استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

ورودی:

باید طوری باشد که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند و وارد سالن شوند. از لحاظ ابعادی در هر متر مربع حداکثر 6 نفر میتواند قرار بگیرد. اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند (صف) هر 4 نفر 87/1 متر بصورت طولی فضا نیاز داریم پس نتیجه میگیریم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر است آنها را بصورت خطی سازماندهی کنیم.

سالن انتظار (سرسرا):
بعد از ورودی ما فضای سالن انتظار (سرسرا) را داریم. اگر سالن تئاتر ما 200 نفر گنجایش دارد حال به ازای 6 نفر 1 متر مربع و به ازای 200 نفر 34 متر مربع فضا احتیاج داریم البته این در صورتی هست که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همین منظور ما ابعاد فوق را در 3 ضرب کرده و به 102 متر مربع تبدیل میکنیم تا افراد به اندازه ی 2 نفر فضا ی آزاد داشته باشند.
عنصر بعدی که در فضای سرسرا قرار می گیرد coffee break (کافی شاپ) است. برای این فضا برای هر میز 4 نفره 76/5 متر مربع فضا احتیاج داریم حال اگر در هر سانس اجرا 50 نفر بخواهند از کافی شاپ استفاده کنند ما احتیاج به 12 میز 4 نفره داریم یعنی 24/93 متر مربع فضا میخواهیم. در کنار آن 15 متر مربع فضای آشپزخانه و محل فروش می خواهیم.
فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است و از آنجا که جز فضاهای درجه 3 می باشد نباید در دید کامل قرار گیرد البته بهتر است جایی باشد که به راحتی در دسترس باشد. زیرا جز فضاهای خدماتی است 11/29 متر مربع برای 8 توالت و دستشویی احتیاج است.


سالن اجرا:
در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های سمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح . خط دید . آکوستیک تراکم رفت . آمد و نیز اندازه و شکل سکو (صحنه) است.

طول ردیف:

حداکثر 16صندلی به ازای هر راهرو. اگر برای هر 3-4 راهرو یک در خروجی جانبی به عرض۱متر در نظر گرفته شود به ازای هر راهرو 25 صندلی مجاز است.
برای هر تماشاچی نشسته بایدمساحتی برابر با حداقل 0.5 متر مربع در نظر گرفت.

حجم فضا:

این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی به این ترتیب است: تئاترها حدودا 5-4 متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود 8-6 متر مکعب. (به دلیل تهویه ی هوا حجم نباید کمتر از این باشد)

نسبت های قسمت تماشاگران:

1.        دید مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 30 درجه

2.        دید مطلوب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 60 درجه

3.        حداکثر زاویه ی ادراکبدون حرکت سر حدودا 110 درجه

4.        به حرکت کامل سر و شانه ها میدان درک 360 درجه نیز امکان پزیر است.

فضاهای خدماتی پشت سن:

اتاق تعویض لباس:

 یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود. مقدار فضای لازم برای هر نفر 5 متر مربع و برای 6 نفر با ۸ کمد 45 متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است که 5.7 متر مربع می باشد.

اتاق گریم:

 این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد. محیطی که یک گریمور نیاز دارد تا بتواند به راحتی اطراف بازیگر حرکت کند و تمام کار خود را زیر نظر داشته باشد 28/2 متر مربع میباشد که با این حساب ما برای کار 3 گریمور به طور هم زمان کنار هم 72/6 متر مربع فضا می خواهیم. همچنین وجود سرویس دستشویی در این فضا ضروری می باشد.

اتاق نور و صدا:

 این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما. حداقل فضا برای نور پرداز با دستگاه پرژکتور و ۴ نور انداز ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا ۵ متر مربع می باشد همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۲ متر مربع الزامی است.

اتاق کارگردان:

 که در کنار سن قرا می گیرد تا کارگردان در هنگام اجرا بطور مستقیم به نحوی که دیده نشود با سن در ارتباط باشد. ابعاد آن ۹ متر مربع می باشد.

