هنوز...

1h33ci4i6l95fxch5vm.jpg

هنوز ماتم زنهاي خون جگر شده را

هنوز داغ پدرهاي بي پسر شده را

 کسي نبرده ز خاطر کسي نخواهد برد

ز ياد، خاطره باغ شعله ور شده را

 کسي نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را

نه عصرهاي به دلواپسي به سر شده را

 نه آهِ مانده بر آيينه هاي کهنه شهر

نه داغ هاي هر آيينه تازه تر شده را

 جنازه ها که مي آمد هنوز يادم هست

جنازه هاي جوان، کوچه هاي تر شده را...

 نه، اين درخت پر از زخم خم نخواهد شد

خبر دهيد دو سه شاخه تبر شده را !

 خبر دهيد دو سه شاخه تبر شده را 

که اين درخت پر از زخم خم نخواهد شد

 که آفتاب به تاراج شب نخواهد رفت

که سایه اش ز سر خاک کم نخواهد شد

 گذشته است زمستان و حال روی زغال

سیاه تر نشود پاک هم نخواهد شد

شاعر: محمد مهدی سیار

میتوانید این شعر  زیبا را به آهنگسازی: محمد رضا چراغعلی/ خواننده: فریدون بیگدلی در اینجا(+) دانلود نمایید


مطالب مشابه :


زندگینامه آذر بیگدلی

تحقیق و پژوهش در همه زمینه ها - زندگینامه آذر بیگدلی - (شعله)), سه((اخگر)) و یك((فروغ))
مقاله: اثر خلق (عواطف) بر پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی به عنوان زبان بیگانه

نویسنده : بیگدلی، شعله. نویسنده : عشایری،
سوالات تاریخ ادبیات

الف) سید محمد شعله ۝ ب ) آذر بیگدلی ۝ پ ) اسدا اذر بیگدلی ۝ پ ) هاتف اصفهانی ۝ت )
خواندن و شنیدن

هنوز /آهنگساز: محمد رضا چراغعلی/ خواننده: فریدون بیگدلی. ز ياد، خاطره باغ شعله ور شده
درس هفتم

اعضای این انجمن، میر سیّد علی مشتاق، سید محمّد شعله و آذر بیگدلی بودند و بعدها طبیب
ویژگی های دوره بازگشت ادبی

بزرگان ادب و هنر این دوران بود. مشتاق با همکاری عاشق و سید محمد شعله و آذر بیگدلی انجمن .
گنجواره‌ی سهيلي

اي شعله ! لاف پاكي دامن چه صباحی بیگدلی. گرچه جز زهر، من از جام محبت
فهرست کامل شعرای ایران

خورشید بانو ناتوان ، هاتف اصفهانی، آذر بیگدلی ، ابراهیم نادری احمد رضا شعله
هنوز...

ز ياد، خاطره باغ شعله ور شده محمد رضا چراغعلی/ خواننده: فریدون بیگدلی در
برچسب :