اشنایی با محققین و دانشمندان فیزیک ایرانــــــــــــــــــی

محمد اخوان فرشچی

دكتر محمد اخوان در سال 1325 در تهران بدنیا آمد. وی تحصلات دانشگاهی خود را در آمریكا در دانشگاه آریزونا در مقطع كارشناسی فیزیك آغاز و در سال 1347 فارغ التحصیل شد. او تحصیلات تكمیلی را در دانشگاه نتردام آمریكا ادامه داد و موفق به اخذ مدرك دكترای رشته فیزیك حالت جامد تجربی را از همان دانشگاه در سال 1352 شد. نامبرده هم اكنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك گرایش : حالت جامد تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات رسمی محمد اخوان به قرار زیر است: كارشناسی فیزیك از دانشگاه آریزونا ،آمریكا در سال 1374 كارشناسی ارشد رشته فیزیك حالت جامد ،دانشگاه نتردام در سال 1349 دكتری رشته فیزیك حالت جامد تجربی ،دانشگاه نتردام در سال 1352 مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری و مدیریتی محمد اخوان به قرار زیر استك داور و ویرایشگر تعداد زیادی از مقالات و كتابها در زمینه فیزیك استاد ،دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف رئیس آزمایشگاه پژوهش مغناطیس ،دانشگاه صنعتی شریف از سال 1353 تا سال 1359 و از سال 1372 تا كنون رئیس دانشكده فیزیك دانشگاهی صنعتی شریف از سال 1356 تا سال 1357 عضو پیوسته بالای ICTP از سال 1377 تا كنون عضو فرهنگستان علوم ایران از سال 1379 تا كنون عضو گروه بنیان گذاران مركز ملی برگزیدگان سیستمهای مختلط و مسائل فشرده از سال 1386 تا كنون ویرایشگر مدعو در فیزیك سالهای 1381 و 1383 و 1385 ویرایشگر ژورنال ایرانی پژوهشگران فیزیك از سال 1378 تا كنون ویرایشگر ژورنال پژوهشی دانشگاه اصفهان از سال 1384 تا كنون ویرایشگر ژورنال مركز فیزیك ریاضیات در سال 1378 دبیر اولین كنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانی (انجمن فیزیك ایران)خرداد 1387 فعالیتهای آموزشی : محمد اخوان عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. عنوان دروس ارائه شده توسط ایشان: مواد فشرده فیزیك پیشرفته،عناوین مخصوص در قابلیت رسانایی بالا،مغناطیس،آزمایشگاه فیزیك پیشرفته مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : محمد اخوان بنیان گذار ازمایشگاه پژوهشی مغناطیس ،دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353 می باشد. آرا و گرایشهای خاص : زمینه های مطالعاتی و پژوهشی محمد اخوان به قرار زیر است: مواد كمیاب زمین،دوره مغناطیس،مغناطیس دائمی،آهن مذاب،مغناطیس ذرات نانو،وسایل اندازه گیری،فیلمهای باریك،مقاومت مغناطیس بزرگ،ثبت دمای بالا،ساختار ویژگی،مغناطیس ،محاسبات ساختار اتصال،اثر متقابل الكترون و فونون ،رسانای مغناطیسی جوائز و نشانها : جایزه بهترین كتاب كاربردی علمی سال 1384 چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی محمد اخوان به قرار زیر است: -250 مقاله چاپ شده در ژورنالهای علمی و ارائه شده در كنفرانسهای داخلی و خارجی - 11 مورد استاد راهنمای پایان نامه دانشجویی

حسین افریده

دكتر حسین آفریده در سال 1333 در شیروان بدنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع كارشناسی رشته فیزیك در دانشگاه تهران آغاز نمود و در سال 1359 به پایان رسانید. او تحصیلات تكمیلی خود را در دانشگاه برمینگام انگلستان پی گرفت و موفق به اخذ مدرك دكترای رشته فیزیك در سال 1367 از دانشگاه مذكور شد. نامبرده هم اكنون عضو عیئت علمی و استاد تمام دانشگاه صنعتی امیركبیر می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : حسین آفریده پس از طی دوره های ابتدایی و متوسطه ، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع كارشناسی رشته فیزیك در دانشگاه تهران آغاز نمود و در سال 1359 به پایان رسانید. او تحصیلات تكمیلی خود را در دانشگاه برمینگام انگلستان پی گرفت و موفق به اخذ مدارك كارشناسی ارشد فیزیك كاربردی در تشعشع و دكترای رشته فیزیك به ترتیب در سالهای 1364 و 1367 از دانشگاه مذكور شد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری و مدیریتی حسین آفریده به قرار زیر است: رئیس تحصیلات تكمیلی دانشگاه امیركبیر از سال 1386 تا كنون نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو كمیته انرژی مجلس از سال 1379 تا كنون رئیس كمیته الكتریسته و انرژی مجلس شورای اسلامی از سال 1379 تا سال 1383 عضو كمیته دكتری در علوم هسته ای دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا سال 1384 عضو هیئت داوران ژورنالیهای علمی AEOI از سال 1378 تا سال 1384 (سازمان انرژی اتمی ایران) استاد تمام و استاد راهنمای در رشته فیزیك و علوم هسته ای در دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا كنون معاون پژوهشی در سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1377 تا سال 1379 رئیس مركز تحقیقاتی هسته ای در كشاورزی و پزشكی از سال 1373 تا سال 1377 دانشیار دانشگاه صنعتی امیركبیر در فیزیك هسته ای و سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1373 تا سال 1377 استاد دانشگاه صنعت از سال 1373 تا سال 1377 مشاور مركز تحقیقات اتم از سال 1373 تا سال 1377 مطالعه و توسعه بخش مبادله عكس العامل اتم از سال 1373 تا سال 1377 ایجاد و توسعه روشهای مختلف تحلیلی مانند NRA,RBS,FNAA,PIXE از سال 1373 تا سال 1377 مسئول پروژه شتاب دهنده بر اساس روش تحلیلی از سال 1373 تا سال 1377 رئیس بخش فیزیك هسته ای ،مركز تحقیقاتی اتم از سال 1370 تا سال 1373 رئیس بخش فیزیك شتاب دهنده سیكلوترون-مركز تحقیقاتی هسته ای در كشاورزی و پزشكی از سال 1377 تا سال 1380 استادیار در آزمایشگاه علوم كاربردی هسته ای در بخش فیزیك دانشگاه برمینگام انگلستان از سال 1365 تا سال 1367 پژوهشیار در آزمایشگاه ولذی گراف -مركز تحقیقاتی اتم تهران از سال 1359 تا سال 1362 فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی حسین آفریده به قرار زیر است: - پژوهشیار در آزمایشگاه ولذی گراف -مركز تحقیقاتی اتم تهران از سال 1359 تا سال 1362 - استادیار در آزمایشگاه علوم كاربردی هسته ای در بخش فیزیك دانشگاه برمینگام انگلستان از سال 1365 تا سال 1367 - دانشیار دانشگاه صنعتی امیركبیر در فیزیك هسته ای و سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1373 تا سال 1377 - استاد تمام و استاد راهنمای در رشته فیزیك و علوم هسته ای در دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا كنون عنوان دروس ارائه شده توسط ایشان به قرار زیر است: فیزیك هسته ای ،كشف و اندازه گیری تششع ففیزیك اشعه ایكس ،شتابدهنده ها و كاربرد های آن ، سیستمهای راكتور چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی حسین آفریده : 23 مورد مقاله ارئه شده در كنفراسهای علمی در داخل و خارج از كشور 64 مقاله منتشر شده در مجلات و ژورنالهای علمی در داخل و خارج از كشور

