شخصیت شناسی!

شخصيت شناسي

تست روانشناسی :شخصيت شناسي با چند سوال كوتاه

چاپ فرستادن به ایمیل
ravan1354954003.jpeg

با پاسخ به سوالهاي زير شخصيت خود را در چند سوال بررسي كنيد.

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت خودتان را محک بزنید.

1. دریا را با کدام یک از تیره، شفاف، سبزویژگی های زیر تشریح می کنید؟

آبی ، گل آلود

2. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یا مثلث

3. فرض کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟

بله، خیر

4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چگونه اولویت بندی شوند؟

قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟

6. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه ای، سیاه یا سفید

7. طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟

یک اسب یا یک خانه

. . .

. .

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ ها :

1. آبی تیره: دارای شخصیتی پیچیده.

شفاف: به سادگی قابل درک.

سبز: آسان گیر و بی خیال.

گل آلود: آشفته و سردرگم.

2. دایره: سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.

مربع: خودرای و خود محور هستید.

مثلث: یک دنده و لجباز. (اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

3. بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.

خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.

4. این سئوال، اولویت های شما در زندگی را مشخص می کند.

قرمز: دلبستگی

آبی: دوستان و روابط.

سبز: شغل و حرفه.

سیاه: مرگ.

سفید: ازدواج.

5. میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

6. قهوه ای: فروتن و خاکی.

سیاه: غیرقابل پیش بینی و سرکش و هیجان انگیز.

سفید: برتر و مغرور و تاثیرگذار.

7. این سئوال، اولویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.

اسب: همسر.

خانه: فرزندان.


مطالب مشابه :


دانشگاه علمی-کاربردی

وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی نورآباد - دانشگاه علمی-کاربردی - آدرس : لرستان- نورآباد
دانشگاه‌های استان لرستان

لرستاندانشگاه علمی کاربردی. لرستان • دورود • کوهدشت • نورآباد +
دنباله

وبلاگ دانشجويان آمار90 دانشگاه لرستان علمی آمار دانشگاه لرستان. کاربردی دانشگاه لرستان.
توزیع گاما

وبلاگ دانشجويان آمار90 دانشگاه لرستان علمی آمار دانشگاه لرستان. کاربردی دانشگاه لرستان.
از همه رنگ VIII و یه هدیه کوچیک...

وبلاگ دانشجويان آمار90 دانشگاه لرستان علمی آمار دانشگاه لرستان. کاربردی دانشگاه لرستان.
شخصیت شناسی!

بازرگاني دانشگاه لرستان ورودي 91. انجمن علمی آمار دانشگاه لرستان. مرکز آموزش عالی نورآباد.
سری تلسکوپی و سری توانی

وبلاگ دانشجويان آمار90 دانشگاه لرستان علمی آمار دانشگاه لرستان. کاربردی دانشگاه لرستان.
فارسی نویسی در SPSS

وبلاگ دانشجويان آمار90 دانشگاه لرستان علمی آمار دانشگاه لرستان. کاربردی دانشگاه لرستان.
برچسب :