کتب امور مناقصه و مناقصات

·         عنوان و نام پديدآور                ۲۰ گام طلایی برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای/ تالیف رامین فریور، صادق مشهدی‌فراهانی، اسماعیل عباسی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : مربع آبی‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ۷۰ نکته درباره برگزاری مناقصات: مجموعه مقالات مهندس شهرام حلاج‌نیشابوری در روزنامه مناقصه مزایده/ نویسنده شهرام حلاج.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: مربع آبی، ‏‫‏‏۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده در شهرداری‌های ایران/ نویسنده نادر شکری؛ مدیر پروژه محمود عیدی ، حسین رجب‌صلاحی ؛ تهیه و تنظیم معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی ؛ [به کوشش] استانداری چهارمحال بختیاری، معاونت امور عمرانی، دفتر امورشهری و شوراها.؛ مجری استانداری چهارمحال و بختیاری و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، انتشارات: راه‌دان، ‏‫‏۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                بررسی قانون برگزاری مناقصات‏‫/ تالیف محمدمهدی اسدی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران‏‫: سامان دانش‏‫، ۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                برگ بررسی (چک لیست) پروژه‌های عمرانی مناقصات، قراردادها، نقشه‌ها ، متره بر آورد ساختمانی و عملیات اجرایی/ تالیف و تدوین علیرضا میلانی‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        مشهد: میلان افزار‏‫، ۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                برگزاری مناقصات همراه با آیین نامه‌های اجرایی(در تعاونیهای مسکن مهر)/ نویسنده مجتبی رشیدنهال.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: پایگان‏‫، ۱۳۸۹.‏

·         ‏عنوان و نام پديدآور                چک‌لیست آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات/ تهیه‌کنندگان غلامحسن اصلاحی، یحیی حاج‌مزدرانی، ابوالفضل روستایی؛[به سفارش سازمان بازرسی کل کشور،معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع].

·         ‏مشخصات نشر        تهران: رازنهان‏‫، ۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                چک‌لیست قانون برگزاری مناقصات/ تهیه‌کنندگان غلامحسن اصلاحی، یحیی حاج‌مزدرانی، ابوالفضل روستایی؛ [برای] قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: رازنهان، ‏‫۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                حقوق مناقصات/ حمید باقرزاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : نشر میزان، ‏‫۱۳۹۲ -‏

·         ‏عنوان و نام پديدآور                دستنامه کاربردی قانون برگزاری مناقصه / نویسنده علی‌اکبر جودکی؛ با مشارکت بانک ملی ایران

·         ‏مشخصات نشر        تهران: هفت‌آسمان‏‫، ۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                دستورالعمل رسیدگی به مبحث مناقصات/ تهیه شده در ستاد فنی بررسی و تدوین دستورالعمل‌های حسابرسی معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی و نهادها دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حسابرسی وزارتخانه‌ها.

·         ‏مشخصات نشر        ‏‫تهران: دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی‏‫‏، ‏‫۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ذیحساب پنج: مروری بر مناقصه‌ به همراه آئین‌نامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و آخرین اصلاحات / تألیف و تدوین نقی زهی.

·         ‏مشخصات نشر        تبریز: پارلا‏‫، ۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ذیحساب پنج:مروری بر مناقصه به همراه آئین‌نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و آخرین اصلاحات/ تالیف و تدوین نقی‌زهی.

·         ‏مشخصات نشر        تبریز: پارلا‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                راهنمای برگزاری مناقصات/ تالیف کارگروه مشاوره‌ای امور قراردادها.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: پونه، ‏‫‏۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                راهنمای جامع تهیه و تدارک الکترونیکی کالا و خدمات ( مناقصه‌گذاری الکترونیکی)/ نویسندگان رضا باقری‌اصل، علیرضا طلوع؛ [ به سفارش] دفتر فناوری‌های نوین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها‏‫، ۱۳۸۵ .

·         ‏عنوان و نام پديدآور                راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ ک‍الا/ اث‍ر م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ف‍ن‍ی‌ م‍ج‍ی‍د ش‍ک‍وه‍ی‌ ؛ [ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌] م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌.

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                سلسه مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات (مجموعه مقالات مهندسی شهرام حلاج‌نیشابوری در نشریه مناقصه مزایده) به همراه قوانین و مقررات مناقصه / تدوین و گردآوری علی قره‌داغی.