فرهاد اردلان

فرهاد اردلان دكترای رشته فیزیك از دانشگاه كولمبیا یی آمریكا و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با درجه استادی می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : فرهاد اردلان دكترای رشته فیزیك از دانشگاه كولمبیا یی آمریكا است. Research Interests: String Theory, Particle Physics and Quantum Field Theory وقایع میانسالی : فرهاد اردلان پس از اخذ مدرك دكتری در رشته فیزیك به عضویت هیئت علمی گروه فیزیك دانشكده علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف درآمد. وی هم اكنون با سمت استادی در آنجا مشغول به خدمت است. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : فرهاد اردلان عضوهیئت علمی و استاد گروه فیزیك دانشكده علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف است. چگونگی عرضه آثار : فرهاد اردلان مجری طرح : طرح : كیهان شناسی غشائی و هندسه ناجابجایی عنوان مقاله : On the Anomalies and Schwinger Terms in Noncommutative Gauge Theories در مجله Internatioanl Journal of Modern Physics A استاد راهنمای چندین پایان نامه دكتر و كارشناسی ارشد است كه به یك نمونه اشاره می شود: هندسه غیرجابجایی و مدل ذرات, / محسن علیشاهیها

حسام الدین ارفعی

حسام الدین ارفعی متولد سال1327ه.ش دارای مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355ه.ش و عضو هئیت علمی دانشكده ی فیزیك دانشگاه صنعتی شریف با مرتبه ی علمی دانشیاری می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : حسام الدین ارفعی دارای مدرك كارشناسی فیزیك ازدانشگاه صنعتی شریف درسال1350 و دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355ه.ش می باشد. خاطرات و وقایع تحصیل : اخذ مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355از مهمترین مقاطع علمی زندگی حسام الدین ارفعی می باشد. فعالیتهای ضمن تحصیل : حسام الدین ارفعی در حین تحصیل به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعاتی چون مسائل مختلف فیزیك، و الكترومغناطیسی پرداخته است. وقایع میانسالی : حسام الدین ارفعی پس از اخذ مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355به ایران بازگشت و به عنوان عضو هئیت علمی دانشكده ی فیزیك دانشگاه صنعتی شریف استخدام شدو مرتبه ی علمی دانشیاری را كسب نمود. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : حسام الدین ارفعی عضو هئیت علمی دانشكده ی علوم دانشگاه صنعتی شریف از سال1357 تا 1362 و استادیار فیزیك در دانشگاه مازندران و از سال1363 تا 1366 استادیار فیزیك در دانشگاه صنعتی شریف و از سال1366 تا كنون دانشیار دانشگاه صنعتی شرثف می باشد. فعالیتهای آموزشی : حسام الدین ارفعی در دانشكده ی علوم دانشگاه صنعتی شریف به تدریس الكترودینامیك دردانشگاه مازندران، مكانیك و الكترومغاطیس در دانشگاه صنعتی شریف، ریاضی و فیزیك در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حسام الدین ارفعی در كنار تدریس به مطالعه و تالیف اثاری پیرامون مسائل مختلف فیزیك، كشف تك قطبی، مغناطیس ، تیروی پنجم و غیره پرداخته است. آرا و گرایشهای خاص : حسام الدین ارفعی از جمله متخصصان رشته ی فیزیك می باشد كه در اموری چون الكترودینامیك، كشف تك قطبی مغناطیسی علاقمند و متخصص می باشد. جوائز و نشانها : حسام الدین ارفعی برنده جایزه پرفسور عیدالسلام ولوح محقق برجسته در زمینه تحقیقات فیزیك نظری می باشد.

كیوان اسفرجانی

دكتر كیوان اسفرجانی دارای دكترای رشته فیزیك و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با رتبه علمی دانشیار ی می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : كیوان اسفرجانی دارای مدرك دكترای فیزیك می باشد. وقایع میانسالی : دكتر اسفرجانی دانشمند جوان چند سالی را در ژاپن به تحقیق درباره نانو تكنولوژی گذرانده است. فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی و عناوین دروس ارائه شده توسط كیوان اسفرجانی به قرار زیر است: مواد فشرده 1و2،اساس فیزیك،الكترودینامیك،مكانیك كوانتوم كاربردی،فیزیك محاسباتی ،عناوین خاص در CMP آرا و گرایشهای خاص : زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی كیوان اسفرجانی : تاثیرات ترموالكترونیك، در اندازه نانو،فرومغناطیس در شیارها،مغناطیس و دینامیك چرخشی در نقاط كوانتوم،مطالعه ویژگی ترمودینامیك و گروه و فراوانی انها،محاسبات حمل و نقل خواص و پیش بینی لوله های نانو،مراحل ساختار كربن در لوله ، حمل و نقل كوانتوم در سیستمهای نامرتب و طراحی وسایل نانو الكترونیك ،تاثیر متقابل و نامرتب در حالت زمین .. جوائز و نشانها : كیوان اسفرجانی از برتریهای متخصصان فناوری‌نانو بر اساس دستاوردهای مستند در سالهای 1382 تا 1384 بوده است. چگونگی عرضه آثار : از كیوان اسفرجان تا كنون بیش از 20 مقاله در زمینه های تخصصی اش منتشر شده است. او همچنین استاد راهنمای بیش از 23 پایان نامه دانشجویی بوده اس. دكتر اسفرجانی طرح :" بررسی اثرات ترموالكتریك در لوله های كربنی "را به ثبت و مرحله اجرا رسانده است.

