

12

87360071237

3

87360071238

11.75

87360071236

5

87360071242

6.25

87360071244

3.5

87360071245

7.5

87360071249

13.75

87360071250

4

87360071252

9.5

87360071253

4.75

87360071254

8

87360071255

11.75

87360071257

19

87360071259

4

87360071261

6.25

87360071270

حذف

87360071262

13

87360071267

3

8۶360071276

3

87360071273

9

87360071274

حذف

87360071275

10.25

87360071276

3.5

87360071277

7.75

87360071278

4.5

87360071281

8.5

87360071282

3.5

87360071284

17

87360071285

6.75

87360071286

10.25

87360071290

3

87360071288

حذف

87360071462

8.25

علی فرشادی

7.75

873600710006

6.5

87360071438

6

87360071452

 جناب آقاي علي فرشادي اسم شما در ليست نمرات من قرار ندارد . پيگيري كنيد


مطالب مشابه :


مقاله

مهندسی بهداشت محیط ساوه مركز آموزش علمي كاربردي مرکز آموزش علمی کاربردی صفا; دانشگاه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه استیل آذین

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی کاربردی یدک رسان کاوه

لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
محمد شرافت معرفی نماینده خانه خیرین استان مرکزی به خانه خیرین ایران

ساوه و ساوجی مهندس نازی اقدم صفا
نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه

نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي.
خانه خیرین استان مرکزی

برای نخستین بار در کشور بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور 457 در ساوه مهندس نازی اقدم صفا
نمرات دانشگاه استیل آذین

نمرات دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا.
نمرات زبان تخصصی دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمرات زبان تخصصی دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
نگاهي گذرا به سيماي فرهنگي اجتماعي شهرستان ساوه - در 120 کیلومتری تهران

ساوه و ساوجی ها پذيرفته شدگان دانشگاه ها 46 ذبيح الله صفا درباره وي مي نويسد:
برچسب :