مسجات ضحک

فرد شیخ لم عشیرته وگلهم کلمن ایخاف من مرته ایگوم یطلع کلهم طلعو و فرد واحد ظل گاعد گله تبین انته زین ما اتخاف من مرتک گله لا من سمعت ابطاریهه ماتن رجلیه

*****

فرد واحدگلوله یمته عرسک؟ گلهم موش های الربعه ابضیچ الثنین التیی

*****

فرد واحد صام 33 یوم گلوله لیش؟ گلهم زادعدی تلیت وین اودی


مطالب مشابه :


اشعار عربيه

اشعار - اشعار عربيه - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
چون حب علی مرا بود در رگ و پوست

چون حب علی مرا بود در رگ و پوست رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست جز مدح علی لب به سخن وا
ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب)

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب) - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی

حسینیه اهل بیت - اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی - أشهد أن عــــلی ولي الله و أشهد أن عـــلی
مسجات ضحک

اشعار - مسجات ضحک - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره

اشعار - اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
السلام علیک یااباعبدالله...

اشعار - السلام علیک یااباعبدالله - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
برچسب :