اتاق گروه موسیقی:

 یکی از بخش های مهم یک کار تیاتر اجرای ملودیهای منظم در سکانسهای مختلف است. به همین منظور بهتر است کار گروه موسیقی همراه با تیاتر پیش رود برای همین ما فضایی را برای گروه موسیقی در نظر می گیریم. فضای گروه موسیقی باید بصورتی چیدمان شود که سرپرست تمام گروه را زیر نظر داشته باشد و همچنین در قسمت کم صدا قرار گیرد و حتما یک فضا برای نگهداری ساز به ابعاد ۴ متر مربع داشته باشد. ابعاد مناسب برای گرهه موسیقی ۱۶ متر مربع است.

اتاق استراحت گروه:

 فضای که گروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت می کند. فضای کافی برای ۸ کاناپه و میز ۶ متر مربع است پس برای یک گروه ۱۶نفره ما ۴۰ متر مربع فضا می خواهیم.

اتاق مطالعه:

 قسمتی که گروه در آن استقرار می یابد و ضمن خواندن سناریو باهم شروع به تمرین کار هم می کنند. مقدار فضای کافی برای مطالعه ی ۲۰ نفر ۴۲ متر مربع است.

اتاق مصاحبه:

 فضای لازم ۱۶ متری است که شامل ۱ میز و ۱۰ صندلی است.

قسمت اداری سالن:

اتاق رییس:

 این اتاق از لحاظ استراتژیک باید در بهترین نقطه قرار گیرد. معمولا این فضا با اتاق جلسات ترکیب می شود که ابعاد مورد نظر برای ما 35 متر مربع است .

بخش حسابداری:

 ۱۶ متر مربع برای خود اتاق و یک فضای ۵ متر مربع برای بایگانی و ۱ فضای ۱۶ مترمربع برای مرکز کامپیوتر نیاز است.

اتاق آرشیو:

۱۶ متر مربع برای اتاق بایگانی آرشیو که ۱۵ فایل را در خودش جا می دهد و ۹ متر مربع اتاق برای مسول اتاق آرشیو و ۲۰ متر مربع هم برای مرکز اسناد سالن نیاز است.

بخش خدماتی:

موتورخانه:

این قسمت باید در جایی باشد که بتواند به همه سالن سرویس دهد. ابعاد مورد نظر برای سالن ما ۵۰ متر مربع است.

انبار مرکزی:

 به دلیل این که معمولا هر بخش یک انبار دارد ما فضای بزرگی را برای انبار مرکزی نمی خواهیم مقدار ابعاد لازم ۲۵ متر مربع است.

پارکینگ:

فضای لازم برای پارکینگ ۷۵۰ متر مربع برای ۴۲ خودرو سبک در ضمن اگر در زیر ساختمان قرار گرفت فضای رمپ و تهویه مناسب هم در جدول محاسبه قرار می گیرد.


ا آمفی تئاتر و کتابخانه پردیس دانشگاه سمنان ـ 


223463480703988215587520128162158.jpg

سمنان در مرکز این استان با میانگین دمای 37 درجه ساتی گراد تابستان گرم و خشکی را به همراه دارد . با این حال زمستان این شهر بسیار سرد و گاهأ با بارندگی همراه است .

قرارگیری مجموعه در پردیس دانشگاه سمنان به عنوان نقطه کانونی , به بیان سبک های مختلف معماری اطراف دانشکده میپردازد. ایده این مجموعه بر اساس دو گزینه مجزا شکل گرفته است که ساختارهای معمارانه آن را ترکیب میکند .( آمفی تئاتر و کتابخانه به عنوان قطب مجموعه )

ساخت دو بنا با ویژگی مختلف فضایی چالش اصلی محسوب میشد .ایجاد یک فضای دلنشین و راحت برای کتابخانه علمی و از طرف دیگر آمفی تئاتر با سالن کنفرانس و فضای انتظار آن که میبایست به نحوی خوانا , دعوت کننده , پویا می بود .

برنامه ریزی فضایی نه تنها پاسخ به نیازهای فنی و کاربردی میدهد بلکه به دنبال هویت فضای معماری منحصر بفردیست که از ادغام دو حجم به یک نهاد جامع تبدیل شده.

در واقع رواق های سوراخ شده و آب استخرها , نقش اساسی در کوران هوای طبیعی دارند و سالن اجرا را برای دیدار با اساتید و دانشجویان به عنوان نخستین مخاطبین تهیه میکنند .

