استخدام در ارتش(مهلت ثبت نام:20/12/90)

آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران(مهلت ثبت نام ۲۰/۱۲/۹۰)
ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم الانبياء(ص) ، هوايي ، دريايي و سازمان هاي تابعه خود از بين جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامي ، دانشجو مي‌پذيرد.

 داوطلبان از بين فارغ‌التحصيلان پيش‌دانشگاهي رشته‌هاي رياضي‌فيزيك، علوم تجربي ، علوم انساني ومعارف اسلامي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش‌هاي نظامي كاربردي در دانشگاه‌هاي افسري امام علي عليه السلام ، هوايي شهيد ستاري، علوم دريائي امام خميني(ره) و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.

  الف- شرايط عمومي: 1-     متدين به دين مبين اسلام. 2-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران (ايراني ‌الاصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه) 3-     ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن. 4-     اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه. 5-     فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران. 6-     نداشتن عضويت ، يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي. 7-     دارابودن حداقل 17 سال تمام و حداكثر 22 سال و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود (براي فرزندان شهدا 5 سال به حداكثر سن داوطلبين اضافه مي‌شود) مبناي محاسبه سن داوطلبان اولين روز تاريخ ثبت نام مي باشد. 8-     حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما 20 سال مي‌باشد. 9-     عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش . 10-دارابودن سلامت جسم و روان(برابر معاينات استخدام). تبصره: حداقل قد براي عموم داوطلبان 165 سانتيمتر و ديد چشم براي رشته‌هاي خلباني و ناوبري 10/10  و براي ساير رشته‌ها حداقل 8/10 مي باشد.  

 ب- شرايط اختصاصي: 1-     سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران. 2-     داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي‌فيزيك14 وبراي رشته هاي علوم انساني و معارف اسلامي 16 و همچنين حداقل معدل كتبي 10 براي  تمامي رشته ها (فرزندان شاهد ازشرط معدل معاف مي باشند). 3-     جهت داوطلبان خلباني هواپيما حداقل معدل كل 15 و حداقل معدل كتبي 12 مي باشد. 4-     قبولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صلاحيت‌هاي گزينشي. 5-     فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار مي‌باشند. 6-     بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم از اولويت استخدام برخوردار مي باشند. 7-     نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي. 8-     ازپذيرفته شدگاني كه دانشجوي ساير دانشگاهها مي باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصيل ثبت نام نهايي بعمل خواهد آمد. 9-     امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكي درارتش ج.ا.ا وجودندارد. 10-داوطلبان داراي مدرك قهرماني كشوري و بالاتر داراي اولويت در استخدام بوده و در صورت عدم قبولي در معاينات پزشكي اوليه ،براي انجام معاينات مجدد به ف بهداپ آجا معرفي مي شوند.  

ج- امتيازات: 1- تحصيل در دانشگاه‌هاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران(دانشگاه افسري امام علي(ع) نيروي زميني، دانشگاه هوايي شهيد ستاري نيروي هوايي، دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابي) شبانه‌روزي مي‌باشد. 2-  پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان مي‌باشد. 3-  به دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي‌شود. 4-  دانشجويان پس از طي 7 ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل مي‌گردند و پس از دانش‌آموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته مربوط اعطا مي‌گردد. 5-  اجا متعهد مي گردد پس از 15 سال خدمت كاركنان با اعطاي وام جهت كمك به تأمين مسكن شخصي آنها اقدام نمايد . 6-  فارغ التحصيلان از تسهيلات منازل سازماني ، وام هاي مصوب ، كارت اعتباري حكمت ، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .  

 د- مدارك مورد نياز جهت ثبت‌نام: 1-تكميل فرم تقاضاي ثبت‌نام 2-روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي. 3-سه قطعه عكس 4×3 پشت ‌نويسي شده كه يك قطعه آن به تقاضانامه ثبت‌نام الصاق گردد. 4-اصل وروگرفت‌گواهي‌پايان‌دوره‌متوسطه وپيش‌دانشگاهي وياگواهي اشتغال به تحصيل دردوره پيش‌دانشگاهي ازآموزش وپرورش مربوط يك برگ.      5-روگرفت كارت پايان خدمت در صورت انجام خدمت ضرورت سربازي.      6-فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و نظاميان مدارك مربوط را به همراه ساير مدارك تحويل نمايند. 7-     بسيجيان فعال و حافظان كل قرآن كريم مدارك مربوط را به همراه سايرمدارك تحويل نمايند.  

 هـ- نحوه ثبت نام : علاقمندان لازم است مدارك خواسته شده را با توجه به محل سكونت خود از تاريخ 20/10/90 تا 20/12/90 حضوري به يكي از حوزه‌هاي اعلام شده در آگهي روزنامه تحويل و نسبت به ثبت‌نام و دريافت رسيد ثبت نام خود اقدام نمايند.  

