ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه

ژاکت یقه آرشال مردانه :


آستینها و پشت این مدل ساده بافی بوده و الگوی خاصی ندارد .


بنابر
این فقط به آموزش جلو می پردازیم.


 ژاکت را چون روی دیگر لباسها می پوشند  ، باید حدود 4 سانت

 
اندازه هایش را  بزرگتر بگیرید. با توجه به عکس تکه های جلوی

 این ژاکت از پهلو  تا  خط سجاف پهن یقه  ؛  تقریباً  یک سوم  جلوی

کامل  بدن  است .  بنابراین باید اندازۀ جلو را تقسیم به سه کرده و

به ازای هر یک سانت 2 الی 3 دانه بسته به ضخامت کاموا سر بیاندازیم .

مثلاً اگر جلوی کامل از پهلوی راست تا پهلوی چپ 40 سانت است ،

 به اضا فۀ 5 می شود 45 سانت و  با کاموای ضخیم ضربدر 2

 می شود 90 دانه  و تقسیم بر 3 می شود 30 دانه .


پس  30 دانه سر انداخته و با کشباف دوتا زیر و دو تا رو تا

 حدود 7 سانت می بافیم . و به بافت ادامه داده تا زیر بغل .


 در این ژاکت همزمان با  کم کردن زیر بغل باید از خط جلو هم

 کم کنیم تا به حالت یقه هفت در آید .

**********************************

زیر بغل و یقه هفت:1-  برای کم کردن زیر بغل ابتدا باید از طرف زیر بغل

5 دانه کور کنیم   و  تا آخر رج ببافیم .

2 - در  قسمت جلوی سینه هم  برای یقه  دو  دانه را  یکی کرده

( یکی  کور می کنیم) و باز تا آخر رج
می بافیم .

3 -  از این به بعد هم از زیر بغل و هم از طرف یقه ؛ در آغاز بافت

 یکی کور می کنیم تا حدود 5 سانت به  ارتفاع بافتمان اضافه شد .


4 -  دیگر  از یقه و  از زیر بغل کم نمی کنیم و راست تا سر شانه

 ادامه می دهیم . سر شانه را هم در دو مرحله از طرف سر شانه

 کور می کنیم تا  شکل اریب  باشد .


******************************

یقه سجافی آرشال:پهنای این سجاف باید یک سوم اندازۀ جلو باشد . با اندازه های ما
 باید حدود 15 سانت (30رج) باشد تا با دو قسمت جلو ها ؛
 مجموعاً 45 سانت شوند.
1 - دو تا تکۀ جلو را ببافید و سر شانه ها و درز پهلوها را بدوزید.
2 -  اتو بخار مختصری بدهید.
3 - با میل دورۀ مناسب کامواتون از پایین  جلو ی چپ  ؛ شروع به دونه

گرفتن از حاشیه بافتان کنید تا دور یقه جلو ی چپ و  یقۀ پشت ژاکت  و

 در ادامه یقۀ تکۀ جلوی راست و تا انتها پیش میروید تا پایین گشباف

 جلوی طرف راست تمام شود.
29942075850053522610.gif4 - حالا شروع به بافت کشباف دو تا زیر و دو تا رو می کنیم و

حتماً دو تای اول طرف چپ با دو تا زیر شروع شود.( مثل تصویر)

 تا حدود  3 سانتیمتر  ادامه میدهیم .
*************************************

جا دکمه ها :

1 -  در رج  رفت ( روی ژاکت ) 12 دانۀ اول کشباف رو می بافید .

2 -   دو دانۀ بعدی را خیلی شل کور کنید . تا اندازۀ دکمۀ متوسط  باشد.

3 -  14 دانۀ بعدی را کشباف و  دو دانۀ بعدش را جادکمه بزنید .

4 -  این کار را تا پنج جادکمه ادامه دهید و بقیه را تا انتها بدون تغییر ببافید.

 5 - رج برگشت ( پشت ژاکت)  کشباف را ببافید تا به جا دکمه ها که

رسیدید ؛ باید دوباره

دو تا سر بیاندازید تا جا خالیها پر شود .سر انداختن در وسط بافت

 دور انگشتاشارۀ دست  چپ  نخ بیاندازید. بعد با میل دست راستتان از زیر نخ از پایین انگشت اشاره به طرف سر انگشت ؛ نخ را بالا بکشید و توی میل دست راستتان ببرید .
یا به صورت زیر عمل کنید.

97964477823422945025.gif***************************************
5 - حدود 9 سانت کشبافی کنید .

6 - مراحل جادکمه انداختن را تکرار کنید.

7 - 3 سانت آخر را هم کشباف ببافید .

8 - حالا سر تا سر را کور کنید . برای زیبایی بیشتر کارتان  دانه های

زیر را به زیر و  دانه های رو  را به رو کور کنید .

 9 - دو طرف جلو را مطابق تصویر روی هم بگذارید . پایین ژاکت را به هم

سنجاق بزنید تا تکان نخورند و قسمت یقه و سر شانه را هم با هم میزان

 کرده و بوسیلۀ یک ماژیک در داخل جا دکمه ها یک نقطه بگذارید تا  در

طرف دیگر جای دوختن دکمه هایتان مشخص شودمدل ژاکت یقه آرشال پسر بابا..