اعظم ایرجی زاد

خانم دكتر اعظم ایرجی زاد در سال 1334 در تهران متولد شد.وی مدرك دكترای فیزیك سطح را از دانشگاه ساكیس انگلستان در سال 1369 دریافت نموده است. نامبرده هم اكنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد.گروه : علوم پایهرشته : فیزیكتحصیلات رسمی و حرفه ای : اعظم ایرجی زاددكترای رشته فیزیك را از دانشگاه ساكیسس انگلستان در سال 1369 دریافت داشته است.وقایع میانسالی : دكتر ایرجی زاد كه هم اكنون ریاست پژوهشكده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد، ریاست اسبق مركز وابسته به آموزش و پرورش آموزش علوم و ریاضی را نیز بر عهده داشت . وی حدود 3 سال رئیس دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف بوده است و همچنین حدود 4 سال معاونت پژوهشی دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف بر عهده ایشان بوده است . مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمت اجرایی و اداری دكتر اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: استاد دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده فیزیك رئیس موسسه علوم نانو و نانوتكنولوژی از سال 1384 تا كنون مشاركت درریاست در پژوهشی،دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف از سال 1375 تا 1378 رئیسدانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف از سال 1378 تا سال 1380 رئیس مركز مطالعاتی ریاضیات و علوم تكنولوژی از سال 1380 تا سال 1383 عضو موسسه فیزیك انگلستان از سال 1368 تا 1376 عضو جامعه فیزیك آمریكا از سال 1369 تا سال 1374 عضو زنان جهان سوم در علوم وتكنولوژی از سال 1375 تا كنون عضو سنا،كلوپ دانشجویان برگزیده(ممتاز) از سال 1373 تا كنون عضو جامعه ایرانیان علوم سطح و تكنولوژی از سال 1373 تا كنون و مشاركت در ریاست از سال 1382 تا كنون عضو جامعه ایرانیان نانو از سال 1381 تا كنون و مشاركت در ریاست از سال 1381 تا سال 1385 عضو جامعه نانو تكنولوژی،كمیته وزارت علو و تحقیقات و فناوری از سال 1381 تا كنون عضو جامعه فضای علوم ایران در سال 1382 عضو جامعه نانو تكنولوژی،كمیته وزارت صنایع و معادن از سال 1381 تا كنون عضو SESAME ،تقویت منابع تابش اشعه از سال 1379 تا كنون مسئول كمیته فناوری نانو مركز صنایع نوین وزارت صنایع همكاری با ستاد فناوری نانو در تدوین سند فناوری نانو فعالیتهای آموزشی : فعالیت ها آموزشی و عنواوین دروس ارائه شده توسط اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: صفات ساختار مواد نانو،دروس پایه فیزیك و آزمایشگاها،فیزیك مدرن،فیزیك حالت جامد،ازمایشگاه فیزیك جامد در طیف نما ،فیزیك نمیه رسانا،فیزیك سطح،روشهای آزمایشی در فیزیك،آزمایشگاه پیشرفته فیزیك در فیلمهای باریكآرا و گرایشهای خاص : زمینه مطالعاتی ،پژوهشی و تحققاتی دكتر اعظم ایرجی زاد : فیلم های نازك،ویژگی های الكتریكی،مغناطیس و مشاهده ای فیلمهای باریك،تحقیقات سطحی بوسیله روشهای تكنیكی متفاوت مثل ذیلم،طیف نمای الكترون XPS ،انكسار انرژی الكترون سطح پایین،مطالعه سطوح زبر بوسیله استفاده از نیروهای میكروسكوپی اتم و روشهای مشاهده،مطالعه و ساخت سنسورهای گاز بر اساس فلز اكسید،سیلیكون متخلخل و لوله های نانو كربن،ساخت خرده های نانو بوسیله لیزر جهنده،كمان سل ،جل و تكنیكهای شیمیایی ،صفاتی و كاربردی،مطالعه در علوم نانو و نانوتكنولوژیجوائز و نشانها : دكتر اعظم ایرجی زاد در دومین " جشنواره فناوری های نانو " در سال 1386 به عنوان متخصص برتر برگزیده شده است.ایشان همچنین در سال 1385 نیز به عنوان محقق برتر نانو مورد تجلیل قرار گرفت. خلاصه ای از جوایز ایشان به قرار زیر است: پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال های 85 و 86 رتبه چهارم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 85 رتبه ششم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 86چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی و علمی اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: -60مورد مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی(موجود در CV) - 19 مورد شركت در كنفرانسها داخلی و بین المللی - 146 مورد استاد راهنمای پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا

حبیب الله ایزدیان

حبیب الله ایزدیان در سال 1295 ، در شهر قزوین دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین سپری نمود ، آن گاه رهسپار تهران شد و تحصیلات خود را در رشته فیزیك پی گرفت . وی پس از آنكه مدرك دكترای خود را از دانشكده علوم و بعد از آن در دانشكده پزشكی اخذ نمود ، رهسپار فرانسه شد و تحصیلات تكمیلی خود را در شاخه بیوفیزیك دانشگاه پاریس دنبال كرده و با اخذ درجه دكترای دولتی فرانسه فارغ التحصیل شد. فعالیت آموزشی دكتر ایزدیان با شغل دبیری در مدارس شهرستان بابل آغاز گردید، سپس به امر تدریس در دانشگاه روی آورد و توانست در سال 1339 با مقام دانشیاری ، كرسی بیوفیزیك دانشكده علوم را بدست گیرد. او همچنین در دانشكده افسری نیز تدریس می نمود. وی بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق در امور فیزیك ، خصوصاً « تاثیرات تشعشات اتمی روی بدن و طرق محافظت در مقابل تشعشات » گذراند.گروه : علوم پای هرشته : فیزیك گرایش : بیوفیزیك والدین و انساب : شیخ ابرهیم ایزدی ، پدر حبیب الله ایزدیان ، از روحانیون موجه و مورد احترام قزوین و از شاگردان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله آقاضیاء عراقی بود.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : شیخ ابراهیم ایزدی ـ پدر حبیب الله ایزدیان ـ پس از اخذ گواهی اجتهاد از مراجع بزرگ زمان خود ، انجام امور شرعی و اجتماعی مردم قزوین را بدست گرفت ، طولی نكشید تصدی دفاتر رسمی و ازدواج این شهر را نیز عهده دار گردید.تحصیلات رسمی و حرفه ای : حبیب الله ایزدیان تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین سپری نمود ، آن گاه رهسپار تهران شد و تحصیلات خود را در رشته فیزیك پی گرفت . وی پس از آنكه مدرك دكترای خود را از دانشكده علوم و بعد از آن در دانشكده پزشكی اخذ نمود ، رهسپار فرانسه شد و تحصیلات تكمیلی خود را در شاخه بیوفیزیك دانشگاه پاریس دنبال كرده و با اخذ درجه دكترای دولتی فرانسه فارغ التحصیل شد.هم دوره ای ها و همکاران : دكترحسابی ، دكتر آل بویه و دكتر بهفروز از جمله دوستان نزدیك حبیب الله ایزدیان بودند.همسر و فرزندان : حبیب الله ایزدیان در سال 1339 با خانم اورا ایزدیان ازدواج نمود ، كه ثمرة آن یك پسر و یك دختر می باشد.فعالیتهای آموزشی : فعالیت آموزشی حبیب الله ایزدیان با شغل دبیری در مدارس شهرستان بابل آغاز گردید، سپس به امر تدریس در دانشگاه روی آورد و توانست در سال 1339 با مقام دانشیاری ، كرسی بیوفیزیك دانشكده علوم را بدست گیرد. او همچنین در دانشكده افسری نیز تدریس می نمود.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حبیب الله ایزدیان برای تكمیل اطلاعات خود در زمینه علم فیزیك به خصوص انرژی اتمی ، مسافرت های متعددی به كشورهای اروپایی نمودو توانست در این زمینه تحقیقات گسترده ای نماید.آرا و گرایشهای خاص : حبیب الله ایزدیان بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق در امور فیزیك ، خصوصاً « تاثیرات تشعشات اتمی روی بدن و طرق محافظت در مقابل تشعشات » گذراند. 

