تحقیق آزمایشی و روش های گرد آوری اطلاعات

تحقیق آزمایشی و روش های گرد آوری اطلاعات

 

اثر تعاملی زمانی ، نوع ، و دفعات اندازه گیری متغیر وابسته

در برخی طرح های آزمایشی پژوهشگر به دو یا چند اندازه گیری از متغیر وابسته در فاصله زمانی کوتاه بسنده می کند و بر تعمیم نتایج اعتبار بیرونی در طولانی مدت تاثیر دارد

اثر انتظار ازمایش گر(اثرروزنتال)

انتظارات و نگرش ازمایش گر بر نتیجه ی نهایی تحقیق اثر میگذارد

اعتبار ازمایش های میدانی در برابر ازمایش های ازمایشگاهی

آزمایشات مبتنی بر ازمایشگاه اعتبار بیرونی بیشتر دارند از طرف دیگر ازمایش های ازمایشگاهی در مقایسه با ازمایش های میدانی قابلیت درونی بیشتری دارند.

طرح های شبه آزمایشی

طرح یک گروه:

ساده ترین طرح ازمایشی است وهیچ رابطه علت معلولی را اندازه نمیگیردو با یک سنجش یا یک پس ازمون سرو کار دارد.

طرح پیش آزمون وپس آزمون یک گروهی:

این طرح مقایسه نتایج قبل و بعد از عملی کردن اقدامات در نظر گرفته شده را ممکن می سازد می توان با اندازه گرفتن تفاوت بین پس ازمون و پیش ازمون متوجه تاثیر اقدامات شد اما گروه کنترلی وجود ندارد و در تحقیقات تجاری به کار میرود.

طح گروه ایستا

در طرح گروه ایستا دو گروه ازمایشی و کنترل بر گزیده می شوند تفاوت بین نمرات پس ازمونی و گروه ازمایشی و کنترل اثار اقدامات تعیین می شود پیش داوری در گزینش و فنا پذیری اعتبار داخلی این طرح را تهدید می کند.

روش های مشاهده

به ندرت می توان کل تحقیق را بر اساس مشاهده استوار کرد ولی به طور غیر رسمی در اکثر راهبرد های تحقیقاتی  این تکنیک نقش مهمی دارد.

ماهیت تحقیق مشاهده ای

مشاهده مستلزم نگریستن است و نتایج را به طور کمی یا کیفی تحلیل می نماید.

زمینه های تحقیق مشاهده ای

الف)استفاده از محیط کار

ب)رفتار در محیط کار:مشاهده رفتار برای طولانی مدت پر هزینه ترین روش های تحقیقاتی است.

ج)ازمایش مشتری:در این باره هم به دلیل احتمال دروغ وفریبی که در زمان ایفای نقش مشتری وجود دارد

د)تحقیقات مکمل:مشاهده در پیمایش مصاحبه ای عامل مکملی است تا تفاوت میزان نمونه گیری راتصحیح نماید

ه)رفتار اجتماعی:محققان از فرایند تعاملی و استقرایی استفاده می کند تا بر اساس مشاهدات خود رفتارهای اجتماعی را توضیح دهند.مشخصه اصلی چنین مطالعاتی روشی است که محقق با توسل به ان می خواهد بین ان چه خود مشاهده کرده و دیگران بخصوص صاحب نظران تفاوتی یابد.

عوامل اصلی تحقیق مشاهده ای

الف)تحلیل داده ها: استفاده از نمونه ها برای تفسیر و رسیدن و بر اورد کلی.

ب)اتخاب محل

ج)انتخاب مکان مشاهده 

د)انتخاب مدت مطالعه

ه)مشاهده مستمر یا نمونه گیر

و)تعداد شمارش

ز)تقسیم مکان مشاهده به چند منطقه

ح)طراحی برگه ی ثبت

عکس برداری و فیلم برداری

عکس برداری هوایی

از این تکنیک زمانی که مناطق بسیار بزرگی هستند یا شرایطی که دست یابی به مکان دشوار است ویا پراکندگی مکانی وجود دارد استفاده می شود.

عکس برداری

نباید در کنار مشاهده ی مستقیم به ارزش عکس برداری زمینی و معمولی بی توجه بود.

فیلم برداری

این روسش بیشتر برای مقاصد نمایش کاربرد دارد تا مقاصد تحلیلی ماهیت مشکلات مکانی و بهبود مشکلاتی مثل طراحی مجددو... استفاده کرد.       

فیلم برداری در فواصل زمانی

نگاه کردن

حتی اگر در تحقیقات شامل جمع اوری نظامند داده ها از طریق مشاهده نباشد باز هم نباید از استفاده از چشم غافل شد.


مطالب مشابه :


روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش

روش تحقیق آزمایش و شبه آزمایش [1] ¥ اهداف و انتظارات: انتظار می رود که با رسیدن به اهداف این
روش تحقیق آزمایشی

روش تحقیق آزمایشی مشکل کنترل در تحقیق آزمایشی را ،کنترلی که از طریق آن بتوان به
روش آزمایش و شبه آزمایش

از شرایط ضروری هر تحقیق است و اولین هدف هر روش آزمایشی پاسخ به این سوال است که: آیا دستکاری
تحقیق آزمایشی و روش های گرد آوری اطلاعات

تحقیق آزمایشی و روش های گرد آوری طرح های شبه آزمایشی. طرح یک گروه:
نحوه ی تمایز طرح های آزمایشی، شبه آزمایشی و نیمه آزمایشی

نحوه ی تمایز طرح های آزمایشی، شبه آزمایشی و نیمه آزمایشی روش تحقیق (روش پژوهش)
روش تحقیق ترکیبی

و گروه های آزمایش و کنترل در روش تحقیق آزمایشی . تطبیقی ، همبستگی ، شبه آزمایشی یا
روش های تحقیق پروپزال

2- تحقیق آزمایشی 3- سایر روش انواع طرح های شبه آزمایشی به شرح زیر می باشد : الف
جزوه تایپی روش تحقیق

جزوه روش تحقیق دکتر 1.طرحهای شبه آزمایشی: که حداقل کنترل را اعمال می کنند
مرکز تخصصی انجام پروپوزال، پایان نامه و تحلیل آماری در رشته روانشناسی

بالینی، آمار و روش تحقیق، بازار کار آزمایشی، طرح شبه آزمایشی، تحقیق نیمه تجربی
برچسب :