تعاونیهای مسکن شاندیز

خرید و فروش زمینهای تعاونیها وادارات شهر

 

شاندیز با قیمتهای منصفانه

 

 در حصارسرخ شاندیز

نهضت سوادآموزی مشهد

بهداری ..

نخریسی

راه آهن ....

فرهنگیان تبادکان و درگز ...

آستان قدس ....

نیروی انتظامی تایباد ...

در شاندیز و حومه :.

نیروی هوایی شهرآباد 

شهید رجایی

بذر شاندیز

هوانیروز دشت بهشت و ساغشک

مخابرات سپاه پاسداران

مشهد کازه فاز ۱و۲و۳

نیروی هوایی فرازبوشهر فاز ۱و۲و۳

استانداری گهر بارپیشه

آستان قدس

دانشگاه علوم پزشکی فاز ۱و۲و۳و۴

دانشگاه فردوسی مشهد فاز ۱و۲و۳و۴

صندوق مهربسیجیان ساغشک

دانشگاه بیرجند

تراورز

فرهاد

نگین شهرداری شاندیز

سازمان آب 

بانک سپه

تامین اجتماعی

گلوبند

گراخک

ثبت احوال

دبیران طرقبه و شاندیز

دادگستری و غیره................ 

 

تلفن تماس :

 

 

 

۰۹۱۵۱۱۵۸۶۰۳     قاسمیان

 

 

۰۹۱۵۹۱۶۰۴۴۱     تقی پور


مطالب مشابه :


پروژه مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید پدیده شاندیز

مشهد نوین - پروژه مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید پدیده شاندیز برج چند منظوره دانشگاه;
اخبار پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز

مشهد امروز - اخبار پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز - - مشهد دانشجویان پرستاری89 دانشگاه آزاد
دانشگاه های ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت جهانگردی (کارشناسی) و(کاردانی)

جهانگردی ایرانگردی گردشگری - دانشگاه های ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت جهانگردی شاندیز-مشهد.
طبیعت مشهد

-دانشگاه باهنر کرمان- شهرستان شاندیز ( غرب مشهد ) تفنگ دره - رشته کوه هزار مسجد ( شمال مشهد )
تعاونیهای مسکن شاندیز

زمین ویلا مسکن مهر و سهام پدیده منطقه نمونه گرذشگری شاندیز , دانشگاه فردوسی مشهد فاز
برچسب :