 آثار : حفاظت در مقابل تشعشات اتمی فیزیك زیست شناسی و رادیوبیولوژی مكانیك عملی و فیزیك عمومی

 غیاث الدین كاشانی

(وف 840 / 832 ق)، ریاضیدان و منجم. در كاشان به دنیا آمد. پس از فرا گیرى دانش‏هاى زمان و انجام كارهاى نجومى در زادگاهش، به دعوت الغ‏بیگ، به سمرقند رفت و در زمره‏ى بزرگترین منجمانى درآمد كه در خدمت الغ‏بیگ به رصد و تحقیقات نجومى مشغول بودند. غیاث‏الدین به دستور او به همراه معین‏الدین كاشى مأمور بنا گذاشتن رصدخانه سمرقند شد. وى مخترع كسور اعشارى است و از دیگر كارهاى نجومى او تهیه و تدوین «زیج خاقانى»، به فارسى، است كه در آن «زیج ایلخانى» خواجه نصیرالدین طوسى را به دقت تحلیل و تصحیح و تكمیل نمود. غیاث‏الدین در سمرقند درگذشت. از آثارش: «مفتاح الحساب»، و مختصر آن «تلخیص المفتاح»، و شرح آن «تنویر المصباح فى شرح تلخیص المفتاح»؛ «سلم السماء»، در استخراج ابعاد زمین و ستارگان، كه به نظر آقا بزرگ تهرانى همان «الابعاد و الاجرام» اوست؛ «نزهه الحدائق»، در بیان طرز عمل ابزار «طبق المناطق» موسوم به «جام جمشید» كه خود براى شناخت و تقویم ابعاد ستارگان اختراع كرده بود؛ «الالحاقات العشره»، در ذیل «نزهه الحدائق»؛ «المحیطیه»، در نسبت قطر به محیط.[1] جمشید (اول) بن مسعود بن محمود بن محمد (طبیب) كاشانى ایرانى (و. حدود 790 ه.ق- ف. بیرون شهر سمرقند 832 ه.ق/ 1429 م). وى در آغاز عمر چون ذوق و استعدادى خاص براى آموختن دروس ریاضى داشت از تعقیب علم پزشكى كه پیشه‏ى خانوادگى او بود چشم پوشید و در پى علوم ریاضى رفت. پیش از غیاث‏الدین، زیج ایلخانى توسط نصیرالدین طوسى تصنیف شده بود ولى چون ناقص بود و احتیاج به تكمیل و جرح و تعدیل داشت، غیاث‏الدین مصمم گردید براى تصحیح زیج ایلخانى هیأت و ریاضى را به كمال بیاموزد. وى از كاشان همراه خواهرزاده‏ى خود معین‏الدین به سمرقند رفت و چنانكه نوشته‏اند الغ‏بیك آن دو را از كاشان به درگاه خود خواسته بود. غیاث‏الدین نتیجه‏ى اعمال رصدى را كه در كاشان براى تصحیح و رفع نقایص زیج ایلخانى انجام داده بود، در زیجى مدون ساخت و به مناسبت شهرت میرزا شاهرخ- پدر الغ‏بیك- به «خاقان» مطلق- در مقابل اشتهار تیمور به صاحبقران- آن را زیج خاقانى نام داد و به الغ‏بیك تقدیم كرد. نسخه‏اى از این زیج كه در 816 ه.ق نوشته شده اكنون در كتابخانه‏ى دیوان هند (لندن) محفوظ است. گروهى قریب به 70 تن از ریاضى‏دانان و ستاره‏شناسان در اردوگاه الغ‏بیك گرد آمده بودند. معمول چنان بود كه فضلاى تازه‏وارد را به محك امتحان مى‏آزمودند. غیاث‏الدین نیز از این آزمایش بركنار نماند و در همه‏ى امتحانات موفق شد و مورد لطف مخصوص الغ‏بیك قرار گرفت، و پس از آن غالباً در محاوره و پرسش و پاسخ میرزا بود، و پس از قاضى‏زاده كه به حكم سبقت زمانى و مرتبه‏ى استادى وى نسبت به امیرزاده بر همه كس برترى داشت، غیاث‏الدین بر دیگر دانشمندان مقدم بود. در نتیجه‏ى تشویق امیرزاده وى به اكتشافات عالى نایل آمد. در سال 818 ه.ق آلت رصدخانه‏ى تازه‏اى به نام «طبق‏المناطق» اختراع كرد، و درباره‏ى چگونگى عمل بدان و آلتى دیگر كه بیشتر به نام «لوح اتصالات» براى برخى اعمال رصدى ساخته شده بود، رساله‏اى جامع و مفید موسوم به «نزهةالحدائق» نوشت. و پس از آنكه مطالب و فواید آن را در سال 829 ه.ق تكمیل كرد، آلت «طبق‏المناطق» را به درخواست دوستان خویش، به نام خود (جمشید) به «جام جم» موسوم ساخت، ولى چنانكه خود پیش‏بینى كرده بود نام جدید بر اسم قدیم چیرگى نیافت و همان نام اول در حافظه‏ها باقى ماند. الغ‏بیك اندیشه‏ى دیرینه‏اى را كه راجع به رصد جدید كواكب داشت، در سال 823 ه.ق به موقع عمل درآورد (رصدخانه‏ى الغ‏بیكى، در ذیل فرهنگ حاضر). رصد تازه در سال 830 ه.ق. آغاز گشت و در ابتداى عمل به گفتار خود غیاث و اقرار الغ‏بیك در دیباجه‏ى زیج جدید سلطانى یا گوركانى سرپرستى و اداره‏ى رصدخانه و دستیارى میرزا در كار استخراج، با غیاث بوده است، و دیگرى با او در این افتخار شركت نداشت. همین موضوع آتش حسد را در دل فضلاى بى‏فضیلت برافروخت و عاقبت داغ جوانمرگى غیاث را بر دل یاران او گذاشت. غالباً كارهاى او مورد اعتراض و اشكالتراشى همكاران حسد پیشه بود. الغ‏بیك چون فریفته‏ى نجوم و رصد بود به سخن‏چینى و بدگویى حسودان درباره‏ى غیاث التفات نمى‏كرد ولى عاقبت تحت تأثیر بدگویى قرار گرفت و بدین سبب غیاث مورد بى‏لطفى واقع شد، به هر حال چنانكه الغ‏بیك در دیباجه‏ى زیج مى‏گوید غیاث‏الدین جمشید كه در كار رصد نخستین دستیار او بود، در همان آغاز شروع به كار درگذشت. آثار او از این قرار است: 1- زیج خاقانى فى تكمیل الزیج الایلخانى (نسخه‏ى خطى آن در دیوان هند و ایاصوفیه موجود است). 2- زیج تسهیلات. 3- سلم‏السماء (الرسالة الكمالیة) در حل اشكالى كه براى پیشینیان در ابعاد و اجرام رخ داده بود، و آن در تهران به چاپ سنگى رسیده (1306 ه.ق) 4- محیطیه (ه.م) 5- رساله‏ى وتروجیب 6- مفتاح الحساب (ه.م) 7- تلخیص المفتاح، كه ملخص مفتاح‏الحساب مذكور است. 8- نزهة الحدائق (ه.م) 9- نوادر سمرقندى و غیره (محیط طباطبائى، آموزش و پرورش. 10، شماره‏ى 3 ص 4 8 -1 ص 24 -17؛ لغ. و نیز (232.p Equatorium Planetary The Kennedy 10- رساله در شرح آلات رصد (نسخه‏ى آن در لیدن موجود است).  

