الگوريتم زنبور عسل

الگوريتم زنبور عسل

الگوریتم زنبور شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال 2005توسعه یافت ؛ این الگوریتم شبیه سازی رفتار جستجوی غذای گروههای زنبور عسل است. درنسخه ابتدایی این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می دهد که باجستجوی کتره ای{Random } ترکیب شده و می تواند برای بهینه سازی ترکیبی {زمانی کهبخواهیم چند متغیر را همزمان بهینه کنیم.}یا بهینه سازی تابعی به کاررود.
دانلود متن کامل


مطالب مشابه :


شرح الگوریتم زنبور عسل

سیستم های خبره - شرح الگوریتم زنبور عسل - وبلاگ سیستم های خبره بچه های مهندسی نرم افزار
الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

در الگوریتم abc ، برای اولین بار نیمی از جمعیت زنبورها زنبور کارگر و نیمی دیگر زنبور جستجوگر
الگوريتم زنبور عسل

الگوریتم زنبور شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال 2005 توسعه یافت
الگوریتم زنبورعسل

کاربرد الگوریتم زنبور عسل به منظور انتخاب استراتژی حذف هارمونیک در اینورتر های چند
کاربرد الگوریتم زنبور در علم مدیریت

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - کاربرد الگوریتم زنبور در علم مدیریت - روش تحقیق، ریاضیات و
کاربرد الگوریتم زنبور عسل

الگوریتم زنبور عسل را باید الگوریتمی معرفی کرد که علی رغم سن نه چندان زیاد کاربرد فراوانی
پروژه الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

الگوریتم کلونی زنبور عسل (abc) چندین الگوریتم اکتشافی جدید برای حل مسایل بهینه سازی عددی و
الگوريتم زنبور عسل

الگوريتم زنبور عسل. الگوریتم زنبور شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در
الگوريتم زنبور عسل

مهندسی صنایع - الگوريتم زنبور عسل - بسم الله الرحمن الرحیم
برچسب :