تقدیم به خانم سیفی معلم پایه ی ششم من

تو همیشه یاد می دادی مرا       ضرب و تقسیم،جمع و منها
تو همیشه می گفتی بنویس        دوستت دارم  ،   بار خدایا
تو همیشه می گفتی بخوان        و    قولوا    للنّاس    حسنا
تو همیشه می دادی به من         مشق و تکلیف ، امتحان را
بگذریم از این نوزده هایم         بیست میدهم  ،  من به شما


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تقدیم به وجود با شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را
نامه سرگشاده به پدران و مادران…

نامه سرگشاده به پدران و این متن خطاب به آن والدین است و تقدیم به پدر و مادرم که اگر چه
نامه نویسنده Play time خطاب به والدین

نامه نویسنده Play time خطاب به والدیننامه نویسنده Play time خطاب به والدین
مقاله کودکان تیزهوش تقدیم به پدران و مادران عزیز

مقاله کودکان تیزهوش تقدیم به پاسخ نامه تست 3- والدین تیزهوش به فرزندان خود
تقدیم به خانم سیفی معلم پایه ی ششم من

تقدیم به خانم سیفی معلم پایه ی ششم من والدین تنه | مدل پايان نامه زبان
نقش خانواده ، مدیران ، معلمان وهمسالان در گسترش فرهنگ انسان ساز نماز بین دانش آموزان.

ناچیز تقدیم به والدین و از والدین به و پرسش نامه با معلمین ، والدین و
شبکه های اجنماعی

بر اساس یک تحقیق جدید در آمریکا تنها ۲۶ درصد از والدین نسبت به نامه ها و تقدیم به
برچسب :