كامران وفا

دکتر کامران وفا در سال 1339 در تهران به دنیا آمد. وی پس از اتمام دوره متوسطه، در سال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. و با اخذ لیسانس فیزیک و ریاضی از دانشگاه MIT، در سال 1364 دوره دکترای فیزیک را در دانشگاه پرینستون به پایان رساند. وی مقام استادی فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان(تار) دانشگاه هاورد را به عهده دارد و در این زمینه توانسته است پس از سالها تحقیق به حل بعضی از مشکل ترین معمای سیاهچاله ها دست یابد.گروه : علوم پایه رشته : فیزیک اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : دکتر وفا در محیط خانوادگی گرمی همراه با دو برادر دیگر رشد یافت و دوران کودکی و جوانی را سپری کرد.تحصیلات رسمی و حرفه ای : کامران وفا در دبیرستان البرز به تحصیل پرداخت و در سال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. او لیسانس فیزیک و ریاضی خود را در سال 1360از دانشگاه MIT دریافت کرد ودر سال 1364 دوره دکترای فیزیک را در دانشگاه پرینستون به پایان رساند.همسر و فرزندان : دکتر کامران در سال 1365 با خانم آفرین صدر ازدواج کرد و هم اکنون صاحب سه فرزند پسر با نام های فرزان ، کیان و نیکان است.فعالیتهای آموزشی : دکتر کامران پس از اخذ در جه دکترا، در هاروارد مشغول تحقیق و تدریس شد و از سال 1369 به سمت استادی دائم هاروارد دست یافت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : دکتر کامران در حدود دویست مقاله علمی به رشته تحریر درآورده است او از جمله افرادی است که در دانشگاه های معتبر دنیا سرگرم پژوهش است. وی مقام استادی فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان(تار) دانشگاه هاورد را به عهده دارد و در این زمینه توانسته است پس از سالها تحقیق به حل بعضی از مشکل ترین معمای سیاهچاله ها دست یابد.آرا و گرایشهای خاص : مطالعات و پژوهشهای دکتر کامران عموماً به سمت تئوری ریسمان ( تار ) گرایش داشته است او در این باره می گوید: " رشته تحقیقات من نظریه ریسمان است. این نظریه ناهماهنگی میان نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتوم را حل کرده است. این نظریه پیش بینی می کند که ذرات اولیه به جای متمرکز بودن در یک نقطه از ریسمانهای یک بعدی بسیار کوچکی تشکیل شده اند.

 وی در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق بهدریافت جایزه دیراک شد.

آلینوش طریان نخستسن بانوی فیزیکدان ایرانی که در پست قبل بیوگرافی کامل ایشان را گذاشته ام    رضا روزبه

استاد، فیزیكدان، ریاضیدان، ادیب، فیلسوف، فقیه و زاهد. در زنجان به دنیا آمد و تحت تعلیمات عالیه پدرش و عمویش كه هر دو عالم و زاهد بودند قرار گرفت. در دبستان و دبیرستان هم از نظر درس و هم از جنبه فضایل اخلاقى دانش‏آموزى برجسته بود. با پایان گرفتن تحصیلات دبیرستانى به كار تعلیم و تربیت در دبستان توفیق زنجان پرداخت. استعداد عالى و روزش كار بى‏نظیرش در زمینه‏ى تعلیم و تربیت او را در این امر بسیار موفق ساخت. در 1330 ش وارد دانشكده‏ى علوم دانشگاه تهران شد. در تصحیلات عالیه هم دانشجویى ممتاز و بى‏رقیب بود. پس از فراغت از تحصیل در رشته‏ى فیزیك تحقیقات خود را در این زمینه‏ى پى‏گیر شد و به عنوان محقق فیزیك شناخته شد. رساله‏ى پایان‏نامه‏ى تحصیلى‏اش در زمینه‏ى «مطالعه در آثار میدان الكتریكى و رادیاسیون و گاز ازن روى موجودات زنده» بود، و در پایان رساله طرح جدیدى براى استفاده از گاز ازن را در پزشكى ارائه داد. با وجود پیشنهادات مكرر براى احراز كرسى تدریس دانشگاه به سمت دانشیارى دكتر هوشیار، و همچنین عضویت در مجامع تحقیقى غرب همراه مزایاى كلان مادى، وى پایه‏گذارى دبیرستان علوى و تدریس در آن را ترجیح داد و تمام عمرش را صرف انسان‏سازى كرد و شاگردانى تربیت كرد كه به گفته‏ى خودش هر كدام یك مدرسه‏ى علوى بودند. در كنار تحقیقات گسترده در زمنیه فیزیك استاد روزبه در مساله تعلیم و تربیت نیز نظرى صائب و متقن داشت. تسلط كامل وى بر معارف اسلامى و تفسیر قرآن و فقه و اصول چشمگیر بود. «رسائل» و «مكاسب» را به خوبى مى‏دانست. با ادبیات عرب و زبان فرانسه كاملا آشنا بود. در بعد اخلاق نیز شخصى نمونه و كم‏نظیر بود. پاكى و صفا و زهد بى‏ریاى او، حاكى از شاخص بودنش در این زمینه بود. او انسانى بود كه همه‏ى مصلحان جهان آرزوى یافتن مثل او را داشتند. استاد روزبه تالیفات و تحقیقات متعددى در زمینه‏ى علوم مثبته و نیز فقه دارد. حتى در آخرین شب حیاتش به تجدید نظر در این تالیفات مشغول بود. او همگى این آثار را در پایان عمر به یكى از شاگردان فاضلش سپرد تا به چاپ برساند. سرانجام به بیمارى سرطان از دنیا رفت و در قم در گورستان نو به خاك سپرده شد. از آثار وى: «خداشناسى»، كه توسط جامعه مدرسین منتشر شده است؛ «عربى آسان»، كه محصول كار اواخر عمر استاد با همكارى استاد شهید سید كاظم موسوى مى‏باشد؛ رسائل بسیارى در علوم و فقه.

