فرم ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی

                                                           نمونه برگ ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی

فرم ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی

نام و نام خانوادگي

نام استان

شهر/ منطقه

عنوان اثر

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

ردیف

معیار

امتياز كسب شده

حد اکثر امتیاز

1

مشخصات کامل تولید کننده اثر هنگام اجرای نرم افزار

 

5

2

انطباق با هدف های آموزشی

 

5

3

تطابق سطح مطالب ارایه شده با سطح یادگیری مخاطبان

 

5

4

ایجاد زمان بندی، معادل یک جلسه آموزشی

 

3

5

برخورداری از صحت علمی

 

7

6

تناسب نمودارها، تصاویر، تعاریف و مثال ها با محتوای درسی

 

3

7

نوآوری در روش ارایه شده

 

5

8

جذابیت در جلب مخاطب و ایجاد علاقه و انگیزه در فراگیر

 

5

9

تعمیق یادگیری

 

5

10

تسریع در یادگیری

 

5

11

رعایت نکات ضروری در طراحی صفحه ها( اندازه حروف، نوع حروف، محل نکات مهم و ...)

 

5

12

استفاده مناسب از صوت، رنگ و تصویر در نرم افزار آموزشی

 

5

13

رعایت کلیه مراحل تدریس( آموزش، تمرین، آزمون و بازخورد آن)

 

15

14

به کارگیری امکانات جانبی( آزمایشگاه مجازی، گالری تصاویر و ...)

 

3

15

اجرای autorun  نرم افزار

 

5

16

برخورداری نرم افزار از دستورالعمل و راهنمای کامل برای استفاده کاربر

 

4

17

به کارگیری کلیدهای کافی برای اجرای مجدد و بازگشت به صفحه اصلی

 

5

18

معرفی و اجرای نرم افزارهای لازم برای اجرای برنامه

 

5

19

سهولت استفاده از نرم افزار با حداقل توانایی و اطلاعات

 

2

20

استفاده از زبان فارسی در تمام مراحل

 

3

جمع کل امتیاز

 

100

           

 


مطالب مشابه :


نمونه صورتجلسات شركت ها(دانلود صورتجلسه شركت ها)pdf

(دانلود صورتجلسه شركت ها)pdf نمونه صورتجلسات شركت ها(دانلود صورتجلسه شركت ها)
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

دانلود نمونه فرم انواع ها، دستور کارها و صورت مجالس کارگاهی، صورتجلسه های
نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری

وبسایت مهندس عالی زاده - نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری - وبسایت شخصی مهندس عالی زاده
نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی
صورتجلسه كارگاه 1

فرم ارزشيابي 22 pm " >تشکیل جلسه کارگاهی 11/12/93; 6 am " >صورتجلسه كارگاه 2;
فرم ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی

فرم ارزیابی تولید نمونه برگ ارزیابی تولید محتوای الکترونیکی جلسه کارگاهی;
دانلود فایل " شرح وظایف ناظر مقیم " به همراه نکات تکمیلی

راهنمای نظارت در طرح های عمرانی/چک لیست های کارگاهی نمونه برداری را و فرم های
فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای ساختمان

فرم صورتجلسه فاصله حمل . دستورهای کارگاهی ونحوه مکاتبه نمونه سوالات آزمونهای
برچسب :