نکاتی ضروری و حائز اهمیت در مورد رانندگی و نگهداری خودرو

1- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها:این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد

 


مطالب مشابه :


عادت ها و اعتقادات غلط در رانندگی و نگهداری از خودرو

3- عدم تعویض به موقع روغن مثلاً چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000
نکاتی ضروری و حائز اهمیت در مورد رانندگی و نگهداری خودرو

-عدم تعویض به موقع روغن دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و روغن موتور سازگار با
نکات استثنایی درباره خودرو

3-عدم تعویض به موقع روغن مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000
برخی اشتباهات در رانندگی

روغن توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و روغن
عادت ها و اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی و نگهداری از خودرو

3-عدم تعویض به موقع روغن مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000
اشتباهات ایرانی ها در رانندگی!!!

3-عدم تعویض به موقع روغن مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000
24 نکته استثنایی درباره اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی!!

3-عدم تعویض به موقع روغن مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000
نکات مهم در رانندگی

مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او
برچسب :