یاسمن فرزان

دكتر ياسمن فرزان، فيزيكدان جوان پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي به عنوان برنده نخستين دوره جايزه دانشمند جوان اتحاديه بين‌المللي فيزيك محض و كاربردي(آيوپاپ) در زمينه تئوري فيزيك ذرات معرفي شد.گفتني است، اعتبار علمي اين جايزه كه از سوي عالي‌ترين نهاد علمي دنيا در رشته فيزيك به وي اعطا شده، يكي از باارزش‌ترين جوايز علمي كسب شده توسط فيزيكدانان كشور است.
اين فيزيكدان جوان در زمان تحصيل در دبيرستان به عنوان اولين دختر المپيادي ايران در رشته فيزيك در المپياد بين‌المللي فيزيك شركت كرد و پس از آن تحصيلات كارشناسي و كارشناسي ارشدش را در ايران پشت سرگذاشت، همچنين وي تحصيلات دكتري و تحقيقات خود را در يك مركز تحقيقات بين‌المللي در ايتاليا و دانشگاه استنفورد زيرنظر دو نفر از بهترين فيزيكدان‌ها گذرانده و علي‌رغم امكان ادامه فعاليت در مراكز تحقيقاتي خارجي به كشور بازگشته و در اين مركز علمي فعاليت دارد.
دكتر ياسمن فرزان مي‌‌گويد: در سال 1369 وارد دبيرستان فرزانگان (تيزهوشان) در تبريز شدم و در سال 1372 به عنوان اولين دانشجوي دختر ايراني در قالب تيم پنج نفره المپياد بين‌المللي فيزيك در اين مسابقات دانش‌آموزي كه در چين برگزار شد، شركت كردم. در اين مسابقات ضمن كسب مدال نقره و تقدير به عنوان بهترين دانش‌آموز دختر شركت‌كننده انتخاب شدم. تيم ما در آن مسابقات پنجم شد و اين بهترين رتبه‌اي بود كه ايران تا آن زمان به دست آورده بود سپس در سال 1373 در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف ثبت‌نام كردم، استاد ناظر من دكتر فرهاد اردلان بود كه من را به فيزيك ذرات علاقمند كرد و در سال 1377 تحصيلات كارشناسي خود را به اتمام رساندم.
دكتر فرزان، در ادامه مي‌‌گويد: پس از يك سال در سال 1380 همسرم - دكتر شيخ‌جباري، فيزيكدان جوان پژوهشگاه و برنده جايزه عبدالسلام ICTP و جايزه فيزيك سازمان كنفرانس اسلامي در سال 2007 - يك بورس فوق‌دكتري در دانشگاه استنفورد گرفت و من وي را در سفر به آمريكا همراهي كردم. پروفسور مايكل پسكين رييس گروه نظري مركز شتاب دهنده خطي استنفورد (SLAC) كه پيش از سفر با وي تماس داشتم، مرا تشويق كرد تا تز خود را به عنوان مهمان در موسسه آن‌ها تكميل كنم. هنگامي كه در آمريكا بودم با استاد ناظر خود مقالات متعددي نوشتيم و در همان حال از فضاي علمي بي نظير مركز نيز بهره مي‌‌بردم. اگر چه من در چندين دوره در مورد تئوري ميداني و ابر تقارني (توازني) شركت كردم. اما پرسيدن سوال و آموختن نكات ظريف اين موضوعات از پسكين كه خود نويسنده بهترين كتاب دانشگاهي در زمينه تئوري ميداني است، فرصتي بود كه من هميشه به آن افتخار مي‌كنم.

افزود: در سال 1383 به ايتاليا بازگشته و از تز خود دفاع كردم و پس از آن اگر چه از چندين موسسه در سراسر جهان از جمله دانشگاه كاليفرنيا( UCLA)، دانشگاه‌هاوايي و ساكلي فرانسه بورس فوق دكتري داشتم، ترجيح دادم به ايران باز گردم و در پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي كار كنم
ياسمن فرزان هم مثل خيلي از محققين كشور دوست دارد روي كوچكترين ذرات هستي فكر كند. او هم مثل همه مردم شاد مي شود؛ اما شادي او از جنس ديگري است، جنس «نوترينو»ها؛ وقتي كه اين ذرات خنثي از خورشيد تا زمين تغيير جرم مي دهند و ثابت مي شود كه آنها هم با همه كوچكي در اين عالم براي خود جرم ، قانون، نظم و تاثير دارند.
 دكتر «فرزان» جايزه جهاني IUPAP (دانشمندان جوان فيزيك ذرات) را از آن خود كرده، هرچند كه در مراسم رسمي آن كه در يك كنفرانس بين المللي و در آمريكا برگزار مي شود شركت نمي كند.