 و- جدول رشته‌هاي تحصيلي: رديف عنوان رشته دانشگاه نوع ديپلم و پيش دانشگاهي   1   رشته‌هاي عمومي نيروي زميني (شامل: مديريت دفاعي ومهندسي تعميرونگهداري بالگرد)   امام علي(ع)     رياضي‌فيزيك، علوم تجربي       2   رشته‌هاي عمومي قرارگاه پدافند هوايي (شامل: مهندسي برق الكترونيك-مخابرات ، كنترل هوايي عمليات موشكي ، كنترل هوايي اطلاعات عمليات)     شهيد ستاري       رياضي‌فيزيك، علوم تجربي       3   رشته‌هاي عمومي نيروي هوايي (شامل:مهندسي ناوبري شكاري،مراقبت پرواز،كنترل هوايي عمليات موشكي، كنترل هوايي اطلاعات عمليات،كنترل شكاري،مهندسي برق الكترونيك- مخابرات،مهندسي هوافضا،مهندسي تعميرونگهداري هواپيما، مهندسي رايانه ، مديريت)     شهيد ستاري         رياضي‌فيزيك، علوم تجربي (دررشته هاي فني ومهندسي اولويت با ديپلم رياضي فيزيك است)       4   رشته‌هاي عمومي نيروي دريايي (شامل:مهندسي عرشه، مهندسي مكانيك، مهندسي برق الكترونيك- مخابرات، مديريت-كميسر دريايي،تفنگدار دريايي)     امام خميني(ره) نوشهر       رياضي فيزيك ، علوم تجربي   5 حفاظت اطلاعات و جنگ الكترونيك فارابي رياضي فيزيك ،علوم تجربي 6 خلباني بالگرد (نيروي زميني) امام علي(ع) رياضي فيزيك ، علوم تجربي 7 خلباني هواپيما(نيروي هوايي) شهيد ستاري رياضي فيزيك ، علوم تجربي 8 رشته تربيت مربي عقيدتي سياسي امام علي(ع) رياضي فيزيك ،علوم تجربي ، علوم انساني و معارف اسلامی

توضيح: مبناي محاسبه رشته تحصيلي، يكسان بودن نوع ديپلم و مدرك پيش دانشگاهي مي باشد .     ز- مواد ، ضرايب و منابع آزمون ورودي دروس عمومي( تمام رشته‌ها) آزمون تعداد سوال ضرايب كتب منابع طرح سوال

 زبان و ادبيات فارسي 20 3 دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم دبيرستان زبان عربي 10 1 سال‌هاي دوم و سوم دبيرستان فرهنگ و معارف اسلامي 20 3 دوره پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم دبيرستان زبان خارجي(انگليسي) 20 2 دوره پيش‌دانشگاهي و سال سوم دبيرستان هوش و استعداد تحصيلي 25 3     دروس تخصصي (رياضي فيزيك) آزمون تعداد سوال ضرايب كتب منابع طرح سوال رياضي 40 3 در حدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم و هندسه 1 دبيرستان فيزيك 35 3 درحدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم فيزيك 1 و آزمايشگاه دبيرستان شيمي 30 2 در حدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم دبيرستان   دروس تخصصي(علوم تجربي) آزمون تعداد سوال ضرايب كتب منابع طرح سوال رياضي 35 3 در حدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم و هندسه 1 دبيرستان فيزيك 35 3 درحدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم فيزيك 1 و آزمايشگاه دبيرستان شيمي 35 2 در حدود دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي دوم و سوم دبيرستان   دروس تخصصي(علوم انساني و معارف اسلامي) آزمون تعداد سوال ضرايب كتب منابع طرح سوال رياضي 20 3 دورة پيش‌دانشگاهي و سالهاي اول و دوم و سوم دبيرستان تاريخ و جغرافيا 30 3 دورة پيش‌دانشگاهي و‌سالهاي دوم و سوم‌دبيرستان علوم اجتماعي 20 2 علوم اجتماعي(دورة پيش‌دانشگاهي و سال سوم) روانشناسي 20 2 روانشناسي (كتب سال سوم) اقتصاد 15 2 اقتصاد(كتب سال دوم)  