اندازه گیری شبیه مدل بابایی است ؛
با این تفاوت که قسمت ساده بافی یک چهارم کلّ جلوست و رو همگرد

سجاف پهن جلو فقط به اندازه یک ردیف دکمه است نه  مثل

مدل بابایی دو ردیف و آستین ها هم  سر خود هستند .
 
( شما میتونید دکمه هاشو بیشتر در نظر بگیرید . )


کلّ جلو را سانت بگیرید به اضافۀ 4 کرده و  تقسیم 4 کنید .

با نخ ضخیم به ازای هر سانت دو دانه سر بیاندازید .

ببافید تا  به زیر بغل  رسیدید؛ تا سه مرحله در شروع هر رج

 دوتا دانه اضافه می کنیدتا یک هلال ملایم برای زیر بغل بدست آید

 [اگر به تصویر  دقّت کنید ؛ برای یقه دانه کور نکرده است ][و صاف تا سر شانه بافته اند .]

[شما اگر مایل بودید برای یقه  هفت چند دانه کم کنید ]

 بعد به اندازۀ قد آستین پسر بابا  در سه مرحله دانه اضافه کنید و

 ببافید تا  نصف دور مچ دست کودک به اضافۀ 2 سانت بافته شود  .

 حال برای کور کردن درز روی آستین که تا سر شانه ادامه دارد؛

 باید اریب بودن الگو را رعایت کنید  تا بزرگتر بودن دور بازو و کتف

هم خود بخود بدست آید .. بنابر این  در ابتدای هر رج از طرف

مچ دست  5 تا 5تا کور می کنیم تا سر شانه کامل کور شود.پشت ژاکت پسر بابا:
در مدلهای آستین سر خود پشت و جلوی الگو باید یک اندازه باشد.

 (سانت  کلّ جلو + 4) ضرب در 2= به تعداد عددبدست آمده

سر انداخته و تا زیر بغل ببافید و مثل جلو زیر بغل

 و آستین را اضا فه کرده و ببافید و درست مثل جلو ؛ درز وسط آستین

 و سر شانه را کور کنید.با این تفاوت که در  5 رج آخر تمام دانه های

باقی مانده را نصف کرده تا وسط یقهپشت بدست آید ؛

وآنرا با سنجاق قفلی علامت بگذارید .

 وقتی در موقع بافت به علامت رسیدید ؛ بقیه را نبافید و

 در داخل میل چپ نگهدارید . به پشت بافت رفته و در بافت  ابتدا 6

دانه کور کنید و در دو رج بعد  دوتا  دو تا کور کنید  و دو رج آخر یکی یکی

کور کنید  تا گودی دور گردن پشت بدست آید .[ در زمان کار کردن روی

 گودی گردن ؛ همزمان مدل کور کردن سر شانه را هم انجام دهید.]
وقتی یکطرف تمام شد ؛ نخ را به اولین دانه باقی مانده در میل چپ

 گره زده و مثل نیمه اول شروع به کور کردن نیمه دیگر گودی

گردن پشت کنید.

سجاف پهن جلو و یقه آرشال
  


درموقع بافت سجاف جلو و یقه برای رو هم گرد جادکمه هم

به دلخواه از 5 تا 8 رج به بافت  اضافه کنید.موفق باشید.


مطالب مشابه :


آموزش بافت 7 مدل عروسک و آویز بافتنی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافت 7 مدل عروسک و آویز بافتنی - آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال
الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی - آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال
کلاه برت (بافتنی چند منظوره ! ) ( قابل تبدیل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )

بافتنی های مامان اعظم - کلاه برت (بافتنی چند منظوره ! ) ( قابل تبدیل به دخترانه ، پسرانه و مردانه ) - ((هنر سرمایه من است،دوستش دارم))
آموزش بافت مدل پر طاووسی

این مدل برای لباس های بافتنی زنانه ودخترانه بسیار مناسب است. در این مدل برای هر گل 11 دانه در نظر میگیریم که اینجا 2 گل بافته شده +1 دانه حاشیه در اول و 1 دانه در آخر
جلیقه دامن بافتنی با دو میل

جلیقه دامن بافتنی با دو میل. «« آموزش بافت دامن تمام فون »» بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود. دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید. 1- با نخ کاموای به ضخامت متوسط
ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه

بافتنی های مامان اعظم - ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه - ((هنر سرمایه من است،دوستش دارم))
شنل سه گوشه قلاب بافی طرح لوزی

بافتنی های مامان اعظم - شنل سه گوشه قلاب بافی طرح لوزی - ((هنر سرمایه من است، دوستش دارم))
آموزش بافتنی دستگیره آشپزخانه قلاب بافی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافتنی دستگیره آشپزخانه قلاب بافی - آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال
طرز بافت آموزش بافت گلیم قلاب بافی

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - طرز بافت آموزش بافت گلیم قلاب بافی - آموزشگاه تخصصی آموزش قلاب بافی، آموزش بافتنی،آموزش بافت شال
برچسب :