·         ‏مشخصات نشر        ‏‫تهران: مربع آبی‏‫، ‏‫۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ن‍ی‍ک‌ ن‍ه‍اد،، ع‍ب‍رت‌ روزگ‍ار، م‍ن‍اق‍ص‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ص‍ه‍ب‍ا.

·         ‏مشخصات نشر        [بی‌جا]: [بی‌نا]‏‫‏‏، ۱۳۵۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                شرح موضوعی قانون برگزاری مناقصات به انضمام نسخه الکترونیکی با قابلیت جستجو= The topical description of the tenderُs law/‏‫ گردآوری و تالیف محمدحسین ساعتیان، ‏‫با همکاری پرویز اسدپور، امیر نکونام، محمود دانش‌احمدی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شرکت ملی گاز ایران، روابط عمومی، ‏‫۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات/ مولف ابراهیم اسماعیلی‌هریسی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: دادگستر، ‏‫۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                شرحی بر قانون برگزاری‌‌ مناقصات: همراه با آئین‌‌نامه‌های مربوطه و آخرین اصلاحات/ تالیف محمدحسین عیدی‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: خرسندی‏‫، ‏‫۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                فرآیند برگزاری مناقصات در ۱۸ گام/‏‫ نویسندگان رحمت‌اله حافظی ...[و دیگران].

·         ‏مشخصات نشر        تهران: آوای عشق، ‏‫۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ف‍ه‍رس‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‍ی‌ س‍راس‍ری‌ (غ‍ی‍راس‍ت‍ان‍ی‌) ب‍رای‌ دع‍وت‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و ارج‍اع‌ ک‍ار/ [ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ش‍اوران‌، س‍ازن‍دگ‍ان‌ و پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌]

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                فهرست شرکتهای پیمانکاری ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری(غیر استانی) برای دعوت به مناقصه و ارجاع کار/ معاونت امور فنی دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران

·         ‏مشخصات نشر        [تهران]: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۵ش.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ف‍ه‍رس‍ت ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‍ی‌ ب‍رای‌ دع‍وت‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ و ارج‍اع‌ ک‍ار/ دف‍ت‍ر ام‍ور س‍ازن‍دگ‍ان‌ و پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۶۴.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                فهرست شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری (غیر دبستانی) برای دعوت به مناقصه و ارجاع کارتهیه کننده معاونت فنی دفتر امور سازندگان و پیمانکاران.

·         ‏مشخصات نشر        ‏‫‏‏‏‏[تهران‌]:‏‫‏‏سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات ، ‏‫‏‏[۱۳۵۰].

·         ‏عنوان و نام پديدآور                فهرست شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی برای دعوت به مناقصه و ارجاع کار/ تهیه کننده دفتر امور سازندگان و پیمانکاران.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: سازمان برنامه و بودجه‏‫، ۱۳۶۳.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات/ تدوین مهدی کمالان.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: کمالان‏‫، ‏‫۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات/ تدوین مهدی کمالان.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: کمالان‏‫، ۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات/ابوالفضل صدیقی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : هفت‌پیکر، ‏‫‏‏‏۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات با آخرین اصلاحات والحاقات/ تدوین مهدی کمالان.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: کمالان‏‫، ‏‫۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات با آخرین اصلاحات و الحاقات/ تدوین سیدمهدی کمالان.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : کمالان ‏‫، ‏‫۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی/به اهتمام ابوالفضل طیبی و محسن برزوزاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: اندیشه‌ی ماندگار‏‫، ۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی/به اهتمام ابوالفضل طیبی و محسن برزوزاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: ابوالفضل طیبی: محسن برزوزاده، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی... / تهیه و تدوین عباس محسنی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شرکت تعاونی سازان معین ادارات‏‫، ۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن / به اهتمام محسن برزوزاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: سپینود‏‫، ۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی به انضمام.../ تهیه و تدوین علی پاشا‌محمدنوری.