 ح- زمان آزمون ورودي،تاريخ مراجعه جهت دريافت كارت ورود به جلسه و نشاني محل‌هاي ثبت‌نام: الف- آزمون ورودي رأس ساعت 7 صبح مورخه 25/1/91برگزار مي‌گردد، در ضمن محل برگزاري‌آزمون‌هنگام‌دريافت‌كارت‌ورودبه جلسه اعلام خواهدشد. ب- داوطلبان لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه، جهت دريافت كارت ورود به جلسه از تاريخ22/1/91 تا 24/1/91 به نشاني‌هاي محل استخدام بشرح زير مراجعه نمايند: 1 - تهران - ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) - نرسيده به چهارراه كمالي - دفتر استخدام نيروي زميني ارتش ج . ا .ا - تلفن : 66467609 2- مشهد- چهارراه استانداري –ميدان ديدگاه لشگر- درب 1 لشگر- دفتر استخدام لشگر 77 خراسان  -  تلفن 8525559-0511 3-  گرگان – فلكه فخرالدين اسعد گرگاني- بلوار جانبازان- روبروي بيمارستان 560 ارتش–دفتر استخدام لشگر 30 گرگان-تلفن : 2229499-0171 4- اهواز - خيابان فلسطين - جنب بيمارستان رازي - دفتر استخدام لشگر 92 زرهي اهواز- تلفن : 3330574 5-  شيراز- ميدان امام حسين(ع)(ستاد) - دفتراستخدام فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس  -   تلفن : 2337126 6- خرم آباد – خيابان انقلاب – جنب گردان آموزشي ل 84(تيپ 1 سابق)- دفتر استخدام ل 84 – تلفن : 2209003-0661 7- زاهدان - خيابان آزادي- روبروي پارك شادي ها  - تلفن : 3239082-0541 8- اروميه -  اول خيابان كاشاني - كوي سازماني- دفتر استخدام لشگر 64 اروميه – تلفن : 3440364 9-  تبريز- انتهاي خيابان ارتش جنوبي - دفتر استخدام لشگر 21 حمزه آذربايجان – تلفن : 5420630 10-  اصفهان - سه راه حكيم نظامي - جنب كلينيك فجر - دفتراستخدام مركزآموزش توپخانه  - تلفن : 6240022 11- كرمان - خيابان عدالت- روبروي فروشگاه اتكا - تلفن : 2267757-0341 12- كرمانشاه- بلوارشهيدبهشتي- سه راه حافظيه - دفتر استخدام پشتيباني منطقه1  - تلفن :8359410-0831 13- نوشهر-دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) - تلفن : 3253083-0191 14- قزوين - بلوار شهيد بهشتي- جنب درب لشگر 16 زرهي -  دفتر استخدام- تلفن : 3322469 15- بروجرد- خيابان شهيد قندي- روبروي شهرداري- دفتر استخدام مرامهن -  تلفن : 2697090 16- بيرجند- ميدان ابوذر- خيابان ارتش- روبروي كميته امداد امام خميني(ره)دفتر استخدام مرا 04 بيرجند تلفن: 2222009 17- ايلام- ميدان شهدا- خيابان شهيد ربابه كمالي - تقاطع بلوار جمهوري -  جنب ساختمان شهرداري – كانون بازنشستگان -دفتر استخدام ارتش تلفن: 3334100-0841 18- اردبيل- بزرگراه شهدا – جنب پادگان شهيد چمران-دفتر استخدام تيپ 40  مستقل پياده– تلفن : 7710122-0451 19- مراغه-ميدان شهرداري-نرسيده به خيابان خرمشهر- ساختمان دژبان شهر- دفتر استخدام پادگان امام رضا(ع)- تلفن: 2254919-0421 20- شاهرود- ميدان آزادي -جنب بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام لشگر 58- تلفن : 2229094-0273 21- بندرعباس- جاده اسكله - جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي(سورو) - شعبه استخدام.  تلفن: 5564313-0761 22- رشت- ميدان نيروي دريايي – فرماندهي آموزش تخصصهاي دريايي . تلفن 3239975- 0131

ج- نتايج آزمون ورودي در روزنامه‌هاي كثير ‌الانتشار ، سايت اجا و حوزه‌هاي امتحاني اعلام خواهد شد.

د- قبول شدگان آزمون ورودي لازم است طبق برنامه زماني اعلام شده جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگي حوزه‌هاي امتحاني مربوط ، به مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش ج.ا.ا واقع در تهران - ميدان حر- خيابان امام خميني(ره) - نرسيده به چهارراه كمالي ، مراجعه نمايند.


مطالب مشابه :


آخرین اخبار استخدام استانداری های سال 91

در سال 92 مذاکراتی نتايج آزمون استخدامي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي استان خراسان جنوبي.
كارت ورود به جلسه بانك سپه

اعلام نتايج استخدامي; متقاضي شركت در آزمون استخدامي بانك سپه در سال خراسان جنوبي.
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92 استخدامي نتايج آزمون
آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

2- مشهد-چهارراه استانداري 9- تبريز-انتهاي خيابان ارتش جنوبي ج- نتايج آزمون
شرایط ثبت نام داوطلبان استخدام دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

2- مشهد- چهارراه استانداري 9- تبريز- انتهاي خيابان ارتش جنوبي ج- نتايج آزمون
استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند نیروی دریایی ،کارمند نیروی زمینی ارتش استخدام زن و مرد

2- مشهد-چهارراه استانداري 9- تبريز-انتهاي خيابان ارتش جنوبي ج- نتايج آزمون
استخدام در ارتش(مهلت ثبت نام:20/12/90)

66467609 2- مشهد- چهارراه استانداري –ميدان ديدگاه لشگر ارتش جنوبي نتايج آزمون
آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

مرکز آزمون دانشگاه آزاد برنامه حضور اعضای تخصصی هسته در سال 92-91. مدارس بزرگسالان وآموزش
برچسب :