یک مصاحبه با یاسمن فرزان :
   درباره جايزه تحقيقاتتان و پايه فيزيك ذرات صحبت كنيد، طوري كه افراد غيرمتخصص هم متوجه بشوند
    خودم براي اينكه اين علم را متوجه شوم از سال ۷۳ يعني سالي كه وارد دانشگاه شدم روي فيزيك و فيريك ذرات كار كردم.
    دانشگاه صنعتي شريف بوديد؟
    كارشناسي و ارشد را بله، اما براي دكترا به خارج از كشور رفتم.
    كدام دانشگاه؟
    مؤسسه سيستاي ايتاليا. بهترين اساتيد فيزيك ذرات را در آنجا شناختم و آنها باعث شدند به اين علم بيشتر علاقه مند شده و وارد پژوهش هايش شوم.
    چطور شد در ايتاليا تحصيلتان را ادامه داديد؟
    همسرم براي تحصيلات پس از دكترايش بايد به ايتاليا مي رفت؛ من هم همراه او رفتم و به دليل علاقه ام به فيزيك و اينكه بهترين اساتيد رشته «نوترينو» را در مؤسسه «سيستاي» ايتاليا مي توانستم ببينم، در همان جا و همان رشته تحصيلاتم را ادامه دادم.
    فيزيك «نوترينو» چيست؟
    از روي هر سطح و مثلاً سطوح داخل بدن هر شخص (در هر سانتيمتر مربع) چيزي حدود يك ميليون نوترينو در هر ثانيه عبور مي كند، منتها بر هم كنش ضعيفي دارند به طوري كه در طول عمر هر انسان فقط يك بار برهم كنش دارند.
    خب! اين بر هم كنش ضعيف چه تاثيري در زندگي دارد و چرا شما به اين مطالعه علاقه مند شديد؟
    كار ما در شاخه كاربردي تحقيقات نيست، ما در شاخه تحقيقات محض كار مي كنيم. تحقيقات محض درباره خواص خود ذره مطالعه مي كند و البته در اثر آزمايشاتي كه براي يافتن اين خواص انجام مي شود به نتايج تازه اي مي رسيم كه خودش مي تواند منشا يك تكنولوژي جديد باشد.ما اميدواريم اين تحقيقات خيلي زود به
تكنولوژي برسد و نتيجه دهد.
    وقتي اين تحقيقات ديربازده است و نمي شود درباره آنها پيش بيني مطمئني كرد، چرا رويش سرمايه گذاري مي كنند؟
    خيلي ها از اين سؤال عصباني مي شوند؛ ولي سؤال بجايي است. اگر مقايسه شود، مي بينيم كه ميزان سرمايه گذاري در تحقيقات محض در برابر كاربردي خيلي كم است؛ ولي به تجربه دريافته اند كه همين ميزان كم هم وقتي قطع شود موتور تحقيقات خاموش مي شود و حتي تحقيقات كاربردي هم ديگر قطع مي شوند.
    چه ارتباطي بين اين دو وجود دارد؟
    هدف من به عنوان نظريه پرداز فقط مطالعه درباره خواص «نوترينو» است ولي آزمايش هايي كه انجام مي شود به پيشرفت تكنولوژي كمك مي كند.
    همين www را در نظر بگيريد. هدف اوليه تحقيقات فيزيك آن دانشمندان دستيابي به تكنولوژي اينترنت نبوده؛ اما اين فناوري بعد از يكي از آزمايشات فيزيك ذرات به وجود آمد. آنها در سوئيس آزمايش ذرات انجام مي دادند و پس از اندك زماني اين آزمايش ها منجر به پيدايش www با اين همه كاربرد شد كه كاربردهاي زيادي پيدا كرد.
    شما به عنوان محقق مي توانيد پيش بيني كنيد كه در آينده چه كاربردهايي از تحقيق فيزيك «نوترينو» به دست مي آيد؟
    نه به طور مستقيم. يعني هدف ما از تحقيق اين نتيجه نيست. هدف ما فقط شناخت است؛ اما براساس همان شناخت مي توان كاربرد را هم پيش بيني كرد.
    و براساس خواصي كه در «نوترينو» پيدا كرديد به كار روي آن علاقه مند شديد
    بله؛ من حدس مي زنم كه «نوترينو» چنين خواصي را نشان دهد، كسان ديگري براين اساس آزمايش هايي را طراحي مي كنند و طبيعت مشخص مي كند حدس من درست است يا نه و در هر دو صورت شناخت از «نوترينو» بيشتر مي شود.
    «نوترينو» در همان اول كار چه داشته كه اين همه شما را شيفته شناخت خود كرده
    يكي از علل اين علاقه، وجود بهترين اساتيد «فيزيك ذرات و نوترينو» در مؤسسه اي بود كه من مطالعاتم را شروع كردم. آنها سمينارهاي بسيار جذابي را برگزار مي كردند. در ۱۰ سال اخير آزمايش هاي مختلفي طراحي شده كه خواص غيرقابل انتظاري از «نوترينو» را نشان مي دهد. نوترينوها جرم بسيار كمي دارند؛ پيش از اين مي گفتند آنها ذراتي بدون جرم هستند؛ ولي براساس كشفيات اين سال ها معلوم شده است كه نوترينوي خورشيد وقتي به زمين مي رسد به نوترينوي ديگري تبديل مي شود كه جرم كمي دارد؛ همين كشف براي دانشمندان و محققين شاخه محض، كشف بزرگي است.
    «نوترينو»ها در هسته اتم هم هستند؟
    نه؛ اينها ذرات بنيادي ديگري هستند كه مثل نوترون هسته اتم خنثي يا بدون بارند. اين ذرات به دليل جرم كمشان گريز پا هستند.
    شما هم مثل «نوترينو»ها گريزپا هستيد!
    نه؛ اگر گريزپا بودم كه نمي ماندم.
    چطور شد كه بعد از تحقيقات و تحصيلاتتان برگشتيد؟
    اين سؤال سختي است، بيشتر به احساس من برمي گشت.
    همسرتان هم از محققين هستند، با هم همكاري هم داريد؟
    نه، ايشان در رشته رياضي تحقيق مي كنند.
    از اين جايزه كي باخبر شديد
    هفته پيش اعلام شد و قرار است رسماً در كنفرانسي بين المللي در آمريكا اعطا شود كه البته من قرار نيست بروم و شايد از طريق تكنولوژي سمينارم را ارائه كنم.
    وقتي به پدر و مادرتان گفتيد چه احساسي پيدا كردند
    من به آن ها خبر دادم، خوشحال شدند، ولي دقيقاً نمي دانستند اين جايزه چيست، تا اينكه از
ايسنا به آنها گفتند كه خيلي خوشحال شده بودند، پدر و مادرها اگر خبرها را از ديگران بشنوند بيشتر خوشحال مي شوند.
    بهترين هديه اي كه مي توانيد بگيريد چيست؟
    سلامتي پدر و مادرم.
    بهترين هديه اي كه خودتان مي دهيد...؟
    دقت مي كنم ببينم به چه چيزهايي نياز دارند.
    آيا مدرسه در ايجاد علاقه شما نسبت به فيزيك مؤثر بود؟
    بله، معلم هاي فيزيك خيلي خوبي داشتيم.
    اگر رشته ديگري غير از فيزيك را انتخاب مي كرديد، چه رشته اي بود؟
    رياضي.
    در علوم انساني هم مطالعه داريد
    مطالعه بله.
    در حال حاضر به چه تحقيقاتي در ايران احتياج داريم
    به تحقيقات محض و چندين برابر، تحقيقات كاربردي در همه زمينه هاي علمي و علوم انساني.
    به نظر شما انسانيت در چيست
    سؤال سختي است. من به عنوان يك محقق جواب نمي دهم، بلكه نظر شخصي يك آدم معمولي را مي گويم كه شايد هم خيلي ابتدايي باشد . به نظر من انسان ابعاد گوناگوني دارد و انسان كامل كسي است كه بتواند همه ابعاد وجود خود را به طور متناسب رشد دهد و از هيچ يك غافل نماند.
    از نظر فيزيك ،حيات پيچيده است يا مرگ
    حيات.
  