·         ‏مشخصات نشر        ‏‫تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات‏‫، ‏‫۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی به انضمام آئین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران/ تهیه و تدوین علی‌پاشا‌محمد نوری ؛ کارشناس همکار ضیاء حسینی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات‏‫، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی/ تدوین هادی طالع‌خرسند.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه های اجرایی با آخرین اصلاحات و الحاقات/ تدوین هادی طالع‌خرسند.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون برگزاری مناقصات همراه با آئین‌نامه‌های اجرایی با آخرین اصلاحات و الحاقات / تدوین مهدی کنگرانی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران‏‫: جمال‌الحق‏‫، ۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون جدید مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن به همراه سایر مطالب مرتبط/گردآوری مطالب جواد حاجیانی

·         ‏مشخصات نشر        شیراز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس. معاونت امور فنی، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون مناقصات /سعید باباخانی‌ملکی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : اساس، ‏‫۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی/ سعید باباخانی‌ملکی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : اساس، ‏‫۱۳۹۳.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ق‍ان‍ون ن‍ظام‌ ص‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍رگ‍زاری‌ م‍ن‍اق‍ص‍ات‌/ ت‍دوی‍ن‌ ه‍ادی‌ طال‍ع‌ خ‍رس‍ن‍د

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌ : ج‍م‍ال‌ ال‍ح‍ق‌ ، ۱۳۸۴.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات برگزاری مناقصات دولتی‏‫/ تدوین رضا پاکدامن.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده/ گردآوری علی قره‌داغلی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: مربع آبی: روزنامه مناقصه مزایده‏‫، ۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده/ تدوین علی قره‌داغی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: روزنامه مناقصه مزایده: مربع آبی، ‏‫‏۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ۲/ تدوین و گردآوری علی قره‌داغی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : مربع آبی: روزنامه مناقصه مزایده، ‏‫۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات خرید خدمات و مشاوره/ تدوین علی قره‌داغلی؛ به سفارش روزنامه مناقصه و مزایده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : مربع آبی‏‫، ‌۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات معاملات دولتی ٓمناقصه و مزایدهٓ/ محسن برزو‌زاده‌زواره.

·         ‏مشخصات نشر        قم: سپینود‏‫، ۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات معاملات دولتی ٓمناقصه و مزایدهٓ‏‫= State trading regulations/ محسن برزو‌زاده‌زواره.

·         ‏مشخصات نشر        قم: سپینود‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات مناقصه و مزایده در معاملات/ گردآورندگان عقیل قلی‌پور...[ و دیگران].

·         ‏مشخصات نشر        رشت: کتیبه گیل‏‫، ۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی (مزایده - مناقصه)/ عاطفه زاهدی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: جاودانه: جنگل‏‫، ۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی (مزایده- مناقصه)/عاطفه زادهدی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: جاودانه: جنگل‏‫، ۱۳۹۳.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                کامل‌ترین قانون برگزاری مناقصات به انضمام آیین‌نامه‌های اجرایی مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران/ تدوین علی قائدرحمت.

·         ‏مشخصات نشر        خرم آباد: انتشارات شاپورخواست‏‫، ‏‫۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                کتاب جامع قراردادهای عمرانی (ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی، بین‌الملل، امور مناقصات) قابل استفاده مهندسان ساختمان.../ تالیف علی‌رضا پوراسد.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: علی‌رضا پوراسد، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                کتاب مرجع قراردادهای عمرانی: (ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی، بین‌‌الملل، امور مناقصات) قابل استفاده.../تالیف علیرضا پوراسد.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: پیام‌رسان، ۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                کنکاشی در قانون برگزاری مناقصات/ تالیف حامد نیک‌پور.

·         ‏مشخصات نشر        همدان: بهارالوند‏‫،‌ [۱۳۸۸؟].

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مبارزه با تبانی در مناقصات دولتی با رویکرد پلیس آگاهی/ مولف سهراب بهرامی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: کارآگاه‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه آئین نامه های مربوط به پیمانکاران و مشاوران و تعیین برنده مناقصه و.../ [تهیه و تنظیم] سازمان برنامه و بودجه، معاونت فنی.

