دوازدهمين جشنواره فرهنگي هنري هفته جهاني ناشنوايان استان مازندران در ساري


دوازدهمين جشنواره فرهنگي هنري هفته جهاني ناشنوايان استان مازندران همزمان با ماه مبارك رمضان در روز پنجشنبه 12 مهر ماه 1386 از ساعت 16 تا 18 در سالن فرهنگ ارشاد اسلامي و مراسم افطاردهي در مسجد كلانتري با حضور ناشنوايان سراسر مازندران ، مسئولين محترم كانون ناشنوايان ايران ، سازمان بهزيستي استان ، فرمانداري ، اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساري طي اجراي گروه سرود ، شعر امام علي (ع) و مداحي بمناسبت شهادت امام علي (ع) و سخنرانيهاي مسئولين كانون ناشنوايان ايران و استان ، سازمان بهزيستي و فرمانداري شهرستان ساري و اهداء جوايز و لوح تقدير برگزار گرديد . و جاي تقدير و تشكر و قدرداني هست از فرمانداري ، اداره اوقات و امور خيريه شهرستان ساري ، سازمان بهزيستي استان ، سازمان فرهنگ ارشاد و اسلامي و سازمانهاي مختلف ديگر كه در اين جشنواره به همراه افطار دهي همكاري لازم را داشته اند . آقاي دكتر محمدزاده مدير كل سازمان بهزيستي مازندران ، آقاي بهروز مبشري رئيس كانون ناشنوايان ايران ، آقاي مهندس زارعي فرماندار شهرستان ساري ، آقاي حاج كلانتري رئيس اداره اوقات و امور خيريه شهرستان ساري ، آقاي دكتر آرام معاونت امور توانبخشي بهزيستي مازندران ، آقاي اردشيري معاون فرمانداري ساري ، حاج حسيني رئيس اداره سياسي اجتماعي فرمانداري ساري ، آقاي فيروز كاظمي نائب رئيس فدراسيون ورزشهاي ناشنوايان ايران ، آقاي مرتضي خوشبين رئيس كانون ناشنوايان استان مازندران ، آقاي علي قربانزاده رئيس انجمن خانواده ناشنوايان استان مازندران ، آقاي محمد پرگر معاون كانون و دبير اجراي ستاد هفته جهاني ناشنوايان استان مازندران ، آقاي ابوالقاسم مسكيني مسئول هماهنگي جشنواره ، آقاي اكبر صادقي مسئول هماهنگي جشنواره ، آقاي حبيب روحي مسئول هماهنگي جشنواره و مهدي كاوياني مشاور هيات مديره كانون ناشنوايان استان مازندران و روسا و اعضاء هئيت مديره كانون و انجمن خانواده ناشنوايان سراسر مازندران.

 

                     

                    

                       آقاي مرتضي خوشبين رئيس كانون ناشنوايان استان مازندران

 

                 

                  آقاي محمد پرگر                        آقاي علي قربانزاده                                      آقاي بهروز مبشري

     دبير جشنواره و معاون کانون استان      رئيس انجمن خانواده ناشنوایان استان                 رئيس كانون ناشنوايان ايران 

 

             

          آقاي دكتر محمدزاده                                  آقاي دكتر آرام                                        آقاي مهندس زارعي

   مدير كل سازمان بهزيستي مازندران      معاونت امور توانبخشي بهزيستي مازندران         فرماندار شهرستان ساري

 

                               

                            


مطالب مشابه :


گزارش عملکرد

و عربی جهت توانمندسازی ناشنوایان استان فارس . انجمن خانواده ناشنوایان استان
انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون ناشنوایان استان آذربایجاغربی

کانون ناشنوایان استان فارس. آقای رضا محمودی رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران و
اپلیکیشن ترجمه زبان اشاره ناشنوایان

انجمن خانواده ناشنوایان کانون ناشنوایان استان فارس. آوای مهر وسکوت . کانون ناشنوایان
اولین دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرسان كانون ناشنوايان شهرستان مهاباد

انجمن خانواده ناشنوایان کانون ناشنوایان استان فارس. (مدیر عامل ناشنوایان استان و
اردوي تفريحي كوهستاني آلاشت از طرف انجمن خانواده ناشنوایان استان مازندران

انجمن خانواده ناشنوایان استان هئيت مديره انجمن خانواده ناشنوایان سابق و فارس; كانون
صورتجلسه در ساری : بهمن ماه 1385

و تقسیم شادیها در بین ناشنوایان خانواده ناشنوايان استان انجمن خانواده
انجمن خانواده ناشنوایان رامسر چشم انتظار کمک و عنایت مسولان.

انجمن خانواده ناشنوایان رامسر چشم انتظار کمک و دوره کاردانی استان خبرگزاري فارس.
دوازدهمين جشنواره فرهنگي هنري هفته جهاني ناشنوايان استان مازندران در ساري

كانون و انجمن خانواده انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس; كانون
( باغْچه بان )

و در 1306 به دعوت رئیس فرهنگ فارس به انجمن خانواده ناشنوایان استان مازندران
برچسب :