در این پروژه سعی شده که حجم مجموعه کتابخانه دانشگاهی و سالن آن بعنوان یک تندیس یا یک عکس به یاد ماندنی باقی بماند .گره و چفد ضربدری در نما ,حجم را از نظر بصری به هم پیوسته نشان میدهد .در حالی که شیشه های ثابت تیره مثلثی شکل فضا را روشن میکند و در واقع به نوعی با نور و سایه بازی میکند. این عناصر با کاهش نور خورشید بخصوص در تابستان گرم و خشک سمنان یک فضای آرام را بوجود می آورد .

آمفی تئاتر شامل 1000 صندلی و 100, 200 صندلی برای سالن تجمع ,فضای چند منظوره , فضای انتظار و....شامل میشود.

کتابخانه شامل بخش مطالعه , نشیمن مخصوص مطالعه روزنامه , ذخیره سازی چند زبانه , کافی نت ,سالن مجموعه مراجع , دفتر اداری , فضای کتاب های نفیس و ... است .

ترکیب سنگ تراورتن با عناصر شفاف کیفیت و ظاهر بصری متفاوت را در طول شب و روز به وجود می آورد.

مشخصات ساخت :

نام پروژه : آمفی تئاتر و کتابخانه دانشگاه سمنان

طراح :گروه معماری موج نو (لیدا الماسیان – شاهین حیدری)

محل ساخت : سمنان ( پردیس دانشگاه سمنان )

تاریخ طراحی : 2006

تاریخ اتمام : در حال ساخت

معماران : لیدا الماسیان – شاهین حیدری اعضای تیم : سارا فرهانی , سروش مجیدی , زهرا همدانی , هاله اعلایی , ندا دهقانی , مریم عیوبی , مریم شکوهی , منا رمزی , نرگس دهقانی

کارفرما : دانشگاه سمنان

مساحت ناخالص : 8000 متر مربع

مشاورین : گروه معماری موج نو (مهندسین سازه , مکانیک و برق )

مهندسین ناظر : غلامرضا توحیدی , شاپور فخری , سهراب کاشفی

پیمانکار : شرکت ساخت و ساز پل بند

2234634807040173240760201237163248.jpg

رندر خارجی


2234634807040535004715201213165008.jpg

رندر خارجی


2234634807040637117320201223167118.jpg

رندر خارجی


2234634807040927645600201252167648.jpg

رندر داخلی


22346348070410609573802012616958.jpg

رندر داخلی


2234634807041242195780201224162198.jpg

آمفی تئاتر


2234634807041508135790201250168138.jpg

عکس هایی از مراحل ساخت


2234634807041724996910201212164998.jpg

برش عرضی


223463480704191061003020123116618.jpg

برش طولیمطالب مشابه :


دانلود سه نمونه برش نقشه اتوکد(DWG) از فضای آمفی تئاتر

(dwg) از فضای آمفی تئاتر ورود شمارا به وبسایت دانلود رایگان پروژهوش آمد میگویم
استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

آمفی تئاتر شامل 1000 نام پروژه : آمفی تئاتر و و ضوابط طراحي پارکينگها دانلود کتاب
مطالعات سالن نمایش یا تئاتر

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com مطالعات سالن آمفی تئاتر. مطالعات
نقشه های آمفی تئاتر

در این پست نقشه کامل سه آمفی تئاتر رو برای دانلود گذاشتم. واقعا نمی دونم این پروژه مربوط به
مطالعات آمفی تئاتر ( تئاتر شهر)

دانلود پروژه های معماری و انجام پروژه ها . عنوان: مطالعات آمفی تئاتر ( تئاتر شهر)
دانلود نقشه آمفی تئاتر یک هتل همراه با فایل AutoCAD

مقالات - پروژه های دانلود نقشه آمفی تئاتر یک هتل همراه با فایل AutoCAD . به حجم 1.5
دانلود پلان آمفی تئاتر هتل که به صورت فایل اتوکدی

مقالات - پروژه های دانلود پلان آمفی تئاتر هتل که به صورت فایل اتوکدی . به حجم 2.3
آمفی تئاتر و کتابخانه پردیس دانشگاه سمنان

مشخصات ساخت : نام پروژه : آمفی تئاتر و کتابخانه دانشگاه سمنان. طراح :گروه معماری موج نو (لیدا
نقشه آمفی تئاتر

نقشه آمفی تئاتر دانلود پروژه و پايان دانلود پلان آمفی تئاتر هتل به صورت فایل
برچسب :