·         ‏مشخصات نشر        [بی جا]: سازمان برنامه و بودجه، معاونت فنی‏‫، ۱۳۵۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه‌ای از: قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی و .../ تدوین‌کننده ابوحمزه شیخ‌ودودی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شیخ‌ودود، ‏‫۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه‌ای از: قوانین و مقررات معاملات دولتی همراه قانون برگزاری مناقصات با آئین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ذیربط/ تدوین کننده ابوحمزه شیخ‌ودودی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شیخ ودود‏‫، ۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه‌ای ازقانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی وغیره .../ ابوحمزه شیخ‌ودودی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : شیخ ودود‏‫، ۱۳۹۳.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه‌ای از قوانین و مقررات معاملات دولتی همراه با قانون برگزاری مناقصات با آئیننامه‌های ذیربط و.../ تدوین‌کننده ابوحمزه شیخ‌ودودی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شیخ‌ودود‏‫، ‏‫۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌: شامل: شرایط عمومی پیمان-قانون برگزاری مناقصات.../ اح‍م‍د اس‍ت‍ک‍ی‌.

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌ : ح‍ف‍ی‍ظ‏‫، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون تشکیل سازمان حسابرسی: همراه با اصلاحات، آیین‌نامه‌ها .../ محمدحسین عیدی‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: خرسندی، ‏‫۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه قوانین کاربردی دستگاههای دولتی در امر برگزاری مناقصات/‏‫ نویسندگان رحمت‌اله حافظی ...[و دیگران].

·         ‏مشخصات نشر        تهران: آوای عشق، ‏‫۱۳۸۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی و قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن/گردآوری و تدوین عباس محسنی .

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات، ‏‫۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی و قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن با آخرین اصلاحات چاپ ۱۳۹۰/گردآوری و تدوین عباس محسنی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات، ‏‫۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مجموعه قوانین و مقررات مناقصات‏‫/ مدیریت طرح و پیمان مبنا.

·         ‏مشخصات نشر        تهران ‏‫: اساس‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مدیریت مناقصات( با رویکرد ساختمانی )/ تالیف خشایار کاظم‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : یزدا‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مدیریت نظام‌مند معاملات دولتی/ تدوین و تنظیم رستم فرهادی، علیرضا فولادی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر‏‫، ۱۳۹۱.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مدیریت و راهبرد مناقصات، مورد استفاده حقوق‌دانان، کلیه ارگانها و.../ تالیف و تدوین علیرضا میلانی‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        مشهد: میلان‌افزار‏‫، ۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مدیریت و راهبرد مناقصات، مورد استفاده حقوقدانان ، کلیه ارگان‌ها و.../تالیف و تدوین علیرضا میلانی‌زاده.

·         ‏مشخصات نشر        مشهد: میلان افزار‏‫، ۱۳۸۶.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مطابقت و مغایرت‌های موجود در آیین‌نامه معاملات شرکت‌های برق منطقه‌ای با قانون برگزاری مناقصه/ رمضانعلی یعقوبی.

·         ‏مشخصات نشر        ساری: شلفین‏‫، ۱۳۸۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مناقصات / علیرضا پوراسد.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : فدک‌ایساتیس ‏‫‏‏، ۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                م‍ن‍اق‍ص‍ات‌ ال‍ع‍ق‍ود الاداری‍ه‌: ع‍ق‍ود ال‍ت‍وری‍د و م‍ق‍اولات‌ الاش‍غ‍ال‌ ال‍ع‍ام‍ه‌/ رف‍ی‍ق‌ ی‍ون‍س‌ ال‍م‍ص‍ری‌

·         ‏مشخصات نشر        دم‍ش‍ق‌ : دارال‍م‍ک‍ت‍ب‍ی‌ ، ۱۹۹۹م‌ = ۱۴۲۰ق‌ = []۱۳۷۸.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی/ مولفین محمد عظیمی‌آقداش، مرتضی آبداربخشایش.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: پارسیا‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ال‍م‍ن‍اق‍ص‍ات‌ و ال‍م‍زای‍دات‌ ف‍ی‌ ض‍وآ اح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍ان‍ون‌ ۸۹ ل‍س‍ن‍ة ... ۱۹۹۸/ ع‍زت‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر

·         ‏مشخصات نشر        ۲۰۰۰م‌. = ۱۳۷۹.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ال‍م‍ن‍اق‍ص‍ات‌ و ال‍م‍زای‍دات‌ ف‍ی‌ ض‍وآ اح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍ان‍ون‌ ۸۹ ل‍س‍ن‍ة ۱۹۹۸: و الات‍ح‍ة ال‍ن‍ت‍ف‍ی‍ذ ل‍ل‍ق‍ان‍ون‌ .../ ع‍زت‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر

