انیمیشن el Empleo

با توجه به تاکید استاد محترم دکتر ابراهیم زاده انیمیشن زیر تقدیم می گردد:   جهت دانلود کلیک کنید     خلاصه داستان فیلم: مرد از خواب بیدار می شود. چراغی را روشن می کند که پایه ی آن یک انسان است. روی میزی غذا می خورد که از اعضای خانواده اش ساخته شده و بر گرده انسان هایی سوار می شود که در ایستگاه تاکسی او را سوار می کنند تا به محل کارش برسد…

انیمیشین «استخدام» فرصت کوتاه اما تکان دهنده ای بود. با صدای زنگ ساعت روز آغاز می شود و با روشن شدن چراغ چیزی ناسازه شکل می گیرد. این اولین علامت سئوال است ، آغاز گمانه زنی است . اما کم کم  به دیدن آنچه در شروع برایمان ناباورانه بود عادت می کنیم. گویی چشم هایمان را مالیده ایم و   باور کرده ایم آنچه می بینیم نشان از حقیقت دارد. کم کم که پیش می رویم تصویری از خودمان می بینیم ؛ شبیه تصویر در آینه مقعر؛ این حقیقت ماست اگر چه واقعیت چیزی زیبا تر جلوه می کند.

استخدام چیزی متفاوت تر و بسیار حقیقی تر از  آن تصاویر معمولی است که سعی دارد در شلوغی ، ویرانی ، اغتشاش و ناهمگونی، انسان معاصر را به تصویر بکشد. رنگ ها ساده اند، صدا ها واقعی اند. هیچ دهشت تصویری و سیاهی بصری یافت نمی شود. از ماشین وتکنولوژی خبری نیست تا گناه نافرجامی زندگی امروز را به گردنش بیاندازیم. بیگانگی چیزی تنیده در جوهر انسان امروز شده. مرد لحظه ای در آینه مقابلش درنگ می کند، فقط لحظه ای کوتاه. در فاصله ی این تعلیق کوتاه گمانه می زنیم حتما متوجه شده چیزی غیر عادی است.  همه چیز در هاله ی یک طبیعت و عادت پیش می رود. میز صبحانه کنایه ای از رابطه ای بی معنا ست. تلاش برای با هم بودنی نافرجام. آنچه در این انیمیشین اتفاق می افتد ، روح وحشی زندگی معاصر را نشانه می رود و نه کالبد پر سر و صدا و هیاهوی آن را. هیچ دیالوگی برقرار نمی شود. آنچه می بینیم انسانهایی مسخ شده در جهانی شیئی شده و فاقد هر گونه کنش اند.

استخدام ، روایت جهان بی سوژه است. آنچه قرار بود غایت انسان مدرن باشد و جهان را از منظر سوبژگتیویته ای فعال و پویا درک کند به فاجعه ای هولناک و بی صدا تبدیل می شود.  قفس آهنین وبر محقق شده. در پایان اما فاجعه کامل می شود. چهره سلطه گرمرد تبدیل به یک قربانی می شود. همه چیز در خدمت اوست تا او در خدمت دیگران باشد. او کراواتش را مرتب می کند و جلوی در روی زمین می خوابد. پاهای سلطه گر کفش های خود را با بدن روی زمین پاک می کند. اما این پایان ماجرا نیست.


مطالب مشابه :


روش تحقیق کیفی

با سلام. دومین فایل مربوط به درس روش تحقیق کیفی ( آقای دکتر ابراهیم زاده ) به حضورتان تقدیم می
انیمیشن el Empleo

با توجه به تاکید استاد محترم دکتر ابراهیم زاده انیمیشن زیر تقدیم می گردد: شهسواری.
نمرات میانترم محاسبات فنی 2

وبلاگ دکتر ابراهیم شهسواری
مفاخر بیرجند

۱۹- دکتر محمد ابراهیم ۵۰- محمد حسن شهسواری (نویسنده معاصر) ۵۱- محمد
نفرات برتر کنکور

وبلاگ شخصی دکتر به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا "ابراهیم خدایی" روز مهرناز شهسواری
برچسب :