منابع دکتری رشته مدیریت آموزشی

- مبانی نظری پژوهش، علی دلاور

- روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی و  نسترن شریفی

- روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی

- مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ،دکترعلی دلاور، انتشارات رشد

- روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، دکتردلاور، انتشارات ویرایش

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ارسباران

- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

- شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه‌های پژوهش) ، دکتر حیدر علی هومن،انتشارات پارسا

- آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه

- روش تحقیق، بیابانگرد، جلد ۱و۲

- استدلال آماری در علوم رفتاری، ریچارد شیوسون، ترجمه علی رضا کیامنش

-آمارتوصیفی ۲جلدی،دکترکیامنش

-آماراستنباطی۲جلدی،دکترکیامنش

-روشهای آماری در  روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات پیام نور

- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد

- آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور

- استنباط اماری در پژوهش رفتاری، هومن ،انتشارات سمت

-روش‌های آماری،پاشا شریفی

 

آماروروشتحقیق

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-مدیریت آموزشی ، علی علاقه‌بند

-مدیریت آموزشی و آموزشگاهی ،بهرنگی

-مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،علی علاقه‌بند

-مقدمات مدیریت آموزشی ،علی علاقه‌بند

-سازمان‌ها و سیستم‌های حقیقی- حقوقی و باز ، مترجم: دکتر بهرنگی

-مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد،مترجم: علی علاقه‌بند

-مدیریت عمومی، علی علاقه مند

- مدیریت آموزشی،  علی شیرازی

- مدیریت آموزشی، میر کمالی

 

 مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، علی اکبر سیف، انتشارات آگاه

 -الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز،  ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی، انتشارات سمت

کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف دکتر امان الله صفوی،نشر معاصر-

 مهارتهای آموزشی و پرورشی، دکتر حسن شعبانی، انتشارات سمت-

-الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، جویس بروس و ریل مارشا، ترجمه محمدرضا بهرنگی

-روش ها و فنون تدریس،شعبانی

- روش‌ها و فنون تدریس، اسکندر فتحی آذر

نظریه های یادگیری
نظریه های آموزش


مطالب مشابه :


پروفسور عليرضامدقالچي

دهـکـده ریــــــــاضـی دکـتـر در گروههای موضعاً فشرده 1380 اسکندر نراقی‌راد نرم
اختفای خداوند: ملاحظاتی دربارة الهیات غیبت (گزیده ای از تارنمای دکتر نراقی)

بایسته ترین پاسخی که به این برهان داده شده است احتمالاً از آن ِ دکتر نراقی «اسکندر
اسکندر مقدونی

كتابخانه ي مجازی - اسکندر مقدونی - کلیه کتابهای آپلود شده در این وبلاک مطابق با قوانین
فهرست كتابهاي تاريخي

اسکندر مقدونی هارلد لمب دفاع دکتر مصدق حسن غربت غرب* احسان نراقی تاریخ امیر کبیر
تصاویر منتشرنشده از سردار مومنی ، رئیس پلیس راهور کشور

سردار اسکندر ملا احمد نراقی نگاهی به انجمن اسلامی شاهد دکتر
منابع آزمون دکتری

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی دکتر سرمد اسکندر فتحی
از کاخ شاه تا زندان اوین نوشته ی احسان نراقی

كتابخانه ي مجازی - از کاخ شاه تا زندان اوین نوشته ی احسان نراقی - کلیه کتابهای آپلود شده در
منابع دکتری رشته مدیریت آموزشی

- روشهای تحقیق وارزشیابی آنهادرعلوم انسانی،دکترنادری وسیف نراقی دکتر سرمد اسکندر فتحی
دیدار با اسکندر فیروز انرژی تازه ای به من داد

دیده بان محیط زیست ایران - دیدار با اسکندر فیروز انرژی تازه ای به من داد - به ياد همسرم "زنده
برچسب :