·         ‏مشخصات نشر        م‍ص‍ر : دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ق‍ان‍ون‍ی‍ه‌ ، م‌۲۰۰۱‎ = .۱۳۸۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                مناقصه و مزایده از دیدگاه آئین‌نامه و قانون/ تدوین جمال کوتی، اسماعیل عباسی،‌رامین فریور؛ به اهتمام ولید کوتی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: آرویج ایرانیان‏‫، ۱۳۹۳.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                م‍وق‍ع‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ص‍ادرات‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ (م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ ف‍اض‍ل‌ ظه‍راب‌پ‍ور

·         ‏مشخصات نشر        ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ رواب‍ط ت‍ج‍اری‌، ۱۳۸۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                نقد و بررسی قانون مناقصات نشست اول-کلیات=Survey and Examining Bidding Act: First Session/ تهیه و تدوین: علی پناهی ؛ سعید حاتمی زاده ، شهرام حلاج

·         ‏مشخصات نشر        تهران: معاونت پژوهشی دفتر مطالعات برنامه و بودجه، ۱۳۸۵.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                نگاهی اجمالی به تشریفات مناقصه و استعلام/ تالیف و تدوین محمدرضا امیدیان.

·         ‏مشخصات نشر        تهران: مربع آبی‏‫، ‏‫۱۳۸۷.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ‏‫حقوق صنعت احداث: شرح قانون برگزاری مناقصات‏‫/ ابراهیم اسماعیلی‌هریسی.

·         ‏مشخصات نشر        ‏‫تهران‏‫: دادگستر‏‫، ۱۳۹۲.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ‏‫متره و برآورد و پروژه: شامل قانون برگزاری مناقصات...‏‫/ تالیف و تدوین امین نوروزی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران‏‫: کتاب آوا‏‫، ۱۳۹۰.

·         ‏عنوان و نام پديدآور                ‏‫مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب.../‏‫ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ ‏‫تدوین و تنقح فاطمه منتصراسدی، لیلا لولاچی.

·         ‏مشخصات نشر        تهران : ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار، ‏‫۱۳۹۳.

 


مطالب مشابه :


چک لیست پزشک

چک لیست پزشک . بنام در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری سمینار،کارگاه و
سمینار تخصصی متره برآورد ، آنالیز و تقویم صورت وضعیت در پروژه ها با فهرست بهای 88 و بخشنامه های جدید

سمینار. برگزاری 3- نکات کلیدی درتهیه صورت وضعیت 9- چک لیست متره برآورد و صورت وضعیت
برگزاری سمینار آشنائی با استاندارد ایزو 10015 و ممیزی آن در مجتمع فولاد مبارکه - اصفهان

برگزاری سمینار آموزشی پرداخته شد و در پایان با بیان الزامات ممیزی آموزشی و تهیه چک لیست
گزارش یک تجربه : گذار از PM به TPM در شرکت لامپ پارس شهاب

چک لیست مذکور حاوی 134 سئوال بوده که در 9 گروه برگزاری جلسه برگزاری سمینار
تغییر تاریخ برگزاری دوره آموزشی کنترل صدا و ارتعاش

تغییر تاریخ برگزاری شرکت کلیه کارشناسان محترم دلیجان در این سمینار چک لیست نهایی سال
چک لیست بازاریابی برای تازه‌کاران

چک لیست‌ها یکی برای مشتریان خود در قالب انتشار محتوای آموزنده، برگزاری سمینار
برگزاري جشنواره ها ، سمينارها و نمايشگاه ها - استاد جناب آقاي هزار خواني

دوره ي كارشناسي روابط عمومي(امور رسانه) - برگزاري جشنواره ها ، سمينارها و نمايشگاه ها - استاد
کتب امور مناقصه و مناقصات

· ‏عنوان و نام پديدآور چکلیست قانون برگزاری مناقصات / تهیه‌کنندگان غلامحسن سمینار
ممیزی

برگزاری سمینار کشوری بهداشت حرفه ای و طب کار و جایگاه آن در چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت
برچسب :