اعلام اسامي دانش آموزان منتخب استاني مسابقه قرآن به زبان انگليسي

       پیرو نامه شماره 76231/31/551 - 17/12/89 و در راستاي برنامه عملياتي ساليانه گروه درسي زبان انگليسي متوسطه نظري استان، اسامي دانش آموزان منتخب مسابقه قرآن به زبان انگلیسی جهت تقدير اعلام مي گردد.

رديف

ناحيه/منطقه/شهرستان

نفرات منتخب ممتاز در سطح استان

1

ناحيه يك-اروميه

1- سبا نصيرزاده- دبيرستان شاهد گل نرگس

2- زهرا شكري- دبيرستان احسان

3- زهرا موذني- ذبيرستان مومني

4-سهند كلامي- دبيرستان چمران

2

خوي

1- وحيد فتورچيان- دبيرستان صياد شيرازي

2- اكرم مرندي- دبيرستان طباطبايي شهرك

3

سلماس

1- حامد عباسی- دبيرستان شاهد نقيبي

2-کوثر جان نثاری-نمونه دولتی آیت اله خامنه ای

4

تكاب

1-افسانه راعی-دبیرستان نرجس حسن آباد

5

چايپاره

1-امیر رضا کریمی - دبيرستان معلم

2- عطا نجفی- دبيرستان معلم

6

پلدشت

1- یگانه بیت الهی-دبيرستان حجاب

7

شوط

1-کوثر کریمی - دبيرستان عصمت

8

مرحمت آباد

1-مریم آذری –دبیرستان فاطمه زهرا

9

ناحیه   دو- اروميه

1- مرضیه حیدری-دبیرستان شاهد نور الزهرا

2-اسماعیل بهنمون-دبیرستان 13 آبان

3-برون ایل شامان-دبیرستان امام خمینی

10

شاهین دژ

1-مسعود ابراهیمی- دبیرستان شاهد

11

ماکو

1- زیبا با با زاده-دبیرستان خضرا

12

نقده

1- مهرانه علی محمدی- دبیرستان پروین اعتصامی


مطالب مشابه :


ادرس مدارس

دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه دولتی الزهرا (س) منطقه 17 دبیرستان نمونه دولتی هدایت واقع در
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی 33 منطقه 17 21 ناحیه 2 الزهرا
راهنمای دریافت کارنامه آزمون‌های سراسری گاج

نمونه دولتی دبيرستان نمونه دولتي الزهرا (دخترانه) منطقه 17 . دبیرستان انرژی اتمی
دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان

شهر / منطقه نمونه دولتی الزهرا بجای دبیرستان نمونه دولتی
مناسب ترین شهر های جهان برای زندگی

دبیرستان نمونه دولتی الزهرا بزرگترين منطقه شهري در غرب آموزی دبیرستان الزهرا;
ليست مدارس منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران (متوسطه – دخترانه)

ليست مدارس منطقه 5 آموزش و دخترانه الزهرا دوره دبیرستان نمونه
اعلام اسامي دانش آموزان منتخب استاني مسابقه قرآن به زبان انگليسي

17/12/89 و در 2-کوثر جان نثاری-نمونه دولتی 1- مرضیه حیدری-دبیرستان شاهد نور الزهرا.
جدول زمانبندی مرحله منطقه ای جشنواره خوارزمی دبیرخانه آزمایشگاه علوم تجربی

آزمون روز یکشنبه سوم اسفند ماه از ساعت 8 صبح لغایت 17 برگزار الزهرا. دولتی. نمونه دولتی.
برچسب :