 زندگي آسان است يا مرگ
    رشته من قرار نيست براي پاسخ دادن به اين سؤال كمك كند. اما نظر خودم اين است كسي كه با وجود تمام سختي ها و مسائل سر راهش زندگي را انتخاب مي كند خيلي ارزشمندتر از كسي است كه مرگ را انتخاب مي كند.
    عنوان كاري كه جايزه اش به شما تعلق گرفت چه بود
    من بايد يك توضيحي بدهم. به مجموعه تحقيقات و كار من اين جايزه تعلق گرفت. من طرح هايي براي طراحي آزمايش هايي جهت اندازه گيري برخي پارامترهاي نوترينوها داشتم كه اين طرح ها به وسيله اساتيد اين رشته از كشورهاي آمريكا و ايتاليا نامزد دريافت جايزه شد.
    آيا «آيوپاپ» به شما كمكي هم مي كند
    همكاري هاي بين المللي خيلي مهم است. من associate member مؤسسه تحقيقاتي ICTP (مركز جهاني فيزيك نظري) ايتاليا هستم كه بهترين فيزيكدانان دنيا در آن فعاليت مي كنند. يكي از بهترين كمك ها همين است كه بتوانم سالي يكي ـ دو بار براي تحقيقات به ايتاليا بروم.
    آرزوي شما چيست
    در كار علمي ام بتوانم فكرها، طرح ها و مقالات بهتري را در آينده ارائه كنم

برای اشنایی بیشتر با این چهره برجسته ، میتوانید به سایت ایشان (منجوق) مراجعه کرده و مستقیما با ایشان در ارتباط باشید . 

 


 

بزودی بیوگرافی دانشمندان و فیزیکدانان دیگر کشورمان را در دنباله این پست قرار خوهم  داد.

منابع :

مطالب مشابه :

راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

در این وبلاگ به تمام اطلاعاتی که شما برای استخدام در دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از مرحله ی ثبت نام ,امتحان تستی (در تاریخ26/1/...در هر سال )و جواب امتحان تستی و قبول شدن آن تا مرحله ای که باید به تهران برای مصاحبه و انجام معاینه هابی ...
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

راه مشاور - اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92 - مشاوره تحصیلی و روانی - مسائل تعلیم و تربیت - ادبیات مشاوره ای و تربیتی - راه مشاور.
آگهی استخدام در دانشگاه های افسری ارتش آجا در سال تحصیلی 92-1393

علاقمندان لازم است مدارک خواسته شده را با توجه به محل سکونت خود از تاریخ 20/10/92 تا 20/12/92 حضوری به یکی از حوزه‌های اعلام شده در آگهی روزنامه تحویل و نسبت به ثبت‌نام و دریافت رسید ثبت نام خود اقدام نمایند. و- جدول رشته‌های تحصیلی: ...
خبرهای مراکز و واحدها - 4 مهرماه 92

دكتر سعيد مظلوميان در خصوص زمان ثبت نام دانشجويان مقطع كارشناسي بدون آزمون دانشگاه پيام نور گفت: ثبت نام بدون آزمون دانشجويان كارشناسي پيام نور بر اساس سوابق و از تاريخ 6 آبانماه 92 ، براي تكميل ظرفيت هاي موجود شروع خواهد شد. ... به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور سروستان، در این مراسم که به منظور احیای یاد و خاطره شهدا و آشنا کردن نسل جوان امروز با حماسه آفرینی مردم در دوران دفاع مقدس و با حضور صفاری فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، دانشجویان بسیجی، خانواده ...
استخدام سراسری

به اطلاع میرساند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)‏ به منظور شناسايي و جذب نیروهای متعهد و توانمند در سراسر کشور و در راستاي توسعه عدالت اجتماعي از طريق جذب شايسته ترين افراد، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت نام و رتبه بندی متقاضیان کار نموده است. ... کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند در روزهای سه شنبه مورخ 92/1/27 و چهارشنبه مورخ 92/1/28 ( به مدت دو روز ) به سایت اینترنتی این بانک مراجعه و نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند. ... استخدام دیپلم تمام رشته ها در دانشگاه افسری ارتش.
سوالات کنکوری ها و پاسخ های دکتر توکلی،

پاسخ از دكتر توكلي:آزمون يكي است اما در انتخاب رشته ميتوانيم بعد از آزمون گزينه ي علاقه مندي به دانشگاه ها را بزنيم سوالم در مورد اینکه چرا فقط ... سلام من میخوام برای دانشگاه افسری ثبت نام کنم لطفا زمان ومحل ثبت نام را اطلاع دهید خیلی ممنون پاسخ از دكتر توكلي: ... اين آزمون ثبت نام كنند. سلام من متولد23/11/1372 هستم و در کنکور 92 در کارشناسی عمران دانشگاه غیر انتفاعی قبول شده ام می خواهم در کنکور 93 شرکت کنم ولی نمی دانم در قسمت کد وضعیت نظام وظیفه کدام کد را وارد کنم.
آغاز مرحله تکمیل ظرفیت و رشته های جدید کنکور کارشناسی ارشد دولتی سال 92

9- داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام و شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي ‌(دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1392 مي‌باشند، لازم است در زمان ورود به سايت اينترنتي سازمان و انتخاب رشته نسبت به واريز مبلغ 35.000 ... پذيرش دانشجو در رشته‌هاي بورسيه دانشگاه افسري امام علي(ع) در دانشگاه‌هاي تربيت مدرس و خوارزمي، منحصراً از ميان پرسنل شاغل (فقط مرد) ارتش جمهوري اسلامي ايران با حداكثر 40 سال سن و حداكثر درجه نظامي برابر سروان و پس از انجام مصاحبه ...
اشنایی با محققین و دانشمندان فیزیک ایرانــــــــــــــــــی

او همچنین در دانشكده افسری نیز تدریس می نمود. وی بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق در امور فیزیك ، خصوصاً « تاثیرات .... تيم ما در آن مسابقات پنجم شد و اين بهترين رتبه‌اي بود كه ايران تا آن زمان به دست آورده بود سپس در سال 1373 در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف ثبت‌نام كردم، استاد ناظر من دكتر فرهاد اردلان بود كه من را به فيزيك ذرات علاقمند كرد و در سال 1377 تحصيلات كارشناسي خود را به اتمام رساندم. دكتر فرزان، در ادامه مي‌‌گويد: پس از يك سال در سال 1380 همسرم - دكتر ...
اطلاعیه سازمان سنجش

پيرو انتشار اطلاعيه‌هاي مورخ 22/7/92 و 28/7/92 این سازمان در خصوص اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1392 بدين وسيله توجه پذيرفته‌شدگان نهايي ... داوطلبان براي اطلاع از هرگونه موارد احتمالي(اعم از برنامه زماني جديد براي ثبت‌نام و يا مدارك) قبل از مراجعه به دانشگاهها و موسسات آموزش محل قبولي به وب‌سايت اين دانشگاهها مراجعه نمايند. ... 4- دانشگاه افسري امام علي(ع) - نزاجا.
برچسب :