بودجه بندي پیشنهادی دروس پايه ي دوم ابتدايي سال تحصيلي 92- 91

بودجه بندي پیشنهادی دروس  پايه ي دوم ابتدايي سال تحصيلي  92- 91

درس /ماه

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

قرآن

10- 2

25 - 11

40-26 

55- 41

68- 56

82- 69

92- 83

103- 93

بخوانيم

14- 2

31- 15

45- 32

59- 46

69- 60

84- 70

96- 85

114- 97

هديه

20- 12

33- 21

45- 34

59- 46

67- 60

79- 68

88- 80

95- 89

رياضي

18- 1

36- 19

54- 37

72- 55

90-  73

108- 91

126- 109

145- 127

علوم

21- 12

33- 22

45- 34

59- 46

69- 60

81 - 70

89- 82

103- 90

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات ریاضی و فارسي کار پایه دوم، جهت دانلود در سال تحصيلي 92-91

و زمانبندی دروس- و برنامه و سوالات ماهانه دوم ابتدایی همراه تحصیلی 92-91 پایه دوم
برنامه هفتگی دوم گل مریم 92 - 91

برنامه هفتگی پایه دوم / 1 دبستان سجادیه منطقه 6 تهران - سال تحصیلی 92- 91 شنبه - ریاضی / ریاضی
بودجه بندی کتب درسی اول ابتدایی درسال تحصیلی 93-92

علمی آموزشی "پایه اول ابتدایی" - بودجه بندی کتب درسی اول ابتدایی درسال تحصیلی 93-92 - 79 91----- 91
بودجه بندي پیشنهادی دروس پايه ي دوم ابتدايي سال تحصيلي 92- 91

بودجه بندي پیشنهادی دروس پايه ي دوم ابتدايي سال تحصيلي 92- 91 پایه ابتدایی پایه دوم.
جدول زمان بندی پایه ی دوم

جدول زمانبندی پیشنهادی سالانه برای تدریس دروس پایه دوم ابتدایی در سالتحصیلی 92-91
جدول بوجه بندي پيشنهادي كتب جديد التاليف پايه ي دوم ابتدايي در سال تحصيلي 92-91

التاليف پايه ي دوم ابتدايي در سال تحصيلي 92-91 پایه دوم ابتدایی دبستان سما چالوس 